Boplasser på Eiker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette skal bli en oversikt over boplasser og setre på Eiker. Den omfatter husmannsplasser og selveierplasser (småbruk/arbeiderbruk) samt setrer, men ikke strandsittere på «strandstedene» (tettbebyggelser). I alt er det registrert rundt 900 plasser. Denne sida kan brukes til å teste muligheter for sortering og diskutere innhold i tabellen. Det er tanken å skrive en generell artikkel om boplasser på Eiker, om plassene under hver gård og om hver enkelt plass som har blitt registrert.


Oversikt over registrerte husmannsplasser og setrer (desember 2019)

Navn Alternative navn Kartkoordinater M.o.h. Under gården Gnr. Bnr. ØK kart Registrert av Merknader
Horneplassen Horneplassene; Horneeie; Hornet 59°43′57″ N 9°58′11″ Ø 160 m.o.h. Horne søndre 1 1 CG 041 AT 1990; BE 2012
Holejentenes plass Horneeie; Horneplassene; Horneplass 59°44′12.7155″ N 9°58′10.42546″ Ø 102 m.o.h. Horne søndre 1 1 CG 041 AT 1990; BE 2004/2012 Fast bosetning 1900-1953 og kanskje tidligere.
Halvor Fanas plass Horneeie; Horneplassene 59°44′5″ N 9°58′1″ Ø 125 m.o.h. Horne søndre 1 1 CG 041 BE 2012
Gravningen Horneeie 59°44′13.70291″ N 9°58′7.7689″ Ø 90 m.o.h. Horne søndre 2 1 CG 041 BE 2004/2012
Brynsetra Horneeie 59°41′31.75872″ N 9°58′33.89161″ Ø (6617529 554936) 543 m.o.h. Horne mellom 2 1 CG 040 AT 1990
Bekkeplassen Henriksplass; Horneeie 59°44′0.11299″ N 9°57′41.33873″ Ø (6622109 554059) 169 m.o.h. Horne mellom 2 4 CG 041 AT 1990; BE 2012
Trinesletta Trinestulten; Holeplassen; Horneeie 59°43′58.65470″ N 9°57′46.22728″ Ø (6622065 554136) 174 m.o.h. Horne nordre 3 1 CG 041 AT 1990; BE 2012
Hornevollen Horneeie 59°42′57.12930″ N 9°57′42.28355″ Ø (6620161 554102) 370 m.o.h. Horne nordre 3 1 CG 040 AT 1990
Skistadplassen (Plass under Nordre Horne) Horneeie 59°44′0.15180″ N 9°57′49.27982″ Ø (6622112 554183) 167 m.o.h. Horne nordre 3 2 og 4 CG 041 AT 1990; BE 2012
Kleiva Horneeie 59°44′2.72018″ N 9°57′51.72296″ Ø (6622192 554220) 147 m.o.h. Horne søndre 3 2 og 4 CG 041 AT 1990; BE 2012
Løkkehaugen Horneeie; Monsehaugen 59°44′10.62200″ N 9°57′58.67446″ Ø (6622438 554325) 115 m.o.h. Horne nordre 3 6 CG 041 BE 2012
Haugen øvre Flessebergeie 59°43′54.59304″ N 9°54′34.02439″ Ø (6621897 551136) *) 147 m.o.h. Flesseberg 31 2 CF 041 AT 1990
Skilsbekk Flessebergeie 59°43′54.59304″ N 9°54′38.33608″ Ø (6621777 551205)*) 152 m.o.h. Flesseberg 31 2 CF 041 AT 1990
Buskerud Flessebergeie 59°43′53.36405″ N 9°54′39.91059″ Ø (6621777 551205)*) 148 m.o.h. Flesseberg 8 2 CF 041 AT 1990
Flesseberg, plass under Teige Flessebergeie; Teieeie 59°43′46.82330″ N 9°54′49.56343″ Ø (6621660 551382) *) 161 m.o.h. Teie 9 1 CF 041 AT 1990
Kleivekastet Flessebergeie; Teieeie 59°43′35.26918″ N 9°55′9.92618″ Ø (6621307 551705) 210 m.o.h. Teie 9 1 CF 041 AT 1990; BE 2012
Gantum østre Stenshorneeie 59°43′52.52722″ N 9°56′8.37309″ Ø 168 m.o.h. Stenshorne 11 63 CG 041 AT 1990 BE 2020
Skjelsbæk Vinsvolleie 59°44′13″ N 9°54′58″ Ø (6622490 551505) *) 127 m.o.h. Vinsvoll søndre 10 2 CF 041 AT 1990 BE 2020
«Smie under Flesseberg» (Vinsvoll) Vinsvolleie 59°44′14.67218″ N 9°54′56.85534″ Ø (6622523 551484) *) 127 m.o.h. Vinsvoll søndre 10 2,5 og 6 CF 041 AT 1990
«Plass under Flesseberg» (Røkeberg) Røkebergeie 59°44′10.41375″ N 9°54′40.56717″ Ø (6622523 551484) *) 135 m.o.h. Røkeberg store 29 2,5 og 6 CF 041 AT 1990
Løkka Stenshorneeie 59°43′46.28172″ N 9°56′15.59717″ Ø (6621662 552726) 183 m.o.h. Stenshorne 11 2 CG 041 AT 1990; BE 2012
Tomta Stenshorneeie 59°43′48.57676″ N 9°56′24.68900″ Ø (6621735 552867) 169 m.o.h. Stenshorne 11 2 CG 041 AT 1990; BE 2012
Mattea Bjørkas plass Stenshorneeie 59°43′34.01702″ N 9°55′54.57616″ Ø (6621278 552403) 232 m.o.h. Stenshorne 11 2 CG 041 AT 1990; BE 2012
Smiehaugen Stenshorneeie 59°44′15.37534″ N 9°56′54.42.98834″ Ø (6622568 553141) 116 m.o.h. Stenshorne 11 3 CG 041 AT 1990; BE 2012
Smedsrud] Stenshorneeie 59°44′48.10135″ N 9°55′45.47957″ Ø (6634098 552228) 56 m.o.h. Stenshorne 11 6 CG 041 AT 1990
Nysted vestre Stenshorneeie; Helgerudplassen 59°44′0.73586″ N 9°56′29.62147″ Ø (6622112 552938) 139 m.o.h. Stenshorne 11 12 CG 041 AT 1990
Teigeløkka Stenshorneeie; Stensli 59°43′ 52.33559 N°9′ 56 (6621849 552705) 168 m.o.h. Stenshorne 11 16 CG 041 AT 1990; BE 2012
Stein Stenshorneeie 59°43′52.33559″ N 9°56′14.42209″ Ø (6621774 552759) 169 m.o.h. Stenshorne 11 22 CG 041 AT 1990; BE 2012
Bjørken Stenshorneeie; Utengene 59°44′29.72720″ N 9°56′7.14275″ Ø (6623004 552575) 102 m.o.h. Stenshorne 11 24 CG 041 AT 1990
Loestua Stenshorneeie 59°42′53.68172″ N 9°56′14.37504″ Ø (6620034 552729) 323 m.o.h. Stenshorne 11 21 CG 041 AT 1990; BE 2012
Støkket Stenshorneeie; Dambråtan 59°43′52.57682″ N 9°56′16.86188″ Ø (6622241 552997) 128 m.o.h. Stenshorne 11 28 CG 041 AT 1990; BE 2012
Stensland Stenshorneeie 59°43′51.91918″ N 9°56′17.50294″ Ø (6621836 552753) 169 m.o.h. Stenshorne 11 31 CG 041 AT 1990; BE 2012
Gantum under Stenshorne Stenshorneeie 59°43′52.47984″ N 9°55′44.55725″ Ø (6621846 552238) 162 m.o.h. Stenshorne 11 34 CE 041
Sommerstad Stenshorneeie 59°44′49.16000″ N 9°56′18.47947″ Ø (6623607 552743) *) 70 m.o.h. Stenshorne 11 23 (og 12/6, 13/6) CG 041 AT 1990
Nepebråtan Stenshorneeie 59°42′48.18391″ N 9°56′6.93244″ Ø (6619863 552616) 337 m.o.h. Stenshorne 11 29 CG 040 AT 1990
Svingillen Stenshorneeie 59°42′37.39784″ N 9°57′10.2166″ Ø (6619543 553609) 422 m.o.h. Stenshorne 11 58 CG 040 AT 1990; BE 2012
Skistad, plass ved Gamlegata Skistadeie 59°44′31.61821″ N 9°56′34.31364″ Ø (6623068 552998) *) 112 m.o.h. Skistad 12 3 CG 041 AT 1990
Hovland Skistadeie 59°44′48.56611″ N 9°57′29.57944″ Ø (6623605 553853) *) 83 m.o.h. Skistad øvre 12 8 CG 041 AT 1990
Skistadhaugen Sten; Skistadeie 59°44′50.01796″ N 9°56′30.50801″ Ø (6623636 552930) *) 68 m.o.h. Skistad nedre 13 8 CG 041 AT 1990
Semstad Tveiteie 59°45′1.77188″ N 9°57′21.66116″ Ø (6624011 553724) *) 59 m.o.h. Tveita 14 17 CG 041 AT 1990
Dravoll Buslandseie 59°44′59.80700″ N 9°55′57.88052″ Ø (6623932 552417) *) 52 m.o.h. Busland 15 4 CG 041 AT 1990
Trollhølet Loeie 59°45′49.89521″ N 9°56′53.71523″ Ø (6625494 553266) *) 10 m.o.h. Loe østre 17 267 CG 041 Kart 1826 (Rynning)
Strøm Loeie 59°45′45.53309″ N 9°54′54.34369″ Ø (6625494 553266) (6625333 551406) *) 7 m.o.h. Loe østre 17 334 CF 041 AT 1990
Buskerud Loeie 59°45′4.29761″ N 9°55′41.88036″ Ø (6624067 552165) *) 38 m.o.h. Loe vestre 18 4 CG 041 AT 1990
Saga Loeie 59°45′40.50680″ N 9°55′20.13496″ Ø (6625183 551810) *) 13 m.o.h. Loe vestre 18 11 CF 041 AT 1990
Pikop Loeie 59°45′34.22419″ N 9°56′37.72482″ Ø (6625005 553024) *) 7 m.o.h. Loe vestre 17 5 CG 041 AT 1990
Moen vestre Loeie; Loesmoen 59°45′38.52295″ N 9°56′19.80002″ Ø (6625134 552742) *) 6 m.o.h. Loe vestre 18 17 CG 041 AT 1990
Moen østre Loeie; Loesmoen 59°45′38.26976″ N 9°56′23.11249″ Ø (6625127 552794) *) 6 m.o.h. Loe vestre 18 17 CG 041 AT 1990
Gabrielsplassen Loeie; Loesøen 59°45′38.16554″ N 9°55′31.72721″ Ø (6625113 551992) *) 12 m.o.h. Loe vestre 18 18 CF 041 AT 1990
Pålsplassen Loeie; Paulestua 59°45′39.19572″ N 9°55′34.17809″ Ø (6625145 552030) *) 18 m.o.h. Loe vestre 18 22 CG 041 AT 1990
Myra Loeie 59°45′41.32645″ N 9°55′59.73665″ Ø (6625217 552428) *) 12 m.o.h. Loe vestre 18 19 CG 041 AT 1990
Åkersplassen Åkereie 59°44′52.83474″ N 9°54′36.11927″ Ø (32V 6623699 551144) *) 30 m.o.h. Åker 19 3 CF 041 AT 1990
Torget vestre Åkereie 59°44′39.84504″ N 9°55′30.75524″ Ø (6623309 552002) *) 64 m.o.h. Åker 19 5 AT 1990
Torget Åkereie 59°44′43.29114″ N 9°55′32.25694″ Ø 55 m.o.h. Åker 19 6 CG 041 AT 1990; BE 2015
Bråtan Åkereie; Solstad 59°44′57.7677″ N 9°55′35.70015″ Ø 49 m.o.h. Åker 19 7 CG 041 AT 1990
Skjelsbekk Brynseie 59°44′16.21788″ N 9°54′57.73014″ Ø(32V 6622571 551497) *) 126 m.o.h. Vinsvoll søndre 21 3 CF 041 AT 1990
Leira søndre Brynseie 59°45′16.78589″ N 9°53′56.65503″ Ø (32V 6624587 550470) *) 10 m.o.h. Bryn 21 24 CF 041 AT 1990
Leira nordre Brynseie 59°45′16.78589″ N 9°53′56.65503″ Ø 8 m.o.h. Bryn 21 5 CF 041 AT 1990
Brynplass Brynseie 59°44′14.98538″ N 9°54′53.66196″ Ø (32V 6622532 551434) *) 124 m.o.h. Bryn 21 55 CF 041 AT 1990
Dagslo Dramsrudeie 59°44′39.24409″ N 9°54′42.6033″ Ø (32V 6623280 551251) *) 58 m.o.h. Dramsrud 22 1 og 2 CF 041 AT 1990
Sørby, vestre plass ved Gamlegata Sørbyeie 59°44′11.47780″ N 9°54′37.36465″ Ø (32V 6622420 551181)*) 134 m.o.h. Sørby 23 1 CF 041 AT 1990
Sørby, østre plass ved Gamlegata Sørbyeie 59°44′13.25800″ N 9°54′46.37840″ Ø (32V 6622477 551321) *) 124 m.o.h. Sørby 23 6 CF 041 AT 1990
Sørby, midtre plass ved Gamlegata Sørbyeie 59°44′12.22246″ N 9°54′41.86753″ Ø (32V 6622444 551251) *) 129 m.o.h. Sørby 23 2 og 4 CF 041 AT 1990
Kleiva vestre Våleneie 59°43′31.29758″ N 9°54′55.34953″ Ø (32V 6621181 551479) *) 210 m.o.h. Vålen nordre 24 2 CF 041 AT 1990
Kolstadløkka Våleneie 59°43′17.04454″ N 9°55′4.04936″ Ø (32V 6620742 551621) *) 264 m.o.h. Vålen søndre 25 2 CF 040 AT 1990
Kleiva østre Våleneie 59°43′34.11055″ N 9°55′18.4087″ Ø (32V 6621273 551838) 212 m.o.h. Vålen søndre 25 5 CG 041 AT 1990; BE 2012
Bråtan Smørgraveie 59°43′44.15257″ N 9°54′47.76196″ Ø (32V 6621577 551355) *) 164 m.o.h. Smørgrav 26 2 CF 041 AT 1990 -
Tørkopp Smørgraveie 59°43′39.72392″ N 9°54′14.99072″ Ø (32V 6621433 550845) *) 160 m.o.h. Smørgrav 26 1 CF 041 AT 1990
Svendsrud nordre Arnebergeie 59°42′55.84198″ N 9°54′30.76607″ Ø (6620079 551110) 260 m.o.h. Arneberg 27 1 CF 041 AT 1990
Bråten Arnebergeie 59°43′13.48957″ N 9°53′49.00020″ Ø(32V 6620616 550450) *) 161 m.o.h. Arneberg 27 2 CF 040 AT 1990
Fossesholm Fossesholmeie 59°43′57.02546″ N 9°52′30.07103″ Ø 12 m.o.h. Fossesholm]] 39 5 CF 041 AT 1990
Røkebergsetra Røkebergeie 59°43′0.97032″ N 9°55′55.51324″ Ø(32V 6620261 552389) 291 m.o.h. Stenshorne 11 29 CG 040 AT 1990; BE 2012
Rambergstua Holeeie 59°43′52.08421″ N 9°54′40.46251″ Ø 150 m.o.h. Hole 31 6 CF 041 AT 1990
Holebråtan Røkebergeie 59°44′0.71484″ N 9°54′32.33372″ Ø (32V 6622086 551107) *) 138 m.o.h. Røkeberg store 29 2 CF 041 AT 1990
Sommerfryd Røkebergeie 59°44′10.32209″ N 9°54′40.85525″ Ø (32V 6622385 551236) *) 134 m.o.h. Røkeberg store 29 8 CF 041 AT 1990
Låtan under Røkeberg Røkebergeie ??? ??? Røkeberg store 29 51 AT 1990
Torbergsetra Torbergeie; Røkebergeie 59°42′31.43153″ N 9°55′31.27357″ Ø (32V 6619337 552066) *) 337 m.o.h. Røkeberg mellom 30 3 og 4 CG 040 AT 1990 -
Skilsbekk Holeeie 59°43′51.86644″ N 9°54′30.94110″ Ø (32V 6621812 551089) *) 150 m.o.h. Hole 31 2 CF 041 AT 1990
Holeplassen Holeeie 59°44′7.46261″ N 9°54′19.58177″ Ø (32V 6622292 550905) *) 136 m.o.h. Hole 31 4 CF 041 AT 1990
Rambergstua Røkebergeie 59°44′10.0251″ N 9°54′36.78788″ Ø 132 m.o.h. Røkeberg store 29 2 CF 041 AT 1990
Bråtan Smørgraveie 59°43′47.03963″ N 9°54′41.69434″ Ø (32V 6621665 551259) *) 159 m.o.h. Smørgrav 26 2 CF 041 AT 1990
Hole, plass under bnr.5 Holeeie 59°44′6.96970″ N 9°54′16.04650″ Ø (32V 6622276 550850) *) 136 m.o.h. Hole 31 5 og 7 CF 041 AT 1990
Haugen nedre Holeeie 59°43′59.59330″ N 9°54′30.89459″ Ø (32V 6622051 551085) *) 139 m.o.h. Hole 31 5 CF 041 AT 1990
Kulerud vestre Stenshorneeie 59°43′34.14724″ N 9°55′54.45174″ Ø (32V 6621282 552401) 231 m.o.h. Stenshorne 11 15 CF 041 AT 1990; BE 2012
Kulerud østre Stenshorneeie 59°43′38.43706″ N 9°56′10.32863″ Ø (32V 6621282 552401) 225 m.o.h. Stenshorne 11 15 CF 041 AT 1990; BE 2012
Morberg Torbergeie 59°43′3.17784″ N 9°54′40.50112″ Ø (32V 6620308 551259) *) 251 m.o.h. Torberg 34 6 CF 040 AT 1990
Jonsaløkka Torbergeie 59°43′16.84972″ N 9°53′51.79105″ Ø 174 m.o.h. Torberg 34 6 CF 040 AT 1990; BE 2009
Stranda Torbergeie 59°44′0.6943″ N 9°52′27.4877″ Ø 11 m.o.h. Torberg 34 2 CF 041
Kasteløkka Torbergeie; Bråtan 59°43′40.96812″ N 9°53′15.80478″ Ø (32V 6621459 549920) *) 79 m.o.h. Torberg 34 5 CF 041 AT 1990
Bratåsbråtan Torbergeie 59°43′21.75978″ N 9°53′40.38810″ Ø (32V 6620870 550312) *) 176 m.o.h. Torberg 34 8 og 9 CF 041 AT 1990
Svendsrud søndre Hedenstadeie 59°42′47.58800″ N 9°54′18.19170″ Ø (32V 6619821 550917) 270 m.o.h. Hedenstad 35 15 CF 041 AT 1990
Solhaug Hedenstadeie 59°43′44.01088″ N 9°53′24.78458″ Ø (32V 6621555 550059) *) 100 m.o.h. [[Hedenstad (Øvre Eiker)|Hedenstad] ] 35 27 CF 041 AT 1990
Møllasetra Hedenstadeie 59°42′58.57013″ N 9°55′38.35877″ Ø(32V 6620178 552165) 300 m.o.h. Hedenstad 35 29 CF 040 AT 1990; BE 2012
Teigeløkkene Hedenstadeie 59°43′21.32285″ N 9°53′3.32179″ Ø *) 85 m.o.h. Hedenstad 35 4 CF 041 AT 1990
Bessebergplassen Bessebergeie 59°43′7.97491″ N 9°53′9.44868″ Ø (32V 6620456 549811) 160 m.o.h. Besseberg 36 2 CF 040 AT 1990
Såsenplassen Såseneie 59°43′7.97491″ N 9°53′9.44868″ Ø (32V 6620395 549863) 161 m.o.h. Såsen store 37 1 CF 040 AT 1990; BE 2012
Tollåsletta Såseneie 59°42′4.18061″ N 9°55′12.54601″ Ø (32V 6618490 551785) 321 m.o.h. Såsen store 37 2 CF 040 AT 1990; BE 2012
Stevningshaugen Såseneie 59°42′39.81114″ N 9°51′17.53409″ Ø (32V 6619543 548097) *) 41 m.o.h. Såsen lille 38 5 CF 040 AT 1990
Furua Fossesholmeie 59°42′51.59394″ N 9°51′10.21925″ Ø (32V 6619906 547978) *) 22 M.O.H. Fossesholm 39 2 CF 040 AT 1990
Ødegårdsplassen Fossesholmeie 59°42′59.62950″ N 9°51′51.95902″ Ø (32V 6620163 548627) *) 30 m.o.h. Fossesholm 39 12 CF 040 AT 1990
Flesakerstøa Flesakereie 59°43′7.17128″ N 9°50′56.02304″ Ø (32V 6620385 547750) *) 44 m.o.h. Flesaker 40 1 CF 040 AT 1990
Måsnestangen Måsneeie 59°42′48.94981″ N 9°50′44.17076″ Ø (32V 6619819 547572) *) 22 m.o.h. Måsnes søndre 41 1 og 3 CF 040 AT 1990
Lillebekk Eikeie 59°43′22.73477″ N 9°51′26.48012″ Ø (32V 6620911 548227) Eik lille 44 7 CF 041 AT 1990; BE 2009
Drognes Lundeeie 59°43′42.60540″ N 9°51′45.32134″ Ø (32V 6621491 548506) *) 23 m.o.h. Lunde nordre 48 27 CF 041 AT 1990
Danielshaugen Lundeeie; Danshaugen; Solbu 59°43′43.73072″ N 9°50′30.25206″ Ø 71 m.o.h. Lunde nordre 45 56 AT 1990
Elvebekk Lundeeie 59°43′24.68438″ N 9°51′27.25661″ Ø (32V 6620933 548231) 22 m.o.h. Lunde søndre 46 1 CF 041 AT 1990; BE 2009
Plomåsen Lundeeie 59°43′33.21199″ N 9°51′38.22970″ Ø (32V 6621199 548399) 22 m.o.h. Lunde søndre 46 3 CF 041 AT 1990; BE 2009
Dørjebruløkka Lundeeie 59°43′33.51064″ N 9°50′11.82717″ Ø 25 m.o.h. Lunde nedre 47 3 AT 1990
Fåsen nedre, Ødegaards plass Fåseneie 59°44′11.80569″ N 9°51′57.61431″ Ø 42 m.o.h. Fåsen nedre 48 5 AT 1990
Badstubråtan Fåseneie 59°44′6.21041″ N 9°51′39.30586″ Ø 58 m.o.h. Fåsen øvre 50 AT 1990
Jutebruplassen Spæreneie; Jydebroen 59°44′18.76665″ N 9°52′20.40086″ Ø *) Spæren søndre 53 7 CF 041 AT 1990
Torbjørnsens stue ved Junger Skarraeie 59°44′42.54637″ N 9°45′54.95771″ Ø (32V 6623278 543012) Skarra 54 1 218 m.o.h. PIS 2008
Lonemarka Skarraeie; Skarraplassen; Solstua 59°43′58.76411″ N 9°47′56.12582″ Ø (32V 6621946 544920) *) 177 m.o.h. Skarra nordre 54 3 CE 041 AT 1990
Påleplassen Skarraeie 59°44′0.75232″ N 9°47′32.09770″ Ø (32V 6622003 544544 *)) 179 m.o.h. Skarra nordre 54 3 CE 041 AT 1990
Skarra seter??? Skarraeie 59°43′58.10358″ N 9°50′3.20874″ Ø (32V 6621950 546905) *) Skarra nordre 55 1 CF 041 AT 1990
Skarraenga, plass ved Grautberga Skarraeie 59°43′58.96200″ N 9°49′34.80078″ Ø (32V 6621971 546461) *) 67 m.o.h. Skarra søndre 55 2 CF 041 AT 1990
Svenskeplassen Skarraeie 59°44′1.06775″ N 9°49′13.46632″ Ø (32V 6622032 546127) *) 84 m.o.h. Skarra søndre 55 2 CF 041 AT 1990
Skarraenga, plass ved Djupedal Skarraeie 59°43′58.31310″ N 9°49′9.36494″ Ø (32V 6621946 546064) *) 96 m.o.h. Skarra søndre 55 2 CF 041 AT 1990
Lonemarka, nedre plass ved Dørja Skarraeie; Skarraengeie?; Lonemarka? 59°43′45.42456″ N 9°48′4.77086″ Ø (32V 6621535 545060) *) 152 m.o.h. Skarra nordre 55 2 CE 041 AT 1990
Lonemarka, øvre plass ved Dørja Skarraeie; Skarraengeie?; Lonemarka? 59°43′48.88675″ N 9°47′58.96342″ Ø (32V 6621641 544968) *) 160 m.o.h. Skarra nordre 55 2 CE 041 AT 1990
Sandeberg Skarraeie; Ingebretstua 59°43′56.42033″ N 9°48′9.38786″ Ø (32V 6621876 545128) *) 170 m.o.h. Skarra søndre 55 2 CE 041 AT 1990
Ingebretstua Skarraeie 59°43′52.27122″ N 9°50′36.56686″ Ø *) Skarra søndre 55 1 CE 041 AT 1990
Hartviksplassen Skarraeie 59°43′54.50981″ N 9°48′4.60404″ Ø (32V 6621816 545054) *) 176 m.o.h. Skarra søndre 55 10 CE 041 AT 1990
Hovengplassen Kolbergeie 59°44′29.19444″ N 9°49′49.31684″ Ø (32V 6622909 546676) 117 m.o.h. Kolberg store 56 5 AT 1990; BE 2009
Kolberg, plass under Store Kolberg, bnr.5 Kolbergeie 59°44′28.01461″ N 9°49′51.84941″ Ø (32V 6622873 546716) 109 m.o.h. Kolberg store 56 5 CF 041 AT 1990; BE 2009
Kolbergsetra Kolbergeie; Lia/Lien 59°45′2.94786″ N 9°44′1.13489″ Ø (32V 6623889 541228) *) 272 m.o.h. Kolberg store 56 11 CE 041 AT 1990
Tyskergården Kolbergeie 59°44′20.17871″ N 9°49′43.58568″ Ø (32V 6622629 546590) 99 m.o.h. Kolberg store 56 1 CF 041 AT 1990; BE 2009
Svendsplassen Kolbergeie; Myra 59°43′55.04395″ N 9°43′23.16673″ Ø (32V 6623638 540638) *) 331 m.o.h. Kolberg store 56 9 og 10 CE 041 AT 1990
Torbjørnstua (Solbakken) Kolbergeie 59°44′7.55149″ N 9°51′0.6597″ Ø (32V 6622253 547798) Kolberg 56 17 63 m.o.h. BE 2021
Jensrud Kolbergeie; Dalen 59°45′7.31628″ N 9°42′49.92559″ Ø (32V 6624012 540115) *) 296 m.o.h. Kolberg store 56 9 og 10 CE 041 AT 1990
Kolberg, plass under Mellom-Kolberg, bnr.1 Kolbergeie 59°44′35.09696″ N 9°50′6.75654″ Ø (32V 6623095 546946) *) 109 m.o.h. Kolberg mellom 57 1 CF 041 AT 1990
Kolberg, plass under Mellom-Kolberg, bnr.2 Kolbergeie 59°44′41.31258″ N 9°50′0.31420″ Ø (32V 6623286 546843) *) 129 m.o.h. Kolberg mellom 57 2 CF 041 AT 1990
Brennåsplassen Kolbergeie 59°45′23.20384″ N 9°43′10.96046″ Ø (32V 6624507 540438) *) 359 m.o.h. Kolberg mellom 57 2 CE 041 AT 1990
Frågåttplassen Halseie 59°46′6.96284″ N 9°44′17.40966″ Ø (32V 6625872 541460) 314 m.o.h. Hals store 59 3 CE 042 AT 1990
Pålsplassen Halseie 59°44′49.78184″ N 9°49′55.8654″ Ø *) 144 m.o.h. Hals store 59 10 CF 041 AT1990
Halsplassen øvre Halseie 59°44′57.39782″ N 9°50′9.07357″ Ø *) 142 m.o.h. Hals store 60 15 CF 041 AT 1990
Brattåshagan Halseie 59°44′40.02529″ N 9°50′39.41153″ Ø 75 m.o.h. Hals store 59 4 CF 041 AT 1990
Halssetra Halseie 59°45′38.31772″ N 9°45′9.19688″ Ø (32V 6624995 542278) 245 m.o.h. Hals 59 4 CE 041 AT 1990
Svartskurden søndre Halseie; Lia/Lien 59°46′9.51967″ N 9°43′53.74952″ Ø (32V 6625947 541090) *) 316 m.o.h. Hals store 59 5 CE 042 AT 1990; NK 2011: BE 2017
Spærenplassen Halseie; Bergerud 59°44′58.67455″ N 9°43′53.74952″ Ø (32V 6623825 546991) *) 140 m.o.h. Hals store 59 8 CF 041 AT 1990
Fagerli Halseie 59°44′49.93652″ N 9°49′56.42926″ Ø (32V 6623552 546779) *) 143 m.o.h. Hals store 59 10 CF 041 AT 1990
Kvennheim Halseie 59°45′25.79051″ N 9°43′51.8641″ Ø (32V 6624582 541098) *) 321 m.o.h. Hals lille 60 7 CE 041 AT 1990
Halsbråtan Halseie 59°44′57.48799″ N 9°50′8.72462″ Ø (32V 6623788 546968) 143 m.o.h. Hals lille 60 15 CF 041 AT 1990
Halsplassen Halseie 59°44′43.97168″ N 9°50′58.94478″ Ø 55 m.o.h. Hals lille 60 18 og 19 AT 1990
Hølet Bergseie; Rambergplassen 59°46′18.60769″ N 9°44′10.42296″ Ø (32V 6626231 541347) *) 343 m.o.h. Berg 61 1 CE 042 AT 1990; NK 2011; NK/Homlebekk/BE 2012
Bergsetra Bergseie 59°46′18.60769″ N 9°44′10.42296″ Ø (32V 6625643 544422) *) 343 m.o.h. Berg 61 2 CE 041 AT 1990
Svartskurden nordre Bergseie; Hogsteplassen (Hugstedplassen) 59°46′19.16574″ N 9°44′23.67083″ Ø (32V 6626228 541563) *) 336 m.o.h. Berg 61 2 CE 042 AT 1990; NK 2011; NK/Homlebekk/BE 2012
Berg, plass på Grasåsen Bergseie; Grasåsen; Schwabegruva 59°46′25.71161″ N 9°44′0.32219″ Ø (32V 6626449 541187) 494 m.o.h. Berg 61 2 PIS 2008
Spærensetra Bergseie 59°46′8.76151″ N 9°45′0.32219″ Ø (32V 6625937 542292) *) 317 m.o.h. Berg 61 4 CE 042 AT 1990
Madsehagan Bergseie 59°44′58.11187″ N 9°50′47.62565″ Ø (32V 6623815 547575) *) 85 m.o.h. Berg 61 5 CF 041 AT 1990
Signesplassen Bergseie 59°44′59.65429″ N 9°50′49.07404″ Ø (32V 6623863 547597) *) 84 m.o.h. Berg 61 5 CF 041 AT 1990
Berg, plass under bnr.5 Bergseie 59°45′3.10568″ N 9°50′9.88994″ Ø (32V 6623962 546984) *) 145 m.o.h. Berg 61 5 CF 041 AT 1990
Setersberg Bergseie 59°45′7.08404″ N 9°50′24.78869″ Ø (32V 6624088 547215) *) 135 m.o.h. Berg 61 16 CF 041 AT 1990
Bergsplassen Bergseie 59°45′6.33906″ N 9°50′4.71732″ Ø (32V 6624061 546902) *) 157 m.o.h. Berg 61 16 CF 041 AT 1990
Hole Bergseie (59°45′10.24837″ N 9°50′15.25790″ Ø 32V 6624184 547065) *) 147 m.o.h. Berg 61 20 CF 041 AT 1990
Solberg Bergseie 59°45′11.80224″ N 9°50′9.85096″ Ø (32V 6624231 546980) *) 158 m.o.h. Berg 61 20 CF 041 AT 1990
Svartskurden øvre Bergseie; Hogsteplassen (Hugstedplassen)? 59°46′27.33035″ N 9°44′22.98793″ Ø (32V 6626503 541540) *) 363 m.o.h. Berg 61 5 og 16 CE 042 Homlebekk|BE 2012
Berg, tuft ved Kroktjenn Bergseie 59°46′21.56552″ N 9°44′59.07991″ Ø (32V 6626331 542105) 313 m.o.h. Berg 61 5 og 16 PIS 2008
Kristensplassen Skjølseie 59°45′15.76544″ N 9°50′22.05938″ Ø (32V 6624356 547169) *) 150 m.o.h. Skjøl 62 1 CF 041 AT 1990
Skjøl, plass ved Bergplassene Skjølseie 59°45′13.41878″ N 9°50′35.13484″ Ø (32V 6624286 547374) *) 129 m.o.h. Skjøl 62 1 CF 041 AT 1990
Skjølsplassen Skjølseie 59°45′20.82388″ N 9°50′4.43789″ Ø (32V 6624509 546892) *) 168 m.o.h. Skjøl 62 2 CF 041 AT 1990
Kirkeås under Skjøl Skjølseie 59°45′18.16542″ N 9°50′51.70001″ Ø 113 m.o.h. Skjøl 62 2 AT 1990
Skjølsetra Skjølseie 59°45′18.16542″ N 9°46′33.88487″ Ø (32V 6626717 542534) *) 291 m.o.h. Skjøl 62 2 CE 042 AT 1990
Skjøl, plass ved Høystakkmyr Skjølseie 59°46′16.72648″ N 9°46′37.56166″ Ø (32V 6626199 543643) *) 235 m.o.h. Skjøl 62 2 CF 042 AT 1990
Kristensplassen Skjølseie 59°46′58.88543″ N 9°43′6.60788″ Ø (32V 6627466 540338) *) 392 m.o.h. Skjøl 62 3 CE 042 AT 1990
Fredriksplass Åseie 59°45′18.87916″ N 9°50′55.71161″ Ø (32V 6624459 547693) *) 108 m.o.h. Ås søndre 63 2, 3 og 4 CF 041 AT 1990
Lorthølsetra Åseie 59°46′44.30608″ N 9°46′14.92802″ Ø (32V 6627048 543280) *) 265 m.o.h. Ås mellom 64 1 CE 042 AT 1990
Pålsplassen Åseie 59°45′44.01511″ N 9°50′38.02074″ Ø (32V 6625233 547407) *) 144 m.o.h. Ås mellom 64 1 CF 041 AT 1990
Gorudvollen Brødreåseie 59°47′14.90885″ N 9°45′32.47175″ Ø (32V 6627987 542607) *) 260 m.o.h. Brødre-Ås 65 2 CE 042 AT 1990
Helliksplassen Brødreåseie; Helliken 59°45′47.04415″ N 9°51′44.29984″ Ø (32V 6625340 548440) *) 78 m.o.h. Brødre-Ås 65 2 CF 041 AT 1990
Fjellbu Brødreåseie 59°47′31.48303″ N 9°43′45.66601″ Ø (32V 6628481 540936) 435 m.o.h. Brødre-Ås 65 4 CE 042 AT 1990; BE 2011
Bråtan Brødreåseie 59°47′32.91637″ N 9°43′26.13364″ Ø (32V 6628522 540631) *) 404 m.o.h. Brødre-Ås 65 4 CE 042 AT 1990
Karineplassen 59°47′28.78498″ N 9°43′7.25081″ Ø (32V 6628391 540338?) 423 m.o.h. Brødre-Ås 65 4 CE 042 AT 1990; BE 2011
Åsplassen Brødreåseie 59°45′50.96210″ N 9°50′38.58054″ Ø (32V 6625448 547413) *) 147 m.o.h. Brødre-Ås 65 1 og 8 CF 041 AT 1990
Åsli Åseie 59°45′59.58248″ N 9°49′54.70118″ Ø (32V 6625706 546725) 179 m.o.h. Ås nordre 66 2, 5, 9 og 10 AT 1990
Kirkeås Ødegårdseie 59°45′24.80024″ N 9°50′51.08073″ Ø 119 m.o.h. Ødegården 68 1 CF 041 AT 1990
Spæren lille Ødegårdseie 59°45′37.03057″ N 9°50′32.00095″ Ø 147 m.o.h. Ødegården 68 1 CF 041 AT 1990
Mortensplassen Ødegårdseie 59°45′42.78467″ N 9°50′23.18597″ Ø (32V 6625192 547176) *) 158 m.o.h. Ødegården 68 1 CF 041 AT 1990
Grefsrudplass øvre Grefsrudeie 59°45′42.79345″ N 9°50′36.96457″ Ø (32V 6625195 547391) *) 143 m.o.h. Grefsrud 69 1 og 2 CF 041 AT 1990
Grefsrudplass nedre Grefsrudeie 59°45′36.82256″ N 9°51′0.52445″ Ø (32V 6625015 547761) *) 119 m.o.h. Grefsrud 69 1 og 2 CF 041 AT 1990
Håkonstua Gorudeie 59°46′1.8557″ N 9°49′57.63766″ Ø 174 m.o.h. Gorud 70 1 CF 042 AT 1990
Olaplassen Gorudeie 59°46′4.07059″ N 9°50′42.53131″ Ø 137 m.o.h. Gorud 70 1 CF 042 AT 1990
Gorudeie, Sarkas plass Gorudeie 59°46′4.10925″ N 9°49′57.92135″ Ø 172 m.o.h. Gorud 70 1 CF 042 NK 2012
Gorud, plass Gorudeie 59°45′59.0738″ N 9°50′2.43668″ Ø 172 m.o.h. Gorud 70 2 CF 042 AT 1990
Gorud, plass Gorudeie 59°46′0.01096″ N 9°50′7.78959″ Ø 168 m.o.h. Gorud 70 3 AT 1990
Gorud søndre, plass Gorudeie 59°46′0.01096″ N 9°47′18.20105″ Ø (32V 6628087 542445) *) 319 m.o.h. Gorud 70 4 CE 042 AT 1990
Rundthøl Gorudeie 59°47′17.89112″ N 9°45′31.06436″ Ø (32V 6628079 542584) 254 m.o.h. Gorud 70 4 CE 042 PIS 2008
Dannemannsplassen Haugseteie; Haugsetplassen 59°47′26.37060″ N 9°45′29.39684″ Ø (32V 6628341 542555) *) 260 m.o.h. Haugset 71 1 CE 042 AT 1990
Dalasetra Haugseteie 59°47′35.57364″ N 9°44′23.08751″ Ø (32V 6628614 541518) *) 378 m.o.h. Haugset 71 2 CE 042 AT 1990
Kampebråtan Haugseteie 59°47′29.55955″ N 9°46′31.39344″ Ø (32V 6628440 542585) *) 259 m.o.h. Haugset 71 3 CE 042 AT 1990
Jøransbråtan Haugseteie; Jøransløkka 59°46′8.26556″ N 9°49′50.92417″ Ø 181 m.o.h. Haugset 71 3 CF 042 AT 1990
Nyvollen Haugseteie 59°47′33.74354″ N 9°45′45.79254″ Ø (32V 6628572 542808) *) 256 m.o.h. Haugset 71 7 CE 042 AT 1990
Hanseplassen Haugseteie 59°45′27.56671″ N 9°45′45.79254″ Ø(32V 6628644 542523) *) 278 m.o.h. Haugset 71 7 CE 042 AT 1990
Haugsetplassen Haugseteie; Øvre Haugset 59°46′10.16477″ N 9°50′16.06053″ Ø 153 m.o.h. Haugset 71 9 AT 1990
Skomakerplassen Haugseteie; Kristineplassen 59°47′45.85628″ N 9°44′56.92992″ Ø (32V 6628938 542042) *) 366 m.o.h. Haugset 71 13 CE 042 AT 1990
Brakstadløkka Haugseteie 59°46′24.90122″ N 9°46′57.03604″ Ø 186 m.o.h. Haugset 71 13 CF 042 AT 1990; NK 2002
Brakstadløkka Haugseteie 59°46′4061666″ N 9°49′56.34077″ Ø 190 m.o.h. Haugset 71 13 CF 042 AT 1990
Eliasplassen Haugseteie; Breidablikk 59°46′23.56779″ N 9°50′18.66407″ Ø 144 m.o.h. Haugset 71 14 CF 042 AT 1990
Røren, plass Røreneie 59°46′18.28722″ N 9°51′26.27938″ Ø 12 m.o.h. Røren 72 4 CF 042 AT 1990
Ås, plass Åseie; Røreneie 59°46′8.94027″ N 9°52′13.77766″ Ø 72 m.o.h. Røren 72 8 AT 1990
Røren, plass Røreneie 59°46′8.51942″ N 9°51′56.01882″ Ø 90 m.o.h. Røren 72 9 AT 1990
Saraløkka Røreneie 59°46′13.62201″ N 9°51′25.77668″ Ø 112 m.o.h. Røren 72 24, 29 og 33 AT 1990
Myrløkka Semseie; Semsplassen 59°45′59.02259″ N 9°52′55.78405″ Ø (32V 6625093 550323) *) 43 m.o.h. Sem 73 42 CF 041 AT 1990
Semsmyra Semseie; Myren 59°45′47.4746″ N 9°52′52.02187″ Ø 17 m.o.h. Sem 73 48 CF 041 AT 1990
Hovet Semseie 59°46′24.37224″ N 9°52′37.5568″ Ø 77 m.o.h. Sem 73 54 CF 042
Roa (Solheim) Semseie: Taterstua? 59°45′54.04976″ N 9°52′53.71417″ Ø 39 m.o.h. Sem 73 87 CF 041 AT 1990
Hovet Semseie; 59°46′24.13793″ N 9°52′28.57854″ Ø 85 m.o.h. Sem 73 166 CF 042 AT 1990
Hovet Semseie; Moen 59°46′22.66705″ N 9°52′23.95347″ Ø 80 m.o.h. Sem 73 277 CF 042 AT 1990
Fiskebru (Semsveien 38) Semseie 59°45′36.81135″ N 9°53′38.01743″ Ø 13 m.o.h. Sem 73 415 CF 041 AT 1990
Fiskebru (Semsveien 29-31) Semseie 59°45′36.84935″ N 9°53′42.07711″ Ø (32V 6625049 550282) *) 11 m.o.h. Sem 73 526 CF 041 AT 1990
Langebru (Semsveien 43-45) Semseie 59°45′34.51072″ N 9°53′38.93867″ Ø (32V 6624976 550234) *) 12 m.o.h. Sem 73 26, 36 og 86 CF 041 AT 1990
Fiskeløs Semseie 59°45′38.30342″ N 9°53′42.18011″ Ø (32V 6625094 550283) *) 11 m.o.h. Sem 73 27, 33 og 61 CF 041 AT 1990
Sem, nordre plass under bnr.3 Semseie 59°45′15.03259″ N 9°52′53.50436″ Ø (32V 6624364 549533) *) 15 m.o.h. Sem 73 3, 35 og 38 CF 041 AT 1990
Sem, søndre plass under bnr.3 Semseie 59°45′12.93592″ N 9°52′52.80845″ Ø (32V 6624299 549523) *) 16 m.o.h. Sem 73 3, 35 og 38 CF 041 AT 1990
Horgen under Sem Semseie 59°45′7.61684″ N 9°52′50.55416″ Ø (32V 6624134 549490) *) 27 m.o.h. Sem 73 3, 35 og 38 CF 041 AT 1990
Fiskebru (Løvstad) Semseie; Langebrusmia 59°45′39.38623″ N 9°53′44.58019″ Ø (32V 6625128 550320) *) 9 m.o.h. Sem 73 85 og 127 CF 041 AT 1990
Lille-Ås Lilleåseie 59°45′51.25232″ N 9°52′42.44102″ Ø 48 m.o.h. Lilleås nedre 75 6 CF 041 AT 1990
Semsmoen under Røren Røreneie 59°46′6.98085″ N 9°52′19.80246″ Ø 63 m.o.h. Røren 72 104 CF 042 AT 1990
Prestaker, plass under Prestegården Prestegårdseie 59°45′37.85998″ N 9°54′9.21139″ Ø (32V 6625086 550705) *) 9 m.o.h. Haug prestegård 77 1 CF 041 AT 1990
Frognes Prestegårdseie; Nordre Frognes 59°45′47.52515″ N 9°54′42.15730″ Ø (32V 6625392 551215) *) 8 m.o.h. Haug prestegård 77 6 CF 041 AT 1990
Nøste Prestegårdseie; Nøstetangen 59°46′12.62816″ N 9°54′47.85997″ Ø 8 m.o.h. Haug prestegård 77 8 CF 042 AT 1990
Sundbakken (Firkanten) Prestegårdseie 59°46′17.47823″ N 9°54′38.69497″ Ø 9 m.o.h. Haug prestegård 77 12 AT 1990
Lillebråtan Prestegårdseie 59°46′20.25958″ N 9°53′8.84591″ Ø 47 m.o.h. Haug prestegård 77 28 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Sørli) Prestegårdseie 59°46′21.18299″ N 9°53′8.27151″ Ø 50 m.o.h. Haug prestegård 77 29 AT 1990
Langebru Prestegårdseie 59°45′42.25676″ N 9°53′55.03891″ Ø (32V 6625219 550482) *) 8 m.o.h. Haug prestegård 77 36 CF 041 AT 1990
Støa (Lillesand) Prestegårdseie 59°46′6.75014″ N 9°54′49.17027″ Ø 7 m.o.h. Haug prestegård 77 37 CF 042 AT 1990
Sundbakken Prestegårdseie 59°46′19.97087″ N 9°54′34.79284″ Ø 9 m.o.h. Haug prestegård 77 75 AT 1990
Verket på Nøstetangen Prestegårdseie 59°46′13.92293″ N 9°54′47.94297″ Ø 8 m.o.h. Haug prestegård 77 78 CF 042 AT 1990
Bakken (Bråtabakken) Prestegårdseie 59°46′19.10286″ N 9°53′17.65318″ Ø 35 m.o.h. Haug prestegård 77 84 AT 1990
Langebru (Brubak) Prestegårdseie 59°45′39.44502″ N 9°53′59.64151″ Ø (32V 6625133 550555) *) 8 m.o.h. Haug prestegård]] 77 85 CF 041 AT 1990
Hegg søndre Prestegårdseie 59°46′0.28247″ N 9°54′34.06874″ Ø 8 m.o.h. Haug prestegård 77 106 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Bakke) Prestegårdseie 59°46′21.92952″ N 9°53′12.29655″ Ø 48 m.o.h. Haug prestegård 77 111 CF 042 AT 1990
Fiskebru (Lindstad) Prestegårdseie 59°45′42.58879″ N 9°53′49.02378″ Ø (32V 6625228 550388) *) 10 m.o.h. Haug prestegård 77 114 CF 041 AT 1990
Lund Prestegårdseie ??? ?? Haug prestegård 77 172 AT 1990
Bråtabakken (Solhøi) Prestegårdseie 59°46′23.40074″ N 9°52′58.35325″ Ø 62 m.o.h. Haug prestegård 77 216 CF 042 AT 1990
Sundbakken (Skoi) Prestegårdseie 59°46′23.18957″ N 9°54′31.13039″ Ø 9 m.o.h. Haug prestegård 77 218 CF 042 AT 1990
Sundbakken (Vang) Prestegårdseie 59°46′19.68802″ N 9°54′28.55881″ Ø 9 m.o.h. Haug prestegård 77 233 CF 042 AT 1990
Sundbakken (Huseby) Prestegårdseie 59°46′15.02582″ N 9°54′43.52545″ Ø 8 m.o.h. Haug prestegård 77 254 CF 042 AT 1990
Frognes søndre Prestegårdseie 59°46′43.91734″ N 9°54′44.94287″ Ø (32V 6625281 551260) 6 m.o.h. Haug prestegård 77 334 CF 041 AT 1990
Milestein (Soltun) Prestegårdseie 59°45′46.35522″ N 9°53′41.88286″ Ø (32V 6625343 550275) 13 m.o.h. Haug prestegård 77 396 CF 041 AT 1990
Langebru (Heimly - Gressbanen) Prestegårdseie 59°45′34.61648″ N 9°54′6.04796″ Ø (32V 6624985 550657) *) 10 m.o.h. Haug prestegård 77 499 CF 041 AT 1990
Milestein Prestegårdseie 59°45′50.56679″ N 9°53′45.32820″ Ø (32V 6625474 550327) *) 14 m.o.h. Haug prestegård 77 597 CF 041 AT 1990
Bråtabakken (Vangar) Prestegårdseie 59°46′9.27361″ N 9°53′5.92184″ Ø 37 m.o.h. Haug prestegård 77 702 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Løkkebø) Prestegårdseie 59°46′18.20492″ N 9°53′3.88556″ Ø 50 m.o.h. Haug prestegård 77 719 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Fiolveien 7) Prestegårdseie 59°46′12.48102″ N 9°53′6.70954″ Ø 40 m.o.h. Haug prestegård 77 731 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Valmueveien 10) Prestegårdseie 59°46′18.00591″ N 9°53′7.72191″ Ø 45 m.o.h. Haug prestegård 77 733 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Holt) Prestegårdseie 59°46′15.01898″ N 9°53′2.03782″ Ø 48 m.o.h. Haug prestegård 77 765 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Kløverveien 8) Prestegårdseie 59°46′13.6223″ N 9°53′20.52867″ Ø 23 m.o.h. Haug prestegård 77 900 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Bregneveien 12) Prestegårdseie 59°46′9.5763″ N 9°53′17.47049″ Ø 22 m.o.h. Haug prestegård 77 913 CF 042 AT 1990
Bråtabakken (Bråtan) Prestegårdseie 59°46′17.07553″ N 9°53′17.98146″ Ø 32 m.o.h. Haug prestegård 77 954 CF 042 AT 1990
Strand Prestegårdseie 59°46′279267″ N 9°54′39.1417″ Ø 9 m.o.h. Haug prestegård 77 228 CF 042 AT 1990
Milestein (Klokkerstien 11) Prestegårdseie 59°45′53.68849″ N 9°53′52.14145″ Ø (32V 6625572 550432) *) 16 m.o.h. Haug prestegård 77 1207 CF 041 AT 1990
Riberplassen Hoenseie 59°47′44.68085″ N 9°52′43.78829″ Ø (32V 6628991 549320) 68 m.o.h. Hoen nedre 79 13 CF 042 BE 2015
Rypernplassen Hoenseie 59°47′58.11500″ N 9°52′45.93817″ Ø (32V 6629407 549348) 60 m.o.h. Hoen nedre 79 13, 29 og 54 CF 042 BE 2015
Gjerdeplassen Stubberudeie 59°46′49.36152″ N 9°49′24.36683″ Ø 185 m.o.h. Stubberud 80 3 og 6 CF 042 AT 1990
Stubberudvollen Stubberudeie 59°47′50.05763″ N 9°46′23.05574″ Ø (32V 6629081 543179) *) 250 m.o.h. Stubberud 80 4 og 5 CE 042 AT 1990
Humlebekksetra Humlebekkeie 59°47′50.05763″ N 9°47′54.97131″ Ø *) 256 m.o.h. Humlebekk 81 5 CE 042 AT 1990
Hoensetra Humlebekkeie 59°48′34.76149″ N 9°43′43.26175″ Ø (32V 6630438 540877) *) 604 m.o.h. Humlebekk 81 1 og 8 CE 043 AT 1990
Barlinddokka under Humlebekk Humlebekkeie 59°48′0.65459″ N 9°46′0.00858″ Ø (32V 6629407 543020) *) 321 m.o.h. Humlebekk 81 1 og 8 CE 042 AT 1990
Barlinddokka under Stubberud Stubberudeie 59°47′54.95600″ N 9°45′55.43183″ Ø (32V 6629407 543020) *) 296 m.o.h. Stubberud 81 1 og 8 CE 042 AT 1990
Krommel Humlebekkeie 59°46′53.24200″ N 9°49′9.69492″ Ø 193 m.o.h. Humlebekk 81 2 CE 042 AT 1990
Haugen Bermingrudeie 59°47′58.22758″ N 9°46′33.50701″ Ø (32V 6629338 543543) 263 m.o.h. Bermingrud 82 10 AT 1990; BE 2011
Bermingrudsetra Bermingrudeie 59°48′29.03666″ N 9°45′4.25182″ Ø (32V 6630275 542141) *) 540 m.o.h. Bermingrud 82 3 og 4 CE 043 AT 1990
Maritplass nedre Grøslandseie 59°48′13.81198″ N 9°45′4.25182″ Ø (32V 6629837 544960) 249 m.o.h. Grøsland 86 1 CE 042 AT 1990; PIS 2008 PIS 2008
Maritplass øvre Grøslandseie 59°48′9.45623″ N 9°47′58.07825″ Ø (32V 6629701 544857) 254 m.o.h. Grøsland 86 2 CE 042 AT 1990; PIS 2008 PIS 2008
Grøslandsetra Grøslandseie 59°48′0.98971″ N 9°46′47.49359″ Ø (32V 6629426 543760) *) 260 m.o.h. Grøsland 86 5 CE 042 AT 1990
Urmakerbråtan Grøslandseie 59°48′20.23708″ N 9°47′17.97407″ Ø (32V 6630027 544228) *) 274 m.o.h. Grøsland 86 6 CE 042 AT 1990
Solbergsetra Solbergeie 59°48′9.93600″ N 9°46′54.37546″ Ø (32V 6629704 543864) *) 277 m.o.h. Solberg 87 7 CE 042 AT 1990
Hølbekkplassen Solbergeie 59°48′44.03002″ N 9°45′16.71944″ Ø (32V 6630741 542330) *) 495 m.o.h. Solberg 87 11 CE 043 AT 1990
Spiten; Myrespiten Stenseteie 59°48′55.81303″ N 9°49′1.45085″ Ø (32V 6631147 545827) 185 m.o.h. Stenset 88 10 AT 1990; NK/Homlebekk/BE 2009
Stensetsetra Stenseteie 59°49′2.31278″ N 9°46′28.64306″ Ø 431 m.o.h. Stenset 88 16 AT 1990
Skarsetra Skarseie Skar 90
Skar, plass Skarseie Skar 90
Tollefsplass Skarseie Skar 90
Sparkopp Kverkeie Kverk 91 13
Kverk, plass med jord Kverkeie Kverk 91
Knausen Kverkeie Kverk 91
Grønli Kverkeie Kverk 91
Kverk hengsle, plass uten jord Kverkeie Kverk 91
Holt Kverkeie Kverk 91
Gramvollen Kolbrekeie Kolbrek 93 5 og 8
Kolbrek, plass Kolbrekeie Kolbrek 93
Lauritsplassen Kolbrekeie Kolbrek
Skutro Gevelteie Gevelt 95 1 AT 1990
Geveltsetra Gevelteie 59°49′6.07228″ N 9°57′10.15546″ Ø (32V 6631566 553436) 268 m.o.h. Gevelt 95 3 BE 2009
Ullernsetra (Nedrevollen) Ullerneie 59°48′29.75234″ N 9°57′16.69165″ Ø (32V 6630444 553554) 281 m.o.h. Ullern 96 1 BE 2009
Ullernsetra (Øvrevollen) Ullerneie 59°49′25.6989″ N 9°58′28.73645″ Ø 505 m.o.h. Ullern 96 1
Krukesetra Krukeeie; Hobbelstadeie 59°48′32.86948″ N 9°57′54.70945″ Ø (32V 6630549 554145) 342 m.o.h. Hobbelstad 100 3 BE 2009
Hobbelstadsetervollen Hobbelstadeie Hobbelstad søndre 101 2 BE 2009
Hobbelstadsetra, indre Hobbelstadeie 59°47′55.06588″ N 9°57′16.40603″ Ø (32V 6629371 553565) 276 m.o.h. Hobbelstad 101 2 BE 2009
Søren enkemann Hobbelstadeie 59°47′5.99622″ N 9°55′45.41398″ Ø (32V 6627833 552168) 122 m.o.h. Hobbelstad søndre 101 106 BE 2007
Raudbakk Lerbergeie 59°46′33.09589″ N 9°55′6.58078″ Ø (32V 6627015 551658) *) 25 m.o.h. Lerberg 103 CF 042 AT 1990
Lillebyvollen Lillebyeie 59°47′50.0801″ N 9°58′2.25″ Ø 347 m.o.h. Lilleby 104 1
Kjetrum Sandeneie 59°46′8.27982″ N 9°55′44.16007″ Ø 5 m.o.h. Sanden]] 105 4 CG 042 AT 1990
Øren Sandeneie 59°46′16.22279″ N 9°55′26.74382″ Ø 2 m.o.h. Sanden]] 105 1 eller 3 CG 042 AT 1990
Finnhølet Sandeneie 59°45′56.62907″ N 9°56′28.22869″ Ø 5 m.o.h. Sanden 105 26 CG 041 AT 1990
Finnhølet Sandeneie 59°45′52.73436″ N 9°56′23.5764″ Ø 5 m.o.h. Sanden 105 26 CG 041 AT 1990
Mitten Hagaeie 59°46′14.38217″ N 9°56′44.86442″ Ø 8 m.o.h. Haga søndre 108 1 CG 042 AT 1990
Hagaøyplassen nordre Hagaeie 59°46′7.89991″ N 9°56′34.75339″ Ø 4 m.o.h. Haga søndre 107 2 CG 042 AT 1990
Fetten Hagaeie 59°46′20.27037″ N 9°56′17.14256″ Ø 2 m.o.h. Haga søndre 107 2 og 4 CG 042 AT 1990
Mitten Klommesteineie 59°46′14.87114″ N 9°56′44.21713″ Ø 9 m.o.h. Klommestein 108 1 CG 042 AT 1990
Hagaøyplassen Horgeneie 59°46′0.656″ N 9°56′51.37256″ Ø 5 m.o.h. Horgen nordre 109 10 CG 042 AT 1990
Horgenengen Horgeneie 59°46′11.25099″ N 9°57′13.61968″ Ø 13 m.o.h. Horgen nedre 110 43 CG 042 AT 1990
Horgenengen Horgeneie 59°46′12.00085″ N 9°57′3.33745″ Ø 10 m.o.h. Horgen nedre 110 2, 4 , 11, 12 og 19 CG 042 AT 1990
Tørjersetra Brekkeeie 59°42′7.28053″ N 9°53′6.09547″ Ø (32V 6618559 549807) *) 240 m.o.h. Brekke 111 4 CF 040 AT 1990
Brekkeåsen Brekkeeie; Åsen 59°42′37.04818″ N 9°51′59.38126″ Ø *) 94 m.o.h. Brekke 111 9 CF 040 AT 1990
Petersbråtan Hamreeie 59°41′33.86591″ N 9°53′8.92316″ Ø (32V 6617526 549865) *) 152 m.o.h. Hamre nordre 112 1 CF 040 AT 1990
Hamretangen Hamreeie 59°41′0.77654″ N 9°53′35.28647″ Ø (32V 6616508 550291) *) 31 m.o.h. Hamre nordre 112 6 CF 040 AT 1990
Markusbråtan Hamreeie 59°41′25.38431″ N 9°54′2.86420″ Ø (32V 6617275 550712) 161 m.o.h. Hamre søndre 113 1 CF 040 BE 2012
Engasetra Hamreeie 59°41′33.23598″ N 9°55′4.15063″ Ø (32V 6617531 551667) *) 305 m.o.h. Hamre søndre 113 2 CF 040 AT 1990; BE 2012
Hamrehovet nedre Hamreeie 59°41′47.02333″ N 9°54′29.41340″ Ø (32V 6617950 551118) 265 m.o.h. Hamre søndre 113 3 CF 040 AT 1990; BE 2012
Hamresetervollen Hamreeie 59°41′47.15110″ N 9°55′16.04438″ Ø (32V 6617964 551847) 326 m.o.h. Hamre søndre 113 3 AT 1990; BE 2012
Hamrehovet Hamreeie 59°41′49.29338″ N 9°54′42.39522″ Ø (32V 6618023 551320) CF 040 Hamre søndre 113 8 CF 040 AT 1990; BE 2012
Tørrbekkplassen under bnr.2 Østerudeie 59°40′42.08671″ N 9°55′27.87499″ Ø (32V 6615954 552060) *) 53 m.o.h. Østerud 114 2 CG 039 AT 1990
Østerudsetra, Nordre Østerudeie 59°41′11.1432″ N 9°56′57.54095″ Ø 455 m.o.h. Østerud 114 2 CG 040 AT 1990
Østerudsetra søndre Østerudeie 59°40′39.8582″ N 9°57′5.62987″ Ø 461 m.o.h. Østerud 114 3 CG 039 AT 1990; BE 2009
Østerudplassen Østerudeie 59°40′55.29976″ N 9°54′33.70367″ Ø (32V 6616351 551207) *) 38 m.o.h. Østerud 114 3 CF 040 AT 1990
Tørrbekkplassen under bnr.4 Østerudeie 59°40′35.00666″ N 9°55′41.61518″ Ø (32V 6615738 552278) *) 44 m.o.h. Østerud 114 4 (festenr.1) CG 039 AT 1990
Tørrbekkplassen under bnr.5 Østerudeie 59°40′39.75488″ N 9°55′33.05266″ Ø (32V 6615883 552142) *) 47 m.o.h. Østerud 114 5 CG 039 AT 1990
Perseplassen Fossesholmeie; Tryterudeie 59°39′30.24044″ N 9°57′28.89224″ Ø 100 m.o.h. Fossesholm 115 4 CG 039 AT 1990
Tryterudsetra Fossesholmeie; Tryterudeie 59°40′10.35502″ N 9°58′11.56258″ Ø 411 m.o.h. Fossesholm 115 4 CG 039 AT 1990; BE 2009
Røykås øvre Fossesholmeie 59°37′33.46189″ N 9°56′41.70232″ Ø 91 m.o.h. Fossesholm 115 31 CG 038 AT 1990
Kultevika Fossesholmeie 59°38′20.6606″ N 9°56′16.63151″ Ø 31 m.o.h. Fossesholm 115 34 CG 039 AT 1990
Bogen nordre Fossesholmeie; Mastebogen 59°38′22.82319″ N 9°55′37.68852″ Ø 48 m.o.h. Fossesholm 115 35 CG 038
Bogen søndre Fossesholmeie; Mastebogen 59°38′20.43172″ N 9°55′41.4549″ Ø 52 m.o.h. Fossesholm 115 36 CG 038
Holtungen Fossesholmeie 59°37′53.70424″ N 9°56′2.78385″ Ø 95 m.o.h. Fossesholm 115 37 CG 038 AT 1990
Ødegårdsplassen Gunhildseie 59°39′31.91609″ N 9°54′6.65701″ Ø (32V 6613766 550819) *) 53 m.o.h. Gunhildrud øde 115 38 CF 039 AT 1990
Barlindmyr Fossesholmeie; Tryterudeie 59°39′4.50767″ N 9°58′26.28876″ Ø 104 m.o.h. Fossesholm 115 42 CG 039 AT 1990
Finnebråtan Fossesholmeie; Tryterudeie 59°39′2.07022″ N 9°59′8.55420″ Ø (32V 6612910 555558) 90 m.o.h. Fossesholm 115 42 CG 039 AT 1990; BE 2010
Tryterudplassen Fossesholmeie; Tryterudeie 59°39′11.64065″ N 9°59′4.60475″ Ø 118 m.o.h. Fossesholm 115 42 CG 039 AT 1990; BE 2010
Sundet Fossesholmeie 59°42′4.88495″ N 9°50′44.33896″ Ø (32V 6618456 547592) *) 30 m.o.h. Fossesholm 115 54 CF 040 AT 1990
Lauvbråtan Fossesholmeie; Tryterudeie 59°40′1.02258″ N 9°56′21.00915″ Ø 42 m.o.h. Fossesholm 115 58 CG 039 AT 1990
Røykås nedre Fossesholmeie 59°37′32.58613″ N 9°56′50.13534″ Ø 77 m.o.h. Fossesholm 115 77 AT 1990
Storekleiv Fossesholmeie; Tryterudeie 59°38′7.70252″ N 9°56′12.06263″ Ø 92 m.o.h. Fossesholm 115 4 CG 039 AT 1990
Gislerud Fossesholmeie 59°36′7.45517″ N 9°56′12.05785″ Ø 68 m.o.h. Fossesholm 115 34 CG 039 AT 1990
Hakavik nedre Fossesholmeie 59°37′50.29339″ N 9°56′32.25062″ Ø 56 m.o.h. Fossesholm 115 1, 2 og 3 CG 039 AT 1990
Hakavik øvre Fossesholmeie 59°37′40.98897″ N 9°56′19.23632″ Ø 115 m.o.h. Fossesholm 115 1, 2 og 3 AT 1990
Holtet øvre Fossesholmeie; Øvre Holtet 59°37′7.82684″ N 9°57′49.0766″ Ø (32V 6609358 554365) 89 m.o.h. Fossesholm 115 1, 2 og 3 AT 1990; BE 2007
Holtet nedre Fossesholmeie; Søndre Holtet 59°37′15.05258″ N 9°57′51.26195″ Ø (32V 6609582 554396) 38 m.o.h. Fossesholm 115 1, 2 og 3 AT 1990: BE 2007
Geiteryggen Fossesholmeie 59°37′42.90923″ N 9°55′44.68439″ Ø 192 m.o.h. Fossesholm 115 1, 2 og 3 AT 1990
Blikktjennsetra Fossesholmeie 59°37′21.35482″ N 9°54′33.86681″ Ø 410 m.o.h. Fossesholm 115 1, 2 og 3 AT 1990
Grinna Fossesholmeie 59°42′31.8289″ N 9°51′10.80143″ Ø (32V 6619308 548085) 50 m.o.h. Fossesholm 115 18 og 20 CF 040 AT 1990
Sandsetra Fossesholmeie; Tryterudeie 59°39′50.34488″ N 9°59′40.21236″ Ø 293 m.o.h. Fossesholm 11 9 CG 039 AT 1990
Gunhildrudplassen Einarsplassen; Gunhildseie 59°40′15.68276″ N 9°51′58.09072″ Ø (32V 6615093 548789) 105 m.o.h. Gunhildrud 116 2 CF 039 AT 1990
Gamlevollen Gunhildsrudeie; Gunhildrudsetra 59°38′21.80516″ N 9°50′11.22990″ Ø (32V 6613405 547138) 340 m.o.h. Gunhildrud 116 2 CF 039
Gamlesetra Gunhildseie; Gunhildrudsetra 59°38′41.32867″ N 9°50′56.65024″ Ø (32V 6612162 547865) 419 m.o.h. Gunhildrud 116 7 CF 039 AT 1990
Langemyrplassen Gunhildseie; Bråtan 59°40′23.52896″ N 9°51′30.04218″ Ø (32V 6615330 548347) *) 173 m.o.h. Gunhildrud 116 1 og 5 CF 039 AT 1990
Gunhildrudsetra Gunhildseie; Nysetra 59°38′34.88161″ N 9°51′18.64634″ Ø (32V 6611967 548212) 400 m.o.h. Gunhildrud øde 117 1 og 2 CF 039 AT 1990
Baksteval, plass Bakstevaleie 59°40′51.13014″ N 9°51′16.22617″ Ø *) 154 m.o.h. Baksteval 118 1 CF 040 AT 1990
Bråtan under Baksteval Bakstevaleie 59°41′3.16243″ N 9°50′53.28473″ Ø *) 98 m.o.h. Baksteval 118 3 CF 040 AT 1990
Jørnseplass Bollerudeie 59°41′0.66358″ N 9°50′1.48193″ Ø (32V 6616461 546947) 164 m.o.h. Bollerud 119 1 CF 040 AT 1990; BE 2011
Solvang Bollerudeie 59°41′35.20918″ N 9°50′13.78828″ Ø (32V 6617532 547126) *) 57 m.o.h. Bollerud 119 2 CF 040 AT 1990
Bollerud, plass under bnr.3 Bollerudeie 59°41′27.53128″ N 9°50′11.23051″ Ø (32V 6617294 547089) *) 95 m.o.h. Bollerud 119 3 CF 040 AT 1990
Løkka Bollerudeie 59°41′34.36447″ N 9°50′49.70908″ Ø(32V 6617513 547688) *) 23 m.o.h. Bollerud 119 4 CF 040 AT 1990
Bollerud, plass under bnr.6 Bollerudeie 59°41′8.62343″ N 9°50′30.77236″ Ø(32V 6616713 547402) *) 113 m.o.h. Bollerud 119 6 CF 040 AT 1990
Tangen Bollerudeie 59°41′28.96210″ N 9°51′5.24056″ Ø(32V 6617349 547933) *) 26 m.o.h. Bollerud 119 7 CF 040 AT 1990
Bollerud, plass under bnr.10 Bollerudeie 59°41′12.81152″ N 9°50′2.67896″ Ø(32V 6616837 546961) *) 148 m.o.h. Bollerud 119 10 CF 040 AT 1990
Torstad Kolkinneie; Torsplassen 59°41′5.19760″ N 9°49′44.90677″ Ø(32V 6616598 546686) 164 m.o.h. Kolkinn 120 1 CF 040 AT 1990; BE 2011
Kolkinn, plass Kolkinneie 59°41′19.29631″ N 9°49′44.35993″ Ø(32V 6617034 546672) *) 169 m.o.h. Kolkinn 120 1 CF 040 AT 1990
Stranda Skarrudeie 59°41′40.48904″ N 9°50′22.29835″ Ø(32V 6617697 547257) *) 44 m.o.h. Skarrud 121 1 CF 040 AT 1990
Sundhaugen Skarrudeie 59°41′50.82832″ N 9°50′33.30283″ Ø (32V 6618019 547425) *) 31 m.o.h. Skarrud 121 2 CF 040 AT 1990
Sundstad Skarrudeie 59°41′55.75859″ N 9°50′35.79338″ Ø (32V 6618172 547462) *) 30 m.o.h. Skarrud 121 3 CF 040 AT 1990
Råensetra nedre Råeneie 59°40′4.88341″ N 9°49′7.11872″ Ø (32V 6614725 546118) *) 288 m.o.h. Råen nordre 122 1 CF 039 AT 1990
Råensetra nedre Råeneie 59°40′6.94135″ N 9°49′8.89439″ Ø (32V 6614789 546145) *) 288 m.o.h. Råen nordre 122 1 CF 039 AT 1990
Råen nordre, plass Råeneie 59°41′20.97586″ N 9°49′39.47758″ Ø (32V 6617085 546595) *) 172 m.o.h. Råen nordre 122 4 CF 040 AT 1990
Råensetra øvre Råeneie 59°39′55.48388″ N 9°49′0.62728″ Ø (32V 6614433 546020) *) 317 m.o.h. Råen nordre 122 5 CF 039 AT 1990
Bekkestad Råeneie 59°41′34.38262″ N 9°50′11.59321″ Ø(32V 6617506 547092) *) 65 m.o.h. Råen nordre 122 7 CF 040 AT 1990
Norddal Råeneie 59°41′42.96728″ N 9°50′3.74860″ Ø (32V 6617770 546966) *) 26 m.o.h. Råen nordre 122 8 CF 040 AT 1990
Råen mellom, plass Råeneie 59°41′13.89037″ N 9°49′9.44162″ Ø (32V 6616860 546128) *) 195 m.o.h. Råen mellom 123 1 CF 040 AT 1990
Fossetra under Klunderud Klunderudeie 59°39′7.49201″ N 9°48′18.81732″ Ø 339 m.o.h. Klunderud 125 6 CE 039 AT 1990
Råensetra under Klunderud Klunderudeie 59°39′989400″ N 9°48′50.11376″ Ø (32V 6614551 545854) *) 321 m.o.h. Klunderud 125 2, 3 og 7 CF 039 AT 1990
Klunderudsetra Klunderudeie 59°39′956650″ N 9°48′48.97980″ Ø (32V 6614490 545837) *) 314 m.o.h. Klunderud 125 2, 3 og 7 CF 039 AT 1990
Klunderudsetra Klunderudeie 59°39′42.33082″ N 9°48′33.79140″ Ø (32V 6614021 545605) *) 315 m.o.h. Klunderud 125 4 og 5 CF 039 AT 1990
Stablumsetra Stavlumeie 59°40′23.84535″ N 9°48′11.51223″ Ø 317 m.o.h. Stablum nordre 126 1 CE 039 AT 1990
Stablumsetra Stavlumeie 59°39′44.84466″ N 9°48′8.27963″ Ø 345 m.o.h. Stablum søndre 127 4 CE 039 AT 1990
Kårtvetsetra Kårtveteieeie 59°40′8.54103″ N 9°46′55.22368″ Ø 318 m.o.h. Kårtvet 128 7 CE 039 AT 1990
Arneplassen Kreklingplassen; Kreklingeie 59°39′47.79833″ N 9°46′20.3886″ Ø 335 m.o.h. KreklingKrekling 129 1, 2 og 4 CE 039 AT 1990
Vegosetra Vegoeie (59°39′26.65066″ N 9°46′8.84053″ Ø32V 6613509 543342) *) 345 m.o.h. Vego 130 12 CE 039 AT 1990
Myraplassen Spissholteie 59°40′13.71950″ N 9°42′30.89880″ Ø(32V 6614927 539915) *) 210 m.o.h. Spissholt 131 3 CE 039 AT 1990
Spissholtsetra Setra; Spissholteie 59°40′26.74668″ N 9°42′25.10168″ Ø (32V 6615329 539820 *)) 209 m.o.h. Spisholt 131 5 CE 039 AT 1990
Midnatten Spissholteie 59°41′0.58229″ N 9°41′16.09435″ Ø 236 m.o.h. Spisholt 131 8 CD 040 AT 1990; BE 2009
Korsbakken nordre Spissholteie 59°40′39.65779″ N 9°42′10.79903″ Ø (32V 6615726 539592) *) 212 m.o.h. Spisholt 131 6 og 8 CE 040 AT 1990
Bråtan under Basserud Basserudeie 59°40′45.30544″ N 9°42′18.65243″ Ø (32V 6615902 539713) *) 212 m.o.h. Basserud 132 3 CE 040 AT 1990
Hermansplassen Basserudeie 59°40′45.54199″ N 9°42′16.73960″ Ø (32V 6615909 539683) *) 213 m.o.h. Basserud 132 3 CE 040 AT 1990
Bråtan under Basserud Basserudeie 59°40′45.33568″ N 9°42′19.03662″ Ø (32V 6615903 539719) *) 212 m.o.h. Basserud 132 4 CE 040 AT 1990
Korsbakken østre Basserudeie 59°40′38.65062″ N 9°42′11.73679″ Ø (32V 6615695 539607) *) 212 m.o.h. Basserud 132 4 CE 040 AT 1990
Smedbrua øvre Basserudeie 59°40′51.32773″ N 9°42′16.92500″ Ø (32V 6616088 539684) *) 215 m.o.h. Basserud 132 5 CE 040 AT 1990
Smedbrua nedre Basserudeie 59°40′49.71284″ N 9°42′28.65402″ Ø (32V 6616040 539868) *) 211 m.o.h. Basserud 132 8 CE 040 AT 1990
Liastykket Basserudeie 59°41′14.53542″ N 9°42′5.58313″ Ø (32V 6616804 539499) *) 225 m.o.h. Basserud 132 8 CE 040 AT 1990
Byggmesterplassen Basserudeie 59°41′30.67552″ N 9°41′2.73757″ Ø (32V 6617293 538511) *) 249 m.o.h. Basserud 132 9 CD 040 AT 1990
Såtevollen Basserudeie 59°41′30.04325″ N 9°40′53.77166″ Ø (32V 6617272 538371) *) 255 m.o.h. Basserud 132 9 CD 040 AT 1990
Kronløkka Basserudeie 59°41′9.20710″ N 9°50′″ Ø (32V 6616637 539294) *) 232 m.o.h. Basserud 132 10 CD 040 AT 1990
Tamburhaugen Basserudeie 59°40′46.34497″ N 9°42′23.72450″ Ø (32V 6615935 539792) *) 217 m.o.h. Basserud 132 11 CE 040 AT 1990
Mosåsen Basserudeie 59°41′10.27097″ N 9°41′34.61107″ Ø (32V 6616667 539016) *) 241 m.o.h. Basserud 132 6 og 16 CD 040 AT 1990
Dokka øvre Jøranrudeie; Sætra 59°41′0.17945″ N 9°42′47.99120″ Ø (32V 6616367 540167) *) 215 m.o.h. Jøranrud 133 4 CE 040 AT 1990
Dokka mellom Jøranrudeie 59°40′56.10410″ N 9°42′42.40642″ Ø (32V 6616240 540081) *) 210 m.o.h. Jøranrud 133 7 CE 040 AT 1990
Dokka nedre Jøranrudeie 59°40′52.98355″ N 9°42′39.59122″ Ø (32V 6616143 540038) *) 213 m.o.h. Jøranrud 133 7 CE 040 AT 1990
Tiggerud Jøranrudeie 59°41′31.90646″ N 9°41′8.45430″ Ø (32V 6617332 538600) *) 251 m.o.h. Jøranrud 133 10 CD 040 AT 1990
Spenillen Jøranrudeie; Spenillbakken 59°41′37.39099″ N 9°40′58.20586″ Ø (32V 6617500 538438) *) 269 m.o.h. Jøranrud 133 11 CD 040 AT 1990
Langåsen Jøranrudeie; Vestmannplassen 59°41′55.65858″ N 9°40′51.54179″ Ø (32V 6618064 538328) *) 323 m.o.h. Jøranrud 133 12 CD 040 AT 1990
Smedbakken Jøranrudeie 59°40′59.15784″ N 9°43′9.32344″ Ø (32V 6616339 540501) *) 205 m.o.h. Jøranrud 133 6 og 15 CE 040 AT 1990
Liverudmoen Liverudeie 59°41′2.67299″ N 9°43′40.21586″ Ø (32V 6616453 540983) 181 m.o.h. Liverud 134 8 CE 040 AT 1990; BE 2011
Løkka Liverudeie 59°41′34.70928″ N 9°42′5.36548″ Ø (32V 6617428 539489) *) 235 m.o.h. Liverud 134 15 CD 040 AT 1990
Fiskeløs øvre Liverudeie; Nordre Fiskeløs 59°41′26.73938″ N 9°42′32.63274″ Ø (32V 6617186 539918) *) 228 m.o.h. Liverud 134 26 CE 040 AT 1990
Mobekken Liverudeie 59°41′0.47350″ N 9°43′52.06001″ Ø (32V 6616387 541169) *) 180 m.o.h. Liverud 134 7, 20 og 24 CE 040 AT 1990
Nøklingen Liverudeie 59°41′0.59484″ N 9°43′54.01045″ Ø 180 m.o.h. Liverud 134 7, 20 og 24 AT 1990
Fiskeløs nedre Liverudeie; Søndre Fiskeløs 59°41′15.35593″ N 9°42′51.25522″ Ø (32V 6616837 540213) *) 220 m.o.h. Liverud 134 9 og 19 CE 040 AT 1990
Skogen, nordre plass Kofstadeie; Skogeneie 59°41′23.99233″ N 9°44′23.77878″ Ø (32V 6617120 541657) *) 177 m.o.h. Kofstad 135 9 CE 040 AT 1990
Skogen, søndre plass Kofstadeie;Skogeneie 59°41′12.39342″ N 9°44′16.80918″ Ø (32V 6616760 541552) *) 177 m.o.h. Kofstad 135 9 CE 040 AT 1990
Korsgården Kofstadeie 59°41′11.99756″ N 9°44′111630″ Ø (32V 6616746 541394) *) 178 m.o.h. Kofstad 135 9 CE 040 AT 1990
Hølen Kofstadeie Grønli 59°41′43.07095″ N 9°42′8.90446″ Ø (32V 6616593 541309) 240 m.o.h. Kofstad 135 12 CE 040 AT 1990
Smedmoen Kofstadeie; Moen 59°41′7.08234″ N 9°44′1.15537″ Ø (32V 6616593 541309) 179 m.o.h. Kofstad 135 15 CE 040 AT 1990
Lisetra Kofstadeie 59°50′38.85611″ N 9°45′28.31184″ Ø (32V 6617747 539723) 259 m.o.h. Kofstad 135 18 CD 040 AT 1990
Smedmoen østre Kofstadeie; Greier; Moen 59°41′9.77762″ N 9°45′41.21615″ Ø (32V 6616694 542873) *) 121 m.o.h. Kofstad 135 56 CE 040 AT 1990
Våtvet Kofstadeie 59°42′1.83564″ N 9°41′34.33315″ Ø (32V 6618262 538995) *) 255 m.o.h. Kofstad 135 CE 040 AT 1990
Kofstadbråtan plass Kofstadeie 59°40′47.63708″ N 9°45′12.45758″ Ø (32V 6616004 542431) *) 142 m.o.h. Kofstadbråten 136 10 CE 040 AT 1990
Kofstadmoen Kofstadeie 59°41′8.84623″ N 9°41′3.68758″ Ø (32V 6616648 541348) *) 181 m.o.h. Kofstadbråten 136 15 CE 049 AT 1990
Kjennerudvannsplassen Lundteigeie; Grinderud 59°41′13.89073″ N 9°40′45.32297″ Ø (32V 6616771 538244) *) 250 m.o.h. Kjennerudvannsplassen 140 1 AT 1990
Bakken Teigseie; Teigsbakken 59°41′46.42512″ N 9°44′58.49182″ Ø (32V 6617820 542192) *) 179 m.o.h. Teigen 141 3 CE 040 AT 1990
Kraftplassen Teigseie 59°41′45.38882″ N 9°45′15.73751″ Ø (32V 6617791 542462) *) 168 m.o.h. Teigen 141 3 CE 040 AT 1990
Bakken, plass Teigseie; Bakkeneie 59°41′37.60534″ N 9°45′20.03929″ Ø (32V 6617551 542532) *) 163 m.o.h. Teigen 141 3 CE 040 AT 1990
Slåttebråtan Teigseie 59°41′28.12567″ N 9°44′58.78637″ Ø (32V 6617254 542203) *) 162 m.o.h. Teigen 141 5 CE 040 AT 1990
Brudevollen Teigseie 59°42′13.26910″ N 9°41′24.07783″ Ø (32V 6618614 538831) *) 256 m.o.h. Teigen 141 9 CD 040 AT 1990
Ottersplassen Teigseie; Åsen 59°42′13.58129″ N 9°40′49.02697″ Ø (32V 6618618 538283) *) 336 m.o.h. Teigen 141 10 CD 040 AT 1990
Teigen, plass Teigseie 59°41′24.94687″ N 9°44′49.31502″ Ø (32V 6617154 542056) *) 172 m.o.h. Teigen 141 12 CE 040 AT 1990
Bråten Teigseie 59°41′33.36533″ N 9°44′18.42169″ Ø (32V 6617409 541570) *) 182 m.o.h. Teigen 141 14 og 15 CE 040 AT 1990
Moseplassen Gulliksrudseie 59°41′54.46968″ N 9°45′10.69675″ Ø (32V 6618071 542380) *) 171 m.o.h. Gulliksrud nedre 142 1 CE 040 AT 1990
Bråtan Gulliksrudseie 59°41′59.90734″ N 9°45′26.42663″ Ø (32V 6618242 542624) *) 187 m.o.h. Gulliksrud nedre 142 6 CE 040 AT 1990
Nyhusplassen Gulliksrudseie 59°41′50.47199″ N 9°46′43.03132″ Ø (32V 6617964 543825) *) 130 m.o.h. Gulliksrud nedre 142 8 CE 040 AT 1990
Breskehaugen Gulliksrudseie 59°41′52.46610″ N 9°46′39.30384″ Ø (32V 6618025 543766) *) 136 m.o.h. Gulliksrud nedre 142 8 CE 040 AT 1990
Snaret søndre Gulliksrudseie; Kongsbergsnaret 59°42′30.00842″ N 9°40′34.06085″ Ø (32V 6619123 538043) *) 339 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 2 CD 040 AT 1990
Snaret nordre Gulliksrudseie; Kongsbergsnaret 59°42′38.42525″ N 9°40′34.59206″ Ø (32V 6619384 538049) *) 335 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 3 CD 040 AT 1990
Grønli Gulliksrudseie 59°42′ 21.96622 N°42′ 23.50212 (32V 6618892 539757) *) 266 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 4 CD 040 AT 1990
Aspesetra Gulliksrudseie 59°42′12.01615″ N 9°42′35.38130″ Ø (32V 6618587 539946) *) 293 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 5 CD 040 AT 1990
Haugen Gulliksrudseie 59°42′35.14507″ N 9°41′44.36333″ Ø (32V 6619294 539141) *) 267 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 6 CD 040 AT 1990
Langemyr Gulliksrudseie 59°42′15.79100″ N 9°41′36.28486″ Ø (32V 6618694 539021) *) 275 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 7 CD 040 AT 1990
Knipen Gulliksrudseie 59°42′28.92892″ N 9°41′21.58494″ Ø (32V 6619098 538787) *) 259 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 8 CD 040 AT 1990
Bekkedokk Gulliksrudseie 59°42′20.55593″ N 9°40′31.83074″ Ø (32V 6618831 538012) *) 369 m.o.h. Gulliksrud øvre 141 17 CD 040 AT 1990
Biring Gulliksrudseie 59°42′13.76982″ N 9°42′3.81557″ Ø (32V 6618636 539452) *) 271 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 CD 040 AT 1990
Finnerud Gulliksrudseie 59°42′17.51792″ N 9°42′10.22749″ Ø (32V 6618753 539551) *) 259 m.o.h. Gulliksrud øvre 143 CD 040 AT 1990
Jenseplass Nyrudeie 59°42′15.85757″ N 9°44′56.07895″ Ø (32V 6618730 542144) *) 215 m.o.h. Nyrud 144 5 CE 040 AT 1990
Lauvlia Nyrudeie 59°42′44.99690″ N 9°41′27.54647″ Ø (32V 6619596 538875) *) 302 m.o.h. Nyrud 144 10 CD 040 AT1990
Nyrudsetra Nyrudeie 59°42′45.27490″ N 9°41′48.34896″ Ø(32V 6619608 539200) *) 259 m.o.h. Nyrud 144 3 og 6 CD 040 AT 1990
Myra under Nyrud Nyrudeie 59°42′54.01166″ N 9°41′46.80272″ Ø (32V 6619878 539173) *) 256 m.o.h. Nyrud 144 CD 040 AT 1990
Smedmoen Jøstansdeie 59°41′8.36513″ N 9°43′57.21920″ Ø (32V 6616632 541247) *) 182 m.o.h. Jøstansrud 145 14 CE 040 AT 1990
Dunserudbråtan Bakkerudeie; Dunserudeie 59°42′3.70580″ N 9°46′51.97433″ Ø (32V 6618375 543960) *) 140 m.o.h. Bakkerud 146 3 CE 040 AT 1990
Granbakken plass Bakkerudeie; Granbakkeneie 59°42′14.27375″ N 9°46′30.72518″ Ø (32V 6618698 543624) *) 165 m.o.h. Bakkerud 146 3 CE 040 AT 1990
Mariløkka Bakkerudeie; Granbakkeneie 59°42′25.85675″ N 9°46′23.63527″ Ø (32V 6619055 543509) *) 181 m.o.h. Bakkerud 146 3 CE 040 AT 1990
Bakkerud, søndre plass Bakkerudeie 59°41′59.65120″ N 9°47′10.49417″ Ø (32V 6618253 544251) *) 114 m.o.h. Bakkerud 146 1 og 2 CE 040 AT 1990
Bakkerud, nordre plass Bakkerudeie 59°42′10.55826″ N 9°47′13.82057″ Ø (32V 6618591 544299) *) 136 m.o.h. Bakkerud 146 1 og 2 CE 040 AT 1990
Frydenberg Bakkerudeie 59°42′21.05816″ N 9°46′36.95995″ Ø (32V 6618909 543719) *) 179 m.o.h. Bakkerud 146 1 og 2 CE 040 AT 1990
Nystykket Kolsrudeie 59°42′29.53148″ N 9°46′25.44755″ Ø (32V 6619169 543536) *) 182 m.o.h. Kolsrud 147 1 CE 040 AT 1990
Liaplassen Kolsrudeie 59°43′14.43036″ N 9°41′12.34406″ Ø (32V 6620504 538628) *) 327 m.o.h. Kolsrud 147 4 CD 041 AT 1990
Kolstad Kolsrudeie 59°42′27.83754″ N 9°46′22.14541″ Ø (32V 6619116 543485) *) 182 m.o.h. Kolsrud 147 10 CE 040 AT 1990
Solhaug Kolsrudeie 59°42′28.16568″ N 9°46′15.81881″ Ø (32V 6619125 543386) 192 m.o.h. Kolsrud 147 11 CE 040 AT 1990
Kolstad Kolsrudeie; Myrvang 59°42′26.91616″ N 9°46′30.37771″ Ø (32V 6619089 543614) *) 182 m.o.h. Kolsrud 147 12 CE 040 AT 1990
Myrhagan Kolsrudeie 59°43′18.18451″ N 9°41′48.3932″ Ø (32V 6620626 539190) *) 258 m.o.h. Kolsrud 147 5, 8 og 9 CE 041 AT 1990
Muggerudplassen Muggerudeie 59°40′10.22948″ N 9°44′55.62212″ Ø 179 m.o.h. Muggerud 148 1 CD 040 AT 1990
Hanseløkka Rudeie 59°41′29.49413″ N 9°47′18.31227″ Ø 83 m.o.h. Rud 152 13 CE 040 ???
Nikolineplassen Fiskumeie 59°41′45.7067″ N 9°47′44.51334″ Ø (32V 6617828 544788) *) 63 m.o.h. Fiskum 153 14 CE 040 AT 1990
Anfinnsplass Fiskumeie 59°41′46.73522″ N 9°47′13.32539″ Ø (32V 6617854 544300) *) 90 m.o.h. Fiskum 153 5 og 27 CE 040 AT 1990
Darbu, plass Darbueie 59°42′24.24308″ N 9°45′55.57507″ Ø (32V 6619000 543071) *) 184 m.o.h. Darbu nordre 155 1 CE 040 AT 1990
Huskom Darbueie 59°42′4.15191″ N 9°46′35.86823″ Ø 151 m.o.h. Darbu søndre 155 5 CE 040 Matrikkel
Småland Darbueie 59°42′7.73287″ N 9°48′46.1282″ Ø (32V 6618521 545743) *) 26 m.o.h. Darbu nordre 156 1 CF 040 AT 1990
Bjørkebråtan Darbueie 59°42′29.69874″ N 9°46′7.98424″ Ø (32V 6619171 543263) *) 200 m.o.h. Darbu søndre 156 1 CE 040 AT 1990
Aslaugsplass Darbueie 59°42′19.21136″ N 9°45′53.6049″ Ø (32V 6618844 543042) *) 182 m.o.h. Darbu nordre 156 3 CE 040 AT 1990
Kollen Boksrudeie 59°42′5.97071″ N 9°47′50.81539″ Ø (32V 6618456 544879) *) 72 m.o.h. Boksrud 157 2 CE 040 AT 1990
Flårud østre Rødseie; Nedre Flårud 59°42′29.33323″ N 9°47′9.71866″ Ø (32V 6619171 544228) *) 158 m.o.h. Rød søndre 158 1 CE 040 AT 1990
Berget Rødseie 59°42′22.234″ N 9°48′22.23184″ Ø (32V 6618965 545364) *) 54 m.o.h. Rød søndre 158 3 CE 040 AT 1990
Flårud nordre Rødseie 59°42′39.80862″ N 9°47′4.14139″ Ø (32V 6619494 544137) 168 m.o.h. Rød søndre 158 3 CE 040 AT 1990: BE 2009
Paulesetra Pauleeie; Rødseie 59°43′29.61178″ N 9°44′19.38314″ Ø (32V 6621005 541545) *) 295 m.o.h. Rød søndre 158 3 CE 040 AT 1990; BE 2012
Primskott Rødseie 59°43′25.97678″ N 9°41′23.65472″ Ø (32V 6620863 538801) *) 298 m.o.h. Rød søndre 158 3 CD 041 AT 1990
Petersplassen Rødseie 59°42′39.50755″ N 9°47′11.23696″ Ø (32V 6619486 544248) 169 m.o.h. Rød søndre 158 7 CE 040 AT 1990: BE 2009
Flårud mellom Rødseie 59°42′37.77433″ N 9°47′9.14874″ Ø (32V 6619432 544216) 165 m.o.h. Rød søndre 158 7 CE 040 AT 1990: BE 2009
Rød søndre, plass Rødseie 59°42′38.72341″ N 9°46′34.88307″ Ø 175 m.o.h. Rød søndre 158 8 AT 1990
Myra Rødseie 59°43′34.12024″ N 9°41′11.91548″ Ø (32V 6621113 538615) *) 316 m.o.h. Rød nordre 159 1 CD 041 AT 1990
Rudstøa Rødseie 59°42′34.81092″ N 9°49′3.86879″ Ø (32V 6619362 546010) *) 19 m.o.h. Rød nordre 159 2 CF 040 AT 1990
Rudsetra Rudeie 59°42′59.72738″ N 9°45′52.09762″ Ø 32V 6620097 543004) *) 201 m.o.h. Rud nordre 159 2 CE 040
Lurdalen nedre Rødseie 59°43′29.15371″ N 9°41′52.59016″ Ø 32V 6620966 539252) *) 257 m.o.h. Rød nordre 159 5 CE 041 AT 1990
Lurdalen øvre Rødseie 59°43′25.06706″ N 9°40′34.79556″ Ø (32V 6620827 538038) *) 357 m.o.h. Rød nordre 159 6 CD 041 AT 1990
Paule, nedre plass Pauleeie 59°42′57.98092″ N 9°48′7.73226″ Ø (32V 6620068 545124) *) 131 m.o.h. Paule 160 1 CE 040 AT 1990; BE 2012
Paule, øvre plass Pauleeie 59°43′9.70381″ N 9°47′21.73819″ Ø (32V 6620422 544401) 166 m.o.h. Paule 160 3 CF 040 AT 1990; BE 2012
Finsrud Hegstadeie 59°43′4.05527″ N 9°48′13.57369″ Ø (32V 6620257 545213) 138 m.o.h. Hegstad 161 1 CE 040 AT 1990; BE 2012
Hegstad søndre, plass Hegstadeie 59°43′8.53352″ N 9°48′10.80097″ Ø (32V 6620395 545168) *) 151 m.o.h. Hegstad 161 1 CE 040 AT 1990
Kjerstiløkka Hegstadeie 59°42′57.23586″ N 9°48′50.01656″ Ø (32V 6620053 545785) *) 66 m.o.h. Hegstad 161 1 CF 040 AT 1990
Hegstadplassen Hegstadeie 59°43′18.64787″ N 9°48′16.80415″ Ø (32V 6620709 545258) 149 m.o.h. Hegstad 161 4 AT 1990; BE 2012
Lakkeplassen søndre Hegstadeie 59°43′50.40713″ N 9°41′50.97929″ Ø 268 m.o.h. Hegstad 161 7 CE 041 Matrikkelen
Hegstad midtre, plass Hegstadeie 59°43′17.16755″ N 9°48′5.11916″ Ø(32V 6620661 545076) 155 m.o.h. Hegstad 161 8 CF 040 AT 1990; BE 2012
Henriksplass Hegstadeie 59°43′20.00039″ N 9°47′56.48168″ Ø (32V 6620747 544940) 168 m.o.h. Hegstad 161 8 AT 1990; BE 2012
Lakkeplassen midtre Hegstadeie 59°43′53.84855″ N 9°41′49.19459″ Ø (32V 6620747 544940) 269 m.o.h. Hegstad 161 9 CE 041 Matrikkelen
Lakkeplassen nordre Hegstadeie 59°43′56.45478″ N 9°41′49.50946″ Ø (32V 6621810 539195) *) 269 m.o.h. Hegstad 161 10 CE 041 AT 1990
Skogstad, bnr.11 Hegstadeie 59°43′15.83386″ N 9°47′39.86855″ Ø (32V 6620615 544682) *) 174 m.o.h. Hegstad 161 11 CF 040 AT 1990
Brenneplassen Hegstadeie 59°43′15.57898″ N 9°47′17.78014″ Ø (32V 6620603 544337) *) 176 m.o.h. Hegstad 161 11 CE 040 AT 1990; BE 2012
Skogstad, bnr.12 Hegstadeie 59°43′7.74012″ N 9°48′34.71901″ Ø (32V 6620375 545542) *) 113 m.o.h. Hegstad 161 12 CF 040 AT 1990
Borgeplassen Skjelbredeie 59°43′22.57838″ N 9°48′19.01088″ Ø*) (UTM32V 6620831 545291) 149 m.o.h. Skjelbred 162 1 CE 041 AT 1990; BE 2012
Skjelbred, plass Skjelbredeie 59°43′17.08504″ N 9°49′21.22241″ Ø*) (UTM32V 6620673 546265) 50 m.o.h. Skjelbred 162 1 CF 040 AT 1990
Lienplassen Skjelbredeie; Skjelbredplassen 59°43′35.41318″ N 9°48′8.37241″ Ø*) (UTM32V 6621226 545120) 152 m.o.h. Skjelbred 162 1 CE 041 AT 1990; BE 2012
Bergsplassen Skjelbredeie 59°43′33.89452″ N 9°49′0.70165″ Ø*) (UTM32V 6621189 545938) 105 m.o.h. Skjelbred 162 3 CF 041 AT 1990
Jannaplassen Skjelbredeie 59°43′38.42468″ N 9°48′49.60879″ Ø*) (UTM32V 6621327 545763) 117 m.o.h. Skjelbred 162 3 CF 041 AT 1990
Øvreplassen Skjelbredeie 59°43′32.33276″ N 9°48′25.71095″ Ø*) (UTM32V 6621134 545392) 139 m.o.h. Skjelbred 162 3 CE 041 AT 1990
Skjelbred, plass på Nedrejordet Skjelbredeie 59°43′32.30357″ N 9°48′25.19809″ Ø*) (UTM32V 6621133 545384) 139 m.o.h. Skjelbred 162 3 CE 041 AT 1990
Skjelbred, plass på Øvrejordet Skjelbredeie 59°43′38.1756″ N 9°48′16.56896″ Ø*) (UTM32 V6621313 545247) 150 m.o.h. Skjelbred 162 3 CE 041 AT 1990
Rogndalsbråtan Skjelbredeie 59°43′37.84249″ N 9°47′46.34416″ Ø*) (UTM32V 6621297 544775) 164 m.o.h. Skjelbred 162 4 CE 041 AT 1990; BE 2009
Torevollen Skjelbredeie 59°43′37.84249″ N 9°47′46.34416″ Ø*) (UTM32V 6621297 544775) 164 m.o.h. Skjelbred 162 4 CE 041 AT 1990; BE 2009
Dalesetra Skjelbredeie 59°44′13.76358″ N 9°41′53.07162″ Ø*) (UTM32V 6622346 539245) 290 m.o.h. Skjelbred 162 6 CE 041 AT 1990
Gåsum under Skjelbred Skjelbredeie 59°44′8.40761″ N 9°41′51.10296″ Ø*) (UTM32V 6622180 539216) 287 m.o.h. Skjelbred 162 14 CE 041 AT 1990
Storemyr Skjelbredeie 59°44′0.69986″ N 9°41′23.08938″ Ø*) (UTM32V 6621937 538781) 324 m.o.h. Skjelbred 162 1 og 10 CD 041 AT 1990
Rørås Skjelbredeie 59°43′54.03684″ N 9°40′8.74553″ Ø*) (UTM32V 6621719 537622) 397 m.o.h. Skjelbred 162 7 og 8 CD 041 AT 1990
Skjelbreddalen Skjelbredeie; Skjelbredsetra 59°44′12.94249″ N 9°44′11.62993″ Ø*) (UTM32V 6622344 541409) 265 m.o.h. Skjelbred 162 CE 041 AT 1990; BE 2012
Madseplassen Lundteigeie 59°43′39.46672″ N 9°48′53.60336″ Ø*) (UTM32V 6621360 545825) 112 m.o.h. Lundteigen 163 1 og 2 CF 041 AT 1990
Smedplassen Lundteigeie 59°43′44.65625″ N 9°49′11.65584″ Ø*) (UTM32V 6621524 546105) 87 m.o.h. Lundteigen 163 1 og 2 CF 041 AT 1990
Dørjebru Lundteigeie 59°43′31.70564″ N 9°50′0.951″ Ø (UTM32V 6621133 546880) 23 m.o.h. Lundteigen 163 7 og 8 AT 1990; BE 2012
Myresetra vestre Myreeie; Indre Myrestra 59°50′13.20621″ N 9°43′24.40944″ Ø (32V 6633480 540550) *) Myre 164 17 CE 042 AT 1990
Myresetra østre Myreeie; Himre Myrestra 59°49′7.67982″ N 9°47′41.94772″ Ø (32V 6631499 544584) *) Myre 164 25 CE 042 AT 1990
Spitenplassen Myreeie 59°49′9.29542″ N 9°49′32.33789″ Ø (32V 6631570 546303) *) Myre 164 10 og 14 CF 043 AT 1990
Myre, plass ved Myreslottet Myreeie; Nystua? 59°48′52.95917″ N 9°50′9.86817″ Ø (32V 6631072 546894) Myre 164 NK 2009
Vonsberg Myreeie 59°49′8.8142″ N 9°49′31.74823″ Ø (32V 6631555 546294) Myre 164 NK 2009
Brekkaplassen Hvidsteneie 59°48′50.79121″ N 9°52′9.90538″ Ø (32V 6631029 548765) Hvidsten 165 2 BE 2015
Tronrudeie 59°48′44.14277″ N 9°51′23.84192″ Ø (32V 6630814 548050) Tronrud 166 1 BE 2015
Harstadsetra Harstadeie 59°49′47.48795″ N 9°46′34.82784″ Ø (32V 6632718 543524) *) Harstad 167 1 CE 042 AT 1990
Nessetra Neseie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Neset 168 1 AT 1990
Hanseplassen Harstadeie 59°49′42.09955″ N 9°50′50.01264″ Ø (32V 6632600 547500) Harstad 168 1 BE 2015
Svendsrud Rakkestadeie 59°49′50.04436″ N 9°50′56.25084″ Ø (32V 6632847? 547594?) *) Rakkestad 169 1 CE 043 AT 1990
Rakkestadsetra Rakkestadeie 59°49′58.03071″ N 9°47′33.83553″ Ø (32V 6633055 544439) Rakkestad 169 13 AT 1990; NK/Homlebekk/BE 2009
Gulliksplassen Rakkestadeie 59°49′56.47873″ N 9°51′16.06617″ Ø (32V 6633050 547900) Rakkestad 169 13 BE 2015
Sandhullet Rakkestadeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Rakkestad 169 NK 2001
Kleiva Holteeie Holte søndre 59°41′″ N 9°50′″ Ø NK
Gamlevollstua Holteeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Holte søndre 170 5 NK 2005
Holtesetra Holteeie 59°50′26.5366″ N 9°44′26.30095″ Ø (32V 6633903 541509) *) Holte søndre 170 19 CE 042 AT 1990; NK/Homlebekk 2009
Gamlevollen Holteeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Holte søndre 1
Holtebrekka, Anne Holtebrekkas plass Holteeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Holte søndre 170 NK 2005
Holtebrekka, Karl Spitens plass Holteeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Holte søndre 170 NK 2005
Murfjellplassen Holteeie Holte 170-172 NK
Lisetra Lieie 59°41′″ N 9°50′″ Ø (32V 6634295 542470) *) Lie 173 13 CE 042 AT 1990
Lisetra Lieie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Li 173 13 NK 2012
Svenskeplassen Lieie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Li 173 NK 2012
Lønndalsplassen Borgeeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Borge øvre 174 3 NK
Kleiva Borgeeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Øvre Borge 174 5 NK 2010
Borgevad vestre Borgeeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Borge nedre 175 6 NK 2009
Borgevad Ristveteie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Ristvet 176 4 NK 2009
Ristvetsetra Ristveteie 59°50′49.14125″ N 9°46′50.46231″ Ø (32V 6634628 543745) *) Ristvet 176 8 CE 042 AT 1990 Posisjonen er beregnet fra papirkart.*)
Turinestua Ristveteie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Ristvet 176 8 NK 2008
Dølaplassen Vestbyeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Vestby 177 1 NK
Vestbyplassen Vestbyeie 59°41′″ N 9°50′″ Ø Vestby 177 1 NK 2001
Brennerplassen Vestbyeie; Gudbrandsbråtan Vestby 177 2 NK
Siriplass Vestbyeie Vestby 177 2 NK
Gleinebråtan Vestbyeie Vestby 177 2 NK 2008
Persplassen Vestbyeie; Pedersplassen Vestby 177 3 NK
Finnehaugen Vestbyeie; Futerud; Fogderud; Futehagan Vestby 177 7 NK
Kittelsplassen Vestbyeie; Futerud; Fogderud Vestby 177 7 NK
Futehagan Vestbyeie; Finnehaugen Vestby 177 7 NK
Anders-Futerud Vestbyeie; Fogderud Vestby 177 7 NK 2008
Futerud Vestbyeie; Fogderud Vestby 177 8 NK
Bråtan Vestbyeie; Vestby 177 9 NK 2008
Snekkerplassen Vestbyeie Vestby 177 9 NK 2008
Benteplassen Vestbyeie Vestby 177 13 NK
Futerudhagan Vestbyeie; Fogderudhagen Vestby 177 15 NK 1997
Finstad Vestbyeie Vestby 177 26 NK 2008
Larseløkka Vestbyeie; Benteplassjordet Vestby 177 29 NK 2008
Futerud øvre Vestbyeie; Fogderudmoen Vestby 177 31 NK
Vestby, plass Vestbyeie Vestby 177 42 NK 2000
Vestbysetra, indre Vestbyeie; Indre Vestbysetra Vestby 177 NK 2009
Vestbysetra, himre Vestbyeie Vestby 177 NK 1997
Aslebråtan Vestbyeie Vestby 177 NK
Katrineplassen Vestbyeie Vestby 177 NK 2001
Damplassen Vestbyeie Vestby 177 NK 2001
Vestby plass 305 Vestbyeie Vestby 177 NK 2008
Vestby plass 306 Vestbyeie Vestby 177 NK 1998
Gleineplassen Vestbyeie; Gleine; Gleinevad Vestby 177 NK
Vestby plass 308 Vestbyeie Vestby 177 NK 2008
Vestby plass 309 Vestbyeie Vestby 177 NK 2008
Dyrmyr Vestbyeie Vestby 177 NK
Gjertsplass Vestbyeie Vestby 177 NK
Torstensplassen Vestbyeie Vestby 177 NK
Vestby, plass 401 Vestbyeie Vestby 177 NK
Gleineplassen Sørlieie Sørli 178 1 NK
Sørli, plass ved Plassåsen Sørlieie Sørli 178 1 NK 1997
Sørliplassen Sørlieie Sørli 178 3 NK 1999
Larsestua Sørlieie; Løkka Sørli 178 6 NK 2011
Flagplassen Sørlieie Sørli 178 7 NK
Sørli, plass i Sørliåsenplass Sørlieie Sørli 178 7 NK 2011
Gleinebråtan under Sørli Sørlieie; Sørlibråtan Sørli 178 NK
Lahaugen Jareneie Jaren]] 179 2 og 5 NK 2009
Stuvsrud Jareneie Jaren 179 3
Hyttebråtan Jareneie Jaren 179 5 og 6 NK 2009
Marensplass Jareneie Jaren 179 NK 2009
Jaren, plass ved Hyttebråtan Jareneie Jaren 179 NK 1997
Haugsetra Sønjueie 59°51′47.46938″ N 9°43′54.28893″ Ø(32V 6636401 540983) Sønju 180 4 NK/BE 2011
Spellemannshaugen Sønjueie; Spillemannsplassen Sønju 180 4 NK 1998
Gunnhild-Håre Sønjueie; Håreeie Sønju 180 4 NK
Annebråtan Sønjueie Sønju 180 5 NK
Sørlisetra Sønjueie; Gamlevollen 59°51′42.62457″ N 9°43′47.69058″ Ø(32V 6636250 540882) Sønju 180 6 NK/BE 2011
Moen Sønjueie; Sønjumoen Sønju 180 15 NK
Håreplassen Sønjueie; Håreeie Sønju 180 26 NK 2008
Labråtan Sønjueie; Håreeie; Ladebråten; Annebråtan; Bråten Sønju 180 27 NK
Danielsplassen Sønjueie; Håreeie Sønju 180 28 NK 1997
Humlehagan nedre Sønjueie; Håreeie Sønju 180 29 NK
Didriksplassen Sønjueie Sønju 180 32 NK 2006
Sønjusetra Sønjueie 59°52′2.31948″ N 9°43′46.32207″ Ø(32V 6636859 540854) Sønju 180 43 NK/BE 2011
Gundersplassen Sønjueie; Håreeie Sønju 180 68 NK
Torvaldsetra Sønjueie 59°51′58.78053″ N 9°43′19.75901″ Ø(32V 6636745 540442) Sønju 180 77 NK/BE 2011
Håresetra Sønjueie; Håreeie 59°52′13.48415″ N 9°44′36.26534″ Ø(32V 6637213 541627) Sønju 180 4 NK/BE 2011
Knuteplassen Sønjueie Sønju 180 NK 2000
Sønju, plasser ved Streinbråtagata Sønjueie Sønju 180 NK 1996
Berteløkka Sønjueie Sønju 180 BE 2010
Kleggesnaret Ødeskogeie; Ødegårdseie Ødeskogen 181 1 NK 2002
Enden Ødeskogeie; Ødegårdseie Ødeskogen 181 4 NK 1998
Ødegårdsplassen Ødeskogeie; Ødegårdseie Ødeskogen 181 5 NK 1998
Steffensetra Ødeskogeie; Ødegårdseie Ødeskogen 181 11 og 12 NK
Gulliksplassen Ødeskogeie; Ødegårdseie Ødeskogen 181 NK 2008
Steingrimsplassen Ødeskogeie; Ødegårdseie; Gulliksplassen Ødeskogen 181 NK 2000
Torstykket Ødeskogeie; Ødegårdseie Ødeskogen 181 NK 1998
Hæreberget Hæreeie; Berget 59°50′45.90749″ N 9°52′5.58267″ Ø(32V 6634589 548651) Hære 185 10 BE 2008
Toppenhaug Hæreeie; Nordre Toppenhaug 59°50′31.95628″ N 9°52′13.18516″ Ø(32V 6634159 548775) Hære 185 10 BE 2008
Gamleberga Skoteie; Kuland 59°49′15.32516″ N 9°52′5.47278″ Ø(32V 6631787 548686) Skot søndre 191 6 BE 2015
Trulser-Kåsa Skoteie; Kåsa; Kverk; Vesa? 59°49′19.47572″ N 9°53′40.14928″ Ø(32V 6631935 550159) Skot søndre 192 1 BE 2015
Solsbakk østre Skoteie 59°49′7.24151″ N 9°52′44.67805″ Ø(32V 6631545 549300) Skot søndre 192 1 BE 2015
Lillemoen Skoteie; Moplassen nordre; Moen Skot søndre 192 3
Moplassen søndre Skoteie 59°49′38.05806″ N 9°52′43.49941″ Ø(32V 6632498 549269) Skot søndre 192 5 BE 2015
Kåsa Skoteie 59°49′12.38662″ N 9°53′36.74939″ Ø(32V 6631715 550109) Skot søndre 192 8 BE 2015
Granly Skoteie 59°49′36.28434″ N 9°52′47.69057″ Ø(32V 6632444 549335) Skot søndre 192 13 BE 2015
Bua Burudeie Burud 193 1 BE 2015
Verpsetra Verpeie Verp 194
Søia østre Verpeie Verp 194
Jellumvollen Verpeie Verp 194
Munkeplassen Leversbyeie; Munkeløkka Leversby 196-197
Nylendet Leversbyeie Leversby 196-197
Kanslerløkka Leversbyeie Leversby 196-197
Ellefsplassen Leversbyeie Leversby 196-197
Bakkemoen Leversbyeie Leversby 196-197
Fjerdingstadvollen Fjerdingstadeie Fjerdingstad 198
Nygård) Fjerdingstadeie Fjerdingstad 198
Brua Kolbjørnsrudeie Kolbjørnsrud 199
Håkonsrud Kolbjørnsrudeie Kolbjørnsrud 199
Helenevollen Kolbjørnsrudeie Kolbjørnsrud 199
Dypendalen Kolbjørnsrudeie Kolbjørnsrud 199
Kjellerhalsen Kolbjørnsrudeie Kolbjørnsrud 199
Nygård Kniveeie Knive søndre 199
Skardberg, plass Skardbergeie Skardberg 200
Madseplassen Kniveeie Knive 201-202
Stolpløkka Kniveeie Knive 201-202
Fuderud Kniveeie Knive 201-202
Snaukollvollen nordre Kniveeie Knive 201-202
Vonsberg Kniveeie Knive 201-202
Knivesetra Kniveeie Knive søndre 202
Nygård) Horsrudeie Horsrud 203 5
Snaukollvollen søndre [[Horsrudeie (Eiker)|Horsrudeie] Horsrud 203
Horsrudplassen Horsrudeie Horsrud 203
Dælatjennstua Horsrudeie Horsrud 203
Sandungsvollen Dramdalseie Dramdal 204
Munkhaugen Dramdalseie Dramdal 204
Berget Dramdalseie Dramdal 204
Mortensplass Dramdalseie Dramdal 204
Hanseplass Dramdalseie Dramdal 204
Vittenberg Dramdalseie Dramdal 204
Bråtan øvre Dramdalseie Dramdal 204
Bråtan nedre Dramdalseie Dramdal 204
Skabba Dramdalseie Dramdal 204
Fingalsplassen Dramdalseie Dramdal 204
Borgineplassen Dramdalseie Dramdal 204
Tossenplassen Dramdaleie Dramdal 204
Springover Dramdaleie 204
Nystua under Nordre Nedberg Nedbergeie Nedberg nordre, Drammen kommune 229 AT 1990
Temtemoen øvre Temteeie Temte øvre, Drammen kommune 30 9 AT 1990
?? Vang NK
?? Storemyr
??Øksnesetra??
Engerud Torrrudeie Torrud i Hof AT 1990
Tinnerud Torrrudeie Torrud i Hof AT 1990
Torrudsetra nordre Torrrudeie Torrud i Hof AT 1990
Torrudsetra søndre Torrrudeie Torrud i Hof AT 1990
Sparkop Torrrudeie Torrud i Hof AT 1990
Hanseløkka søndre Torrrudeie Torrud i Hof AT 1990
Markenrudplassen Markenrudeie Markenrud i Hof AT 1990
Sjulerudsetra Sjulerudeie Sjulerud i Hof AT 1990
Mjøvannsetra Sjulerudeie Sjulerud i Hof AT 1990
Veslehavna Sjulerudeie 59°36′41.9427″ N 9°58′18.19392″ Ø(32V 6608564 554833) Sjulerud i Hof AT 1990: BE 2007
Kartkoordinatene er ikke registrert med GPS, men beregnet ved å sammenlikne markering på papirkart med digitalt kart. Posisjonen kan derfor være unøyaktig.