Brynhild Olufsdatter Hummer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brynhild Olufsdatter Hummer var prestekone i Romedal.

Hun var datter av Oluf Trugelsson Hummer og Birgitte Olufsdatter Skaktavl. Faren ble adla med navnet Hummer i 1532, og var gardsfogd hos biskop Mogens LauritssonHamar. Mora var av slekta Skaktavl, og var søster av sokneprest Torben Olufsson SkaktavlToten. Paret hadde to sønner, Lars Olufsson Hummer og Thure Olufsson Hummer, og Brynhild var det yngste barnet vi kjenner til.

Hun ble gift med Kjell Torgeirsson, som var sokneprest til Romedal prestegjeld. Det embetet tok han over etter Brynhilds bror Thure.

Dateringa av hennes liv og hendelser i løpet av det er vanskelige. Henne yngste bror var født omkring 1535, og hun var trolig en del yngre enn ham. Vigselen med herr Kjell skal ha funnet sted i 1574, da han var vicarius i Romedal – trolig kapellan under Thure Hummer. Vi vet også at dattera Bodil var nesten voksen i 1594, hvilket tilsier at hun ble født senest omkring 1580 – hvis vi legger det som senere ble normalt konfirmasjonsalder og overgang til voksenlivet til grunn. Så veldig nærme et fødselsår for Brynhild kommer vi ikke, men det må rimeligvis ha vært en gang mellom 1535 og 1556, om vi går ut fra at hun var minst atten da hun gifta seg.

Barna vi kjenner av Brynhild og Kjell er:

I tillegg skal det være ei Brynhild Kjellsdotter. En teori er at hun kan ha vært barn av Kjells andre kone, uten at vi vet sikkert om han gifta seg på nytt etter å ha blitt enkemann. Navnet peker mot det, idet det var vanlig å oppkalle første barn i andre kull etter sin avdøde ektefelle.

Det er også uklart når hun døde. Siste gang hun nevnes er i 1600, og da skal hun ha vært i live. Kjell Torgeirsson døde i 1618.

Litteratur og kilder