Daniel Nicolai Barth (1810–1880)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Daniel Nicolai Barth (født 29. august 1810 i Kragerø, død 14. mai 1880) var prokurator og sorenskriver.

Han var sønn av skipsfører Abraham Bøckmann Barth (1768–1827) og Anne Marie Møller.

Den 18. mai 1845 ble han gift første med Marie Cathrine Koefoed (1815–1853), som var datter av sorenskriver Hans Wølner Koefoed og Jarngerd Julie Siverstsson. I dette ekteskapet ble han far til blant annet marinemaleren Carl Wilhelm Bøckmann Barth (1847–1919).

Han ble gift for andre gang den 31. august 1860 med Susanne Christiane Garben (1836–1924), som var datter av kaptein Christian Wilhelm Garben og Jeanette Cathrine Blom.

Barth fikk sin første utdanning på forskjellige embetskontorer. Først i 1838 tok han examen artium, og i 1841 avla han juridisk embetseksamen med laud. Han ble utnevnt til overrettsprokurator i Akershus stiftsamt i 1843, og hadde først praksis på Kongsberg. Etter en tid flytta han til Christiania.

Den 29. oktober 1859 ble han utnevnt til sorenskriver i Torridal, og dette embetet satt han i til sin død i 1880. Han fikk gode skussmål som sorenskriver. Barth var den første sorenskriveren i Torridal, som i 1859 ble utskilt fra Mandal sorenskriverembete. Han var bosatt i Kristiansand.

Litteratur