Den spanske borgerkrig

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Monumentet over de Spaniafrivillige i Birkelunden i Oslo.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Den spanske borgerkrig var en krig som ble utkjempet i Spania fra 1936 til 1939, mellom nasjonalister og republikanere. Nasjonalistene var i utgangspunktet en koalisjon av tradisjonalister, rojalister og fascister som søkte å enten gjenopprette monarkiet eller etablere en fascistisk stat. Republikanerne, en koalisjon av sosialister, kommunister og anarkister, søkte å forsvare republikken som hadde blitt opprettet i Spania og de lovlig valgte myndighetene. Krigen endte med seier til nasjonalistene, og Francisco Franco, som hadde blitt den dominerende leder på høyresiden, ble Spanias diktator inntil sin død i 1976.

Flere nasjoner deltok med militær støtte. Det fascistiske Italia og det nazistiske Tyskland støttet nasjonalistene, mens Sovjetunionen og Mexico støttet republikanerne. I tillegg meldte mange seg frivillig til å slåss på republikanernes side. Først skjedde dette gjennom de forskjellige hærene som hadde blitt opprettet rundt om i landet, knyttet til forskjellige partier og fagforeninger. Etterhvert ble De internasjonale brigader opprettet med frivillige fra en rekke land.

Norges holdning

Den norske regjeringa, det vil si Johan Nygaardsvolds regjering (Arbeiderpartiet), var i utgangspunktet naturlig nok positiv til republikansk side - den lovlig valgte spanske regjeringa. Men da det ble klart at vestlige land stort sett slutta seg til en ikke-intervensjonsavtale gjorde også Norge dette. For mange i arbeiderbevegelsen ble dette tolka som at storpolitikk fikk gå foran demokratiske prinsipper og solidaritet med spansk arbeiderbevegelse, og mange med tilknytning til norsk arbeiderbevegelse meldte seg frivillig for å kjempe for republikken.

Norsk presse var delt i synet på borgerkrigen. Arbeiderpressa støtta republikken, rett nok ganske lavmælt fra redaksjonelt hold i Arbeiderbladet, men desto mer kraftfullt fra Arbeideren. Venstreaviser som Dagbladet var også jevnt over bekymra over angrepet på demokratiet, og støtte republikken. Den borgerlige pressa sto jevnt over på Francos side, og tolka gjerne krigen som et opprør mot et undertrykkende kommunistisk regime. Særlig Aftenposten gikk langt både i artikler og på lederplass, så langt at Høyre ba redaktøren om å dempe begeistringa for Franco.[1] Morgenbladet sto også klart på Francos side, og de to avisene overgikk hverandre i teorier om kommunistiske vervesentraler i Norge. Disse artiklene førte til razziaer og arrestasjoner, uten at man klarte å finne noe. Én person ble bøtelagt for verving, men nekta å vedta bota – og saken kom aldri for retten.[2]

For nordmenn var det fra tidlig i 1937 ikke tillatt å melde seg til krigstjeneste i Spania. Dette var et resultat av ikke-intervensjonpolitikken, men allikevel uventa. Norge hadde for eksempel vært nøytralt under første verdenskrig, uten at man nekta nordmenn å la seg verve. Norske pass ble stempla med at de ikke var gyldige for reiser til Spania, og dermed kunne man risikere å bli stoppa i transittland. Man risikerte også straff når man kom hjem, og noen ble arrestert i Norge. Forbudet ble i praksis bare håndheva overfor de som ville kjempe for republikken; de som verva seg til falangistenes side ble ikke rørt. Finland gikk lenger, der ble det innført en lov som sa at de som reiste for å kjempe ikke fikk komme tilbake til sitt hjemland. Allikevel meldte omkring 300 seg, hvorav rundt 100 falt. Mer om de som deltok, på begge sider, finnes i tabeller lenger ned. Det store flertallet slutta seg til republikanerne, men det var noen som valgte å kjempe for Franco også.

Det ble også opprettet en hjelpeorganisasjon, Den norske hjelpekomité for Spania, med underkomitéer over hele landet. De samlet inn betydelige summer, og brukte det meste av midlene til å drive et sykehus sør for Valencia. Det norske humanitære arbeidet i Spania ble ledet av Nini Haslund Gleditsch gjennom Den norske Hjelpekomité for Spania.

I oktober 1989 ble det avduket et minnesmerke over de Spaniafrivillige i Birkelunden i Oslo.

Frivillige på republikansk side

Den følgende oversikten er svært mangelfull. Rett nok har den med mange av navna på de som var frivillige på republikansk side, men det mangler fødsels- og dødsår på de aller fleste, og for mange er det også usikkert hvor de kom fra - og dermed vanskelig å skille dem fra andre med samme navn. Håpet er at det ved å opprette denne oversikten blir mulig å fylle ut mer informasjon etter hvert, slik at vi før eller senere får en noenlunde fullstendig oversikt. For mange av de falne er det uklart hva som egentlig skjedde. En del var offisielt savna, men må antas å ha falt ettersom de aldri dukka opp. Det er all grunn til å tro at flere, antagelig de fleste, av de som ble tatt til fange av falangistene ble henretta på stedet. Franco uttalte allerede i november 1936 at alle fanger ville bli likvidert omgående. I Spania er det fremdeles et svært stort antall massegraver med uidentifiserte ofre. Personer som ble ført som savna, og som det ikke ble gjort rede for senere, er derfor ført opp i lista som falne.

Utgangspunktet for lista er de 203 navnene Yngvar Ustvedt fant da han skrev om emnet i Arbeidere under våpen (1975). Det var som nevnt trolig rundt 300 frivillige, og bidrag til å identifisere flere er ønska.

Noen forklaringer: Oversikten er satt opp alfabetisk på etternavn, men kan sorteres etter andre kriterier - enn så lenge vil det være lite andre data å sortere etter. I kolonnen «falt» vil personene få oppført stedet/området hvor de falt, ev. bare «ja» dersom det er kjent at de falt, men ikke hvor. For personer vi vet at ikke falt er det en fordel om det legges inn «nei», slik at det er lettere å få oversikt over framdrift. I kolonnen for kommune er dagens kommuner (2016) ført opp, mens det under sted kan være henvisning til den kommunen de bodde i i 1930-åra. Med «yrke» menes det yrket de hadde ved verving. Datoer settes opp på formatet åååå-mm-dd (ISO), slik at de er sorterbare. På en del personer står det at de deserterte. I dette kan det ligge så mangt. Noen hadde ikke tatt inn over seg hva det vil si å gå i krig, og stakk av. Andre var såra eller syke, og måtte komme seg vekk for å redde livet, uten å ha mulighet til å bli formelt dimittert i kaoset. Det felles altså ingen dom over de enkelte når ordet desertert brukes, selv om det i utgangspunktet er negativt ladd.

Ideelt sett skal alle navn lenkes til artikkel, men inntil videre lenkes bare navn som virker rimelig unike eller hvor vi har andre data som identifiserer personen.

Navn Født Død Yrke Bosted Kommune Innrullert Avdeling Falt Merknader
Arne Rustadstuen Andersen Tønsberg Tønsberg Nei Krigsfange per august 1938, løslatt høsten 1939.
Georg Andersen Oslo Oslo
Håkon Andersen 1937-03 Tønsberg Tønsberg Guadalajara
Ingolf Andersen
Frithjof Andersson
Elias Andreasen Fredrikstad Fredrikstad
Benny Andreassen
Wilhelm Andreassen Fredrikstad Fredrikstad Nei Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Alf Andresen 1901 Oslo Oslo 1937 Nei Krigsfange fra januar 1938. Ble amerikansk statsborger, løslatt 1940.
Hans Andresen 1938-07 Tønsberg Tønsberg Ebro
Ludvig Andresen Oslo Oslo Nei Savna, funnet i flyktningleir.
Colin Archer 1910 1937-02 Larvik Larvik Jarama
Arne Arnesen Oslo Oslo
Kristian Aulesjord Andebu Andebu Såra. I flyktningleir, til Norge november 1938
Ivar Aune 1938 Tromsø Tromsø Ja Hardt såra, forsvant fra sykehus. Trolig død under kaoset i krigens sluttfase.
Einar Aunmo Røros Røros Nei Såra ved Ebro juli 1938. I flyktningleir, til Norge november 1938
Johan Ausgard
Alfred Bakke Oslo Oslo
Anker Beckmann 1937-07 Horten Horten 1937-02 15. brigade Brunete
Owar Beckmann Horten Horten 1937-02 15. brigade Nei Hardt såra ved Brunete juli 1937. Såra igjen ved Ebro juli 1938. Dimittert, til Norge desember 1938.
Henry A. Behn 1937-05-29 Lørenskog Lørenskog Middelhavet På transportskip senka av italiensk ubåt mellom Marseille og Barcelona.
Josef Bellgardt Oslo Oslo
Håkon Berg Tønsberg Tønsberg Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Gustav Bergly Johannessen 1910 1938-03 Oppegård Oppegård Caspe
Gunnar Blystad Hamar Hamar Nei Såra og dimittert, til Norge høsten 1938. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Victor Bokrist
Leif Borch-Larsen Arbeidsløs Hamar Hamar 1938-01 Nei Deserterte april 1938, svært syk med magesår etter dysenteri.
Alf Brevig Bergen Bergen Nei Såra og dimittert, til Norge sommeren 1938.
Johan Bruun Larvik Larvik Nei Dimittert, til Norge desember 1938. Arrestert av tyskerne, henretta 1944.
Karl Olav Bruskeland Tvedestrand Tvedestrand Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Heinrich Buhr Oslo Oslo
Lind Bye Narvik Narvik
Asbjørn Christiansen
Hans Christiansen
Oscar Christiansen Bergen Bergen
Arne Dahl Oppegård Oppegård Nei Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Fritjof Dahl Trondheim Trondheim Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Randulf Dalland Rørlegger Bergen Bergen Løytnant i Hans Beimler-bataljonen. Krigsfange fra juni 1937. Dømt til døden februar 1939, omgjort til 30 års fengsel. Løslatt mai 1940.
Willy Davidsen Bergen Bergen 1938 Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Willy Dietrichkeit Horten Horten
Georg Edvardsen
Joakim Eilertsen Svolvær Vågan Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Johannes Ellingsen Oslo Oslo Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Torbjørn Engebretsen 1937 Lørenskog Lørenskog 1937-06 Aragon-fronten
Harry W. Eriksen Oslo Oslo Nei Dimittert, til Norge desember 1938.
Peder Oliver Eriksen Fredrikstad Fredrikstad Nei Deserterte april 1938.
Rolf Eriksen 1938-07 Halden Halden Ebro Hardt såra i 1938, døde av skadene.
Nils Johannes Ersnes Arbeidsløs sjømann Kristiansund Kristiansund 1938 Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938. Skrev ned sine erindringer fra Spania i 1940.
Erling Evang Arbeider Oslo Oslo Nei Hardt såra ved Cordoba-fronten våren 1937, dimittert januar 1938.
Per Fjellstad
Karl Olaf Fredriksen 1938-07 Oslo Oslo Ebro
Leif Fredriksen 1938-07 Ski Ski Ebro
Karl Gausdal Kragerø Kragerø 1936-08
Oskar Gjerstad 1972 Bergen Bergen Nei Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Sigurd Øistein Gran 1938-03 Oslo Oslo Ebro Forsvant sporløst under tilbaketoget etter slaget ved Ebro.
Johan Grønning Svolvær Vågan Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Ingvald Helmik Gallaksen
Olaf Gulliksen Eidsvoll Eidsvoll Hardt såra ved Ebro i 1938. I flyktningleir, til Norge november 1938.
Bjarne Halvorsen Borgestad Skien 1936-08
Emil Johan Hanestad Stavanger Stavanger Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Aksel Hansen 1937-07 Drammen Drammen 1937-02 Brunete
Bjarne Hansen Krokstadelva Nedre Eiker
Carl Fredrik Hansen 1902 Oppegård Oppegård
Fredrik Hansen Oppegård Oppegård Nei Krigsfange per august 1938, løslatt høsten 1939.
Hans Emanuel Hansen Fredrikstad Fredrikstad Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Harry Hansen Tønsberg Tønsberg Ja Savna, sannsynligvis falt eller likvidert.
Harry Hansen Drammen Drammen 1937-02 Nei Såra ved Brunete, dimittert til Norge september 1937. Motstandsmann under andre verdenskrig.
Ingvald Kristian Hansen 1937-07 Oslo Oslo Brunete
Karl Georg Lorang Hansen 1908 Oppegård Oppegård
Knut Hansen 1915 1938 Oppegård Oppegård Ja Forsvant ved Valencia 1938, funnet i flyktningleir, men døde av skadene kort tid etter hjemkomst til Norge.
Reidar Hansen Langesund Bamble Nei Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, til Norge desember 1938.
Thorleif Hansen Rolvsøy Fredrikstad kommune Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Arvid Harvey 1938-03 Nordfjord Caspe
Helge Haug Grue Grue Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Frank Haugen Oppegård Oppegård Krigsfange, løslatt januar 1940. Arrestert av tyskerne 1942, i konsentrasjonsleir til 1945.
Olav Haugen 1937 Bygningsarbeider Oslo Oslo Cordoba
Bernhardt Hellsten Oslo Oslo
Oskar Henriksen Rjukan Tinn Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Svein Hepsø Trondheim Trondheim Nei Såra og dimittert, til Norge høsten 1938.
Karl Hoff Sjåfør Oslo Oslo| Nei Dimittert, hjem til Norge juli 1938.
Sigurd Hofmo Oslo Oslo Nei Deserterte september 1938.
Kåre Holmstrøm Kopervik Karmøy|
Johan Holte Røros Røros
Nils Høyåsen
Norman Iversen Bergen Bergen
Sverre Iversen
Arthur Iverson Oslo Oslo Nei Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, til Norge desember 1938.
Georg Jacobsen Larvik Larvik
R. Jacobsen 15. brigade
Aake Jansson Såra ved Ebro juli 1938.
Bjarne Jensen 1938-07 Tønsberg Tønsberg Ebro
Edvard Jensen Stavanger Stavanger
Einar Jensen 1937-07 Oslo Oslo Ebro Politkommissær.
Harald Jensen Arbeidsløs Larvik Larvik Nei Krigsfange per august 1938, løslatt høsten 1939. Til konsentrasjonsleir 1942.
Kåre Jensen Larvik Larvik
Kåre Ditlev Jensen 1938-03 Frogner Oslo Batea
Ove Jentoft Oslo Oslo Krigsfange per august 1938.
Alf Johansen Sandberg Nes på Romerike Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Gerhardt Hilmar Johansen 1938-03 Ankenesstrand Narvik Ebro Forsvant sporløst under tilbaketoget etter slaget ved Ebro.
Gunnar Johansen
Gustav Johansen Oppegård Oppegård
Harry Johansen Oslo Oslo Krigsfange per august 1938.
Harry Johansen Tønsberg Tønsberg
Jim Charles Johansen Oslo Oslo Hardt såra ved Ebro juli 1938.
Norman Johansen Bergen Bergen Nei Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, til Norge desember 1938.
Olaf Johansen 1938-07 Bergen Bergen Ebro
Anders Johnsen Ja Savna, sannsynligvis falt eller likvidert.
Villy Johnsen Skien Skien Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Harald Karlsen Arbeidsløs sjømann Halden Halden 1938-05 Nei
Ole Karlsen 1942 Smed Oslo Oslo 11. brigade, Hans Beimler-bataljonen Nei Politkommissær for den skandinaviske bataljonen. Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938. Arresterte av tyskerne, henretta 1942.
Willi Karlsen Oslo Oslo Hardt såra i 1938.
Karl Karlstedt Tromsø Tromsø
Per Kjellstad Trysil Trysil Nei Hardt såra i 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Knut Kjønniksen
Fritz Kohl Oslo Oslo
Berhof Kristensen Haugesund Haugesund
Aksel Kristiansen Drammen Drammen
Alf Kristiansen Drammen Drammen Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938. Arrestert av tyskerne, henretta 1942.
Alfred Kristiansen
Asbjørn Kristiansen 1938-04 Asfaltarbeider Oslo Oslo Ja Savna, sannsynligvis falt eller likvidert.
Kristian Kristiansen 1938-03 Oslo Oslo Ebro Drukna under kryssing av Ebro.
Kristian Kristiansen Lier Lier
Reidar Kristoffersen Mjøndalen Nedre Eiker Kom ikke fram til Spania, arrestert i Tyskland og sendt hjem. Arrestert av tyskerne, henretta 1944.
Kvernberg Skotselv Øvre Eiker
Bjarne Larsen Arbeidsløs sjømann Oslo Oslo 1938-05 Nei Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Harry Alfred Larsen 1909 1945 Murer Oslo Oslo 1937-06 Nei Krigsfange fra mars 1938. Overført til konsentrasjonsleir i Tyskland, trolig død der i 1945.
Leif Larsen Halden Halden Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Sven Larsen
Erling Leonardsen Trondheim Trondheim Nei Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Egil Lie-Haave 1908 Oppegård Oppegård Nei Krigsfange per august 1938, løslatt høsten 1939.
Arne Lindblom Oslo Oslo
Frans Gustav Lindstrøm 1914-02-28 Fjøsanger Bergen 1936-08 Nei Var i Spania da krigen brøt ut. Krigsfange fra våren 1937, dømt til 30 års fengsel. Løslatt mai 1940.
Hans Lund Salangen Salangen Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, til Norge desember 1938.
Hartvig Lundberg Tønsberg Tønsberg Såra ved Ebro juli 1938.
Karl Lundqvist Arbeider Oslo Oslo Nei Hardt såra. Dimittert, til Norge desember 1938.
Leif Olsen Løvstad Oslo Oslo Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Martin Madsen
Sverre Martinsen Hemnesberget Hemnes Såra ved Ebro juli 1938. I flyktningleir, til Norge november 1938.
Sigurd Meyer 1938-03 Oslo Oslo Batea
Rolf Midsem 1937 Oslo Oslo 1937-06 Ja
Mikkel Mikkelsen Oslo Oslo Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Oluf Milde 1937 Bergen Bergen 1937-01 Belchite
Rolf Milde Kongsvinger Kongsvinger Nei Dimittert, til Norge desember 1938.
Per Moen Kirkenes Sør-Varanger Nei Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Johannes Moum Gartner Tønsberg Tønsberg Nei Deserterte juni 1938.
Karl Bernhardt Mortensen Oslo Oslo
Walter Müller Oslo Oslo
Fritz Nielsen
Henry Nielsen
Johan Nielsen
Sven Nilsen Oslo Oslo Nei Såra på Cordoba-fronten, dimittert. Arrestert av norsk politi januar 1938. Tiltalt, men ikke dømt for verving. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Erling Nordstrøm 1938-09-06 Smed Steinkjer Steinkjer Ja Krigsfange per august 1938, drept i fangeleiren.
Rolf Næss Oslo Oslo Nei Såra ved Ebro juli 1938. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Arne Olsen Oslo Oslo Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Arne Thorleif Olsen Oslo Oslo
Birger Olsen Oslo Oslo Hardt såra i 1938, dimittert. Til Norge høsten 1938.
Erling Molteberg Olsen 1938 Larvik Larvik 1937-07 Ja
Erling Gunnerius Olsen Brunlanes Larvik Ja Savna, antatt død.
Gunnar Olsen 1938-03 Oslo Oslo Batea
Ivar Olsen Arbeidsløs sjømann Oslo Oslo 1938-05 Nei
Nils Peder Olsen Drammen Drammen Ja Krigsfange høsten 1938. Savna, sannsynligvis likvidert.
Nils Olsen Hadsel Hadsel Såra ved Ebro juli 1938. Krigsfange per august 1938, løslatt høsten 1939.
Odd Olsen 1938-07 Trondheim Trondheim Ebro
Rolf Olsen Oslo Oslo
Knut Otte
Rudolf Paulsen 1938-07 Narvik Narvik Ebro
Einar Petersen 1938-07 Oslo Oslo Ebro
Julius Pettersen Sundløkken
Julius Einar Pettersen Borge Sarpsborg
Otto Refseth 1938 Grue Grue Ja Hardt såra, døde av skadene
Odd Ressem Trondheim Trondheim
Monthei Jensen Røse Hof i Solør Åsnes
Martin Schei 1937 Redaksjonssekretær Førde Førde 1937-06 11. brigade, Thälmann-bataljonen Mediana Ble sersjant.
Olav Schei Oslo Oslo
Sverre Simensen Harstad Harstad Nei Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, til Norge desember 1938.
Gunnar Skjeseth 1937-02 Skribent og økonom Kabelvåg Vågan 1937-01 Jarama
Olaf Skyrud Hof i Solør Åsnes Nei Dimittert, til Norge desember 1938. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Åge Smedmann Bergen Bergen Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Johan Solberg Tønsberg Tønsberg Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Lars Solberg Narvik Narvik Nei Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Frank Strand Oslo Oslo Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Walter Struck Sarpsborg Sarpsborg
Hans Sund
Asbjørn Sunde 1909-12-27 1985 Arbeidsløs Horten Horten 1937-02 15. brigade Nei Motstandsmann, leder for Osvald-gruppa.
Håkon Sunde Kopervik Karmøy
Oddvar Sunde Kopervik Karmøy Nei Deserterte mai 1938. Til konsentrasjonsleir under okkupasjonen.
Otto G. Sunde Oslo Oslo
Rolf Sunde Oslo Oslo Tiltalt, men ikke dømt for verving.
Oddvar Sveen Eidsvoll Eidsvoll Nei Til konsentrasjonsleir 1942.
Sigurd Syversen Mjøndalen Nedre Eiker Nei Dimittert, til Norge desember 1938.
Kolbjørn Sørlie Lille Tøyen Oslo 1936-08 Eneste nordmann som var med i forsvaret av Madrid 1936 som overlevde krigen.
Richard Taule Bergen Bergen Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Karl Thomsen Bergen Bergen
Erik Walter Thoresen Oslo Oslo Nei Deserterte mai 1938.
Rolf Torvet Kråkstad Ski 1938-07 Ja Såra ved Ebro juli 1938. Savna, antatt død.
Rolf Andreassen Ulleberg Nes Nes på Romerike Nei Dimittert, hjem til Norge november 1938. Gikk over til NS og ble angiver.
Karl Anton Vige Oslo Oslo Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938. Til konsentrasjonsleir 1942.
Rolf Værås Oslo Oslo Nei Hardt såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Johan Wesselvold Røros Røros
Einar Ydstie Nei Dimittert, til Norge desember 1938.
Ragnvald Øman Oslo Oslo Nei Såra ved Ebro juli 1938. Dimittert, hjem til Norge november 1938.
Johan Åsgård Kristiansund Kristiansund Såra. I flyktningleir, til Norge november 1938
Kasper Aasmundsen Ulefoss Nome

Frivillige på Francos side

Antallet nordmenn som reiste til Spania som frivillige på falangistenes side var langt lavere enn antallet som slutta seg til republikanerne. De som reiste var jevnt over tysk-orientert, og gjerne medlem av Nasjonal Samling. De gikk inn i den spanske fremmedlegionen, en enhet som hadde eksistert også før borgerkrigen. Da Norge kom under tysk okkupasjon ble det å ha kjempa for fascismen i Spania en hederssak blant norske nazister, og det var derfor stor åpenhet omkring det. I ettertid ble det naturlig nok noe man helst ikke sa for mye om, i likhet med det å være frontkjemper under krigen.

Navn Født Død Yrke Bosted Kommune Innrullert Falt Merknader
Sverre Gisvold 1912 1967 Forretningsmann Trondheim Trondheim Februar 1937 Nei Dimittert etter søknad oktober 1937.
Lars Gunnæs 1887 1937 Grosserer Skien Skien kommune Februar 1937 Toledo, oktober 1937 Ble sersjant.
Per Imerslund 9. mai 1912 7. desember 1943 Forfatter/journalist Oslo Oslo kommune April 1937 Nei Krigskorrespondent februar–april 1937, så falangist. Trukket ut av kamp pga malaria mai 1937. Senere frontkjemper.
Roy Alexander Rossland 1915 1992 Gårdbruker Bamble Februar 1937 Nei Tidlig medlem av Hirden i Akershus. Medlem av Den spanske fremmedlegionen. Senere frontkjemper.

Andre nordmenn med spesiell tilknytning til krigen

Referanser

  1. Ustvedt 1975: 23.
  2. Ustvedt 1975: 144.

Litteratur

  • Moen, Jo Stein (2009) Tusen dager: Norge og den spanske borgerkrigen 1936-1939 – Gyldendal, [Oslo] –  9788205393516 .
  • Myklebust, Jon Olav og Ottar Årdal: Pasaremos! : to nordmenn i spansk borgarkrig. Utg. Samlaget. Oslo. 1982. Digital utgaveNettbiblioteket.
  • Ustvedt, Yngvar: Arbeidere under våpen: norske frivillige i den spanske borgerkrig. Utg. Gyldendal. Oslo. 1975. Digital utgaveNettbiblioteket.