Engen under Rustad søndre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Engen
Skyåsen under Rustad nordre Kongsvinger kart 1884.jpg
Kartutsnittet viser beliggenheten til husmannsplassen Engen og flere andre Rustadplasser: Skiaasen, Vildmyren, v. Delerud, ö. Delerud lengst i øst, Rydningen og Roverudbroen. Glomma i vest. Alternativt kart, se Fageråsen. Kartverkets historiske arkiv (1884).
Alt. navn: Rustadengen, Punnerudsenga
Først nevnt: 1769
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 2
Bnr: Umatrikulert
Type: Nedlagt husmannsplass
Tufter etter bebyggelsen på husmannsplassen Engen.
Foto: Per Skogrand (2019).

Engen er en nedlagt husmannsplass i tidligere Vinger kommune og var en av de eldste plassene under Rustad søndre, kanskje den aller eldste. Plassen ble også kalt Rustadengen og Punnerudsengen.

Ved folketellingen i 1801 var det nevnt to husmenn uten jord under Rustad søndre og ingen andre. Den ene husmannen var Ole Engebretsen som var gift med Olea Hansdatter.

Den andre var Anders Olsen 41 år som bodde sammen med sin mor Berte Amundsdatter, konen Eli Arnesdatter 46 år og barna Ole 6 år, Anne 3 år og Arne som var født i 1801.

Om noen av disse hadde plassen Engen, vet vi ikke, men da de ikke hadde noen jord, er det lite trolig.

Derimot er Engen nevnt atskillige tidligere. Det var i 1769 da Ole Torkildsen Rustad hadde stevnet husmannen Arne Olsen Engen for en gjeld på 43½ riksdaler. Torkildsen forlangte utkastelse, men hadde frafalt kravet da saken kom opp ved et nytt ting. Og ikke bare det, her opplyste Ole Torkildsen at han hadde ettergitt både gjelden og rentene og krevde heller ingen erstatning for saksomkostningene. Derimot skulle Arne Engen for dette året og neste utføre en arbeidsdag i uka for å kunne bruke plassen, og til faredag 1771 skulle han ha forlatt den uten å kunne reise krav om erstatning for arbeid eller forbedringer på den.

Arne Olsen hadde i 1748 giftet seg med Marte Olsdatter Føsker og hadde seks barn: Olea (1749 – 1755), Siri i 1752, Ole i 1755, Haagen i 1757, Ingeborg i 1759 og Olea i 1762.

Etter dette går det en lengre tid uten at vi vet noe om Rustadengen, inntil det i 1840 ble inngått et forlik mellom Fredrik Rustad og Ole Svenningsen (1796 – 1867) om plassen ved at Svenningsen skulle betale 3½ spesiedaler i året for bruken. Han bodde på plassen til han døde i 1867, men han var ført opp som føderådsmann her i 1865, selv om plassen antagelig var hans. Ole Svenningsen var fra Lystad i Brandval hadde i 1828 giftet seg med Olea Olsdatter (1897 – 1855) fra Punnerud under Skansgården, og det er nok etter henne at plassen en tid ble kalt Punnerudsenga.

I 1865 var det på Engen åker til 1 skjeppe bygg, 1 skjeppe blandkorn, 1¼ tønne havre og ¾ tønne poteter her da. Det var ingen besetning, men svigersønnen Arne Larsen som bodde her og ble kalt losjerende, holdt likevel en hest.

Olea og Ole hadde ett barn, datteren Anne Olsdatter født i 1828. Hun var gift med Arne Larsen (1823 – 1890) fra Rustadrønningen og fikk fem barn, tre jenter og to gutter: Olea (1857 – 1884) som ble stanget i hjel av en ku, Eli i 1860, Bernhard i 1862, Olava i Andrea i 1865 og Albert i 1868.

Arne Larsen bodde dels på Delerud, dels på Fageråsen etter han flyttet fra Engen. Plassen var ubebodd en tid før 1875 men da kom John Johannessen Delerud født 1847 hit. John var gift med Marthe Dorthea Olsdatter født 1841 fra Eidskog og hadde barna Karoline Mathilde Gundersdatter født i 1865 fra Strøm i Sør-Odal og Berhea Johnsdatter født 1875.

Ved folketellinger etter 1875 er Engen ubebodd.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.23129° N 12.04499° Ø