Christen Schmidt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Christen Scmidt
Maleri: Schilling (1802)
Gravminnet til Christen Schmidt og hans første kone, Petronelle Lemmich, på Gamlebyen gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).

Christen Schmidt (født 22. februar 1727 i Vinger, død 6. oktober 1804 i Christiania) var superintendent av Christiania fra 1773 til sin død.

Han var sønn av sokneprest Hans Jacob Schmidt og Alethe S. Lemmich. Selv ble han gift to ganger: 1) med Petronelle Lemmich (1734–1798) og 2) med Ingeborg Catharina Birkenbusch. Blant hans barn fra første ekteskap var eidsvollsmannen Frederik Schmidt (1771-1840) og datteren Alethe Schmidt (f. omkr. 1769). Totalt fikk han ifølge gravminnet syv barn i dette ekteskapet, hvorav tre levde da Petronelle døde i 1798. Ved folketellinga 1801 var han bosatt i Christiania; adressa er bare oppgitt som bosted nr. 1 i Opsloe sokn, det vil si Gamlebyen. Dette må dreie seg om Oslo bispegård, som ble revet i 1880-åra og erstatta av dagens bispegård. Hans datter Alethe var ugift og bodde hos ham. Ei ni år gammel datterdatter til hans bror, Petronelle Hertz, tilhørte også husstanden. Han hadde i 1801 ennå ikke gifta seg igjen, så han er ført som enkemann etter første ekteskap.


Han ble student i 1745 og tok teologisk embetseksamen i 1748. Han hadde først en tid som huslærer i Norge. Han virket som skipsprest fra 1752, og var i den forbindelse blant annet på Trankebar. Fra 1759 var han sokneprest i Nebbelunde på Lolland. I 1769 ble han utnevnt til sokneprest i Asmindrød på Sjælland og samtidig slottsprest på det kongelige slott Fredensborg. Dette plasserte ham midt i begivenhetenes sentrum under Johann Friedrich Struensee tid som de facto statsleder. Schmidt deltok aktivt i sammensvergelsen som førte til at Struensee og Brandt ble avsatt i januar 1772 og henretta april samme år. Som belønning for sin rolle i hendelsene ble Schmidt utnevnt til dansk hoffprest. Han ble så utnevnt til superintendent (biskop) i Christiania i 1773, et embete han innehadde til sin død.

I sin tid som superintendent ble han kjent som en «tuktemester». Han krevde orden i rekkene, og nedsatte en rekke ganger prosteretter mot prestene i stiftet. Han var, i motsetning til sin sønn Frederik Schmidt, teologisk konservativ. Mens sønnen ble kjent som en fremtredende representant for opplysningsteologien, er faren blitt karakterisert som en «senfødt representant for ortodoksien» (Valkner), med front både mot opplysningsteologene og mot pietismen. Men både biskopen og sønnen ble kjent som motstandere av herrnhutisme og haugianismen. (Hans Nielsen Hauge virka som predikant i perioden 1796 til 1804, det vil si i Schmidts siste åtte år som superintendent.)

Biskop Schmidt ble gravlagt på Gamlebyen gravlund den 15. oktober 1804. Hans grav er bevart.

Kilder

Eksterne lenker