Bremsåsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bremsåsen ligger på Mjøndalsskauen cirka 4-5 kilometer sørøst for Mjøndalen i Nedre Eiker, og sør for Drammenselva. Området ligger rundt Bremsetjern og er regulert som naturreservat. Den første delen av området ble vernet allerede i 1986. Reservatet var da cirka 260 dekar. I 2002 ble området utvidet, og omfatter i dag 876 dekar. Området består av kalkfuruskog og gran, i tillegg til bjørk, rogn og einer, særlig der det har vært omfattende hogster tidligere.

Naturreservatet ligger 299-365 meter over havet.

Bremsåsen naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Dette er en av de største og best utvikla kalkskogene mellom Drammen og Eikeren. Området ligger på bergarter fra kambrosilur, og har et rikt innslag av tildels sjeldne planter. Flere av Nedre Eikers orkideer vokser i Bremsåsen. Rundt reservatet har det vært flere setre, og reservatet har historisk vært brukt som skogsbeite.


Eiker Leksikons logo.jpeg Bremsåsen inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!