Delerud vestre under Rustad nordre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Delerud vestre
Skyåsen under Rustad nordre Kongsvinger kart 1884.jpg
Kartutsnittet viser beliggenheten til husmannsplassen Delerud vestre (v. Delerud) og flere andre Rustadplasser: Vildmyren, ö. Delerud lengst i øst, Rydningen, Engen, Skiaasen og Roverudbroen. Glomma i vest. Kartverkets historiske arkiv (1884).
Alt. navn: Delerud nedre
Utskilt: 1909
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 1
Bnr: 13
Type: Nedlagt husmannsplass
Et informasjonsskilt er det eneste som vitner om at det har ligget en husmannsplass her.
Foto: Per Tore Broen (2020).

Delerud vestre er en nedlagt husmannsplass under Rustad nordre i tidligere Vinger kommune og ble ryddet av Peder Olsen (1808 – 1888) fra Frysjøberget i Grue.

Peder var gift med Mari Olsdatter (1809 – 1869), datteren til Ole Halvorsen som ryddet Villmyra en kilometer nord for Delerud. De inngikk ekteskap i 1829 og fikk datteren Olea samme året. Hun døde før fylte året, og Mari og Peder fikk en ny Olea i 1832. Neste barn fikk navnet Ole født i 1834, deretter Peder i 1835, Jon (1838 – 1844), Maren i 1842, Marie i 1844, Bertea (1847 – 1849) som døde av brannsår. Deres niende og siste barn født i 1849 fikk også navnet Bertea.

Plassen var liten, og i 1865 hadde husmann Peder 2 kyr, sådd 2 skjepper bygg og 1 tønne havre og satt 2 tønner poteter.

Datteren Marie Pedersdatter (1844 – 1913) giftet seg i 1869 med Thor Olsen (1846 – 1908) fra Rensmyren på Austmarka. Han fikk feste på plassen i 1875 og hadde den så lenge han levde.

I 1875 har de 1 ku og hadde sådd noe over 1 tønne havre og satt vel 1 tønne poteter. Ekteparet har nå tre felles barn: Ole Marius født i 1870, Thea i 1872 og Albert i 1875. Her bor også Thors sønn Peder Thorsen født i 1865 samt Maries far Peder som enke- og føderådsmann. "Lægdslem" Ole Pedersen har også tilhold her og er trolig Maries yngste bror.

Det ble flere barn på Delerud vestre: Martin i 1878, Gunda Andrea i 1889, Marte i 1883, Karl i 1886 og Einar i 1888. Ingen av de åtte barna til Marie og Thor tok over som brukere av plassen.

Rundt 1909 kom Emil Olsen (1876 – 1947) fra Villmyra med familie flyttende hit etter å ha bodd på Delerud østre en tid. Han var gift med Mathilde Henriksdatter (1871 – 1931) fra Sætaberget i Brandval. Ekteparet fikk ti barn: Einar i 1897, Karoline i 1900, Ole i 1901, Hans i 1905, Ellen og Margit i 1907, Olga i 1909, Signe i 1911, Kåre i 1907 og Magnhild Elida i 1917. De tre yngste var født her på Delerud vestre.

Ved folketellingen i 1920 bruker samtlige barn Delerud som familienavn. Emil er fortsatt husmann, og sju av barna er bosatt på Delerud. De tre eldste guttene arbeider ved torvstrøfabrikken på Rustad.

Mathilde og åtte av barna døde av tuberkulose, og helsemyndighetene beordret huset brent i 1936. Nytt våningshus ble reist, og der bodde sønnen Hans Delerud (1905 – 1989) til han omkring 1965 flyttet til Villmyra. Det siste huset på Delerud ble brent av Statens Skogforvaltning på 1970-tallet.

Delerud nedre ble skyldsatt i 1908 og året etter fikk P. O. Floberg skjøte på eiendommen. Han videresolgte den i 1912 til Thv. Schøyen og Lilleseth, og i 1950 er Else Lilleseth eier:

Matrikkelutkastet av 1950:

13 Delerud nedre 0 mark 40 øre Else Lilleseth

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.22973° N 12.06141° Ø