Carl Johan Anker (1835–1903)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Carl Johan Anker fotografert ca. 1860-1870.
Foto: Carl Christian Wischmann/Oslo Museum

Carl Johan Anker (født 22. mai 1835 på Storhamar i daværende Vang kommune, død 25. november 1903) var offiser, kammerherre og sakprosaforfatter, særlig kjent for en rekke genealogiske og historiske bøker.

Familie

Carl Johan Anker var sønn av godseier, kabinettskammerherre og generalmajor Erik Theodor Christian Bernhard Anker (1785–1858) og Elisabeth Sneedorff (1790-1875), og ble gift i 1863 med danske Charlotte Amalie Wolff (1838-1919). Han var sønnesønn av forretningsmann, embetsmann og politiker Carsten Anker (1747-1824), og svoger av maleren Hans Gude (1825-1903) og geologen Theodor Kjerulf (1825-1888).

Liv og virke

Carl Johan Anker ble kadett i 1852. I 1855 ble han sekondløytnant i Den bergenske brigade. Han tjenestegjorde ved den norske garde i Stockholm 1856-1860 og ble ordonnanseoffiser hos kronprins Carl i 1859 og hos kong Carl XV til kongens død i 1872.

I 1874 ble Anker kaptein, og i 1888 oberstløytnant. Han foretok en rekke studiereiser til Belgia, Frankrike og Danmark. I 1872 ledsaget han general Wergeland til hoffene i Wien, München og Napoli. Anker ble kammerherre i 1873.

Carl Johan Anker gjorde seg også bemerket for en rekke genealogiske, historiske og militære bøker og skrifter. Blant annet utga han brevvekslingen mellom sin bestefar Carsten Anker og Christian Frederik (1901). Han var også svært interessert i litteratur, og brevvekslet med Henrik Ibsen. I 1856 var Ibsen og Anker på en fottur fra Bergen til Hardanger og tilbake igjen over Voss. Det ser ut til at Anker tok seg av praktiske sider ved oppsetting av Ibsens skuespill i Stockholm, og da Hærmændene på Helgeland var ferdig sendte Ibsen stykket over til Anker for gjennomlesning.[1]

Han ble ridder av første klasse av St. Olavs Orden i 1902, med «militær fortjeneste» som begrunnelse.[2]

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1865 er Carl Johan Anker oppført som Premier Løitnant i Idd prestegjeld, med bostedsangivelse Gamleporten (del av Fredriksten festning). Ved folketellingen for 1885 for Kristiania er han oppført som infanterikaptein på adressen Oscars gate 37. Ved folketellingen samme sted for 1900 er Anker oppført som Oberstløjtnant i 2. brigade på adressen Holtegata 28.

Ettermæle

Carl Johan Anker er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog i Aftenpostens aftenutgave 25. november 1903 (redaksjonell, usignert), ble Carl Johan Anker beskrevet slik (utdrag):

Efter kun nogle faa dages sygeleie er kammerherre, oberstløitnant Anker idagmorges afgaaet ved døden i an alder af 68 1/2 aar. Den endu raske og robuste mand var bleven angrebet af en bronchit, der hurtig tog en alvorlig vending og nu har faaet et dødeligt udfald. ... Sin militære embedsgjerning omfattede Anker med pligttroskab, iver og interesse. I Militære Samfund har han været et meget aktivt medlem gjennem en lang række aar. Dette selskab skylder Anker megen tak for det vakre biledgalleri - ca. 150 portræter af norske generaler - som han har skaffet det. ... Anker har i aarenes løb udfoldet en ganske omfangsrig forfattervirksomhed, dels over særlige militære emner, dels af historisk, spesielt militærhistorisk art. Paa begge disse omraader besad han levende interesser, og under sine historiske arbeider havde han til dels havt adgang til kilder, der frembød megen værdi. Han var en ivrig samler af det materiale, som herfra kunde hentes, og han var i det hele utrættelig, naar det gjaldet de emner, der laa ham mest på hjerte.

Carl Johan Anker er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Titlene Oberstløitnant og Kammerherre er benyttet på gravminnet.

Referanser

  1. Breve fra Henrik Ibsen 1904: 72.
  2. Departements-Tidende 1902: 592.

Kilder