Erik Gjems-Onstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto fra Stortingets nettsider. ©Stortingsarkivet/Scanpix

Erik Gjems-Onstad (født Erik-Ørn Gjems-Onstad 22. februar 1922 i Oslo, død 18. november 2011 i Bærum) var jurist og politiker (Anders Langes parti fra 1973 til 1976, senere involvert i flere andre partier). Under 2. verdenskrig var han aktiv i den norske motstandsbevegelsen, og fikk militær utdannelse i England. Fra 1980-tallet var Gjems-Onstad en markant kritiker av norsk innvandringspolitikk, han var blant annet tilknyttet Folkebevegelsen mot innvandring.

Familie

Erik Gjems-Onstad var sønn av overrettssakfører Olaf Gjems-Onstad (1882-1945) og arkitekt Ågot Urbye (1886-1959).

Utdanning og arbeid

Gjems-Onstad fikk militær utdannelse i England 1941-1942. I årene 1943-1945 gjorde han krigstjeneste i Norge, han var fenrik i Kompani Linge fra 1944. 1947-1959 var han kaptein i Heimevernet.

Erik Gjems-Onstad ble utdannet jurist i 1948, og var dommerfullmektig i Drammen til 1949. Drev egen advokatforretning i Oslo årene 1949-1961 og 1972-1977. Han var høyesterettsadvokat fra 1957.

I årene 1977-1990 var han fast forsvarer i Asker og Bærum Herredsrett. Han opprettet egen advokatforretning på Hvalstad i 1977, dette ble avviklet i 2001.

Utmerkelser

For sin innsats under krigen ble Erik Gjems-Onstad blant annet tildelt Honorary Member of The Most Excellent Order of The British Empire (M.B.E.) (1941), St. Olavsmedaljen med ekegren (1944) og Krigskorset med sverd (1947).

Idrett

Gjems-Onstad hadde et sterkt engasjement for idrett, særlig sykling. I 1939 ble han norgesmester på sykkel i juniorklassen. Han tok initiativ til sykkelrittet Den store styrkeprøven i 1967, og deltok selv i dette over femten ganger.

Innvandringsmotstand

Gjems-Onstad karakteriserte seg selv som "en sterk og aktiv motstander av dagens innvandringspolitikk". Han utga i flere år tidsskriftet "Nytt og kommentarer", der blant annet kritikk av innvandringen til Norge var tema. Han var aktiv i flere partier som hadde slike synspunkter (se nedenfor). Videre var Erik Gjems-Onstad forsvarsadvokat for flere innvandringsmotstandere, blant andre Arne Myrdal.

I 2008 ble det kjent at Gjems-Onstad satt i en gruppe som var blitt utpekt til å fordele 2,5 millioner kroner fra arven etter Oslo-kvinnen Clara Weltzin, som døde i 2007. I sitt testamente hadde hun presisert at pengene skulle gå til "personer eller organisasjoner som arbeider mot fremmedinnvandring til Norge". Det vakte stor oppsikt da det ble kjent at Ole Nicolai Kvisler, som ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Benjamin Hermansen, var blant dem gruppen hadde vurdert å gi penger. Gjems-Onstad uttalte at Kvisler hadde vært "en kjempe når det gjelder kampen mot innvandring". Flere tok etter dette til orde for at Gjems-Onstad burde bli fratatt sine krigsmedaljer, men dette ble avvist av Forsvarsdepartementet.

Politisk virke

Erik Gjems-Onstad representerte Høyre i Oslo skolestyre i perioden 1960-1964.

Han var innvalgt på Stortinget som representant fra Akershus i perioden 1973 - 1977. Opprinnelig representerte han Anders Langes parti, men ble ekskludert derfra i 1976. Resten av perioden satt han som uavhengig representant.

I perioden 1988-1990 var han tilknyttet partiet Stopp innvandringen.

I 2001 stilte han til valg for Fedrelandspartiet.

Gjems-Onstad var medlem av Høyre 2005-2007, og gikk deretter over til Pensjonistpartiet.

Ved valget i 2007 var Erik Gjems-Onstad listetopp for Pensjonistpartiet i Asker. I et intervju på NRK Østlandssendingen uttalte han at "nordmenn er en nasjon innen den hvite rase. Mange tør ikke si det, men det er realiteten". Han hevdet at Pensjonistpartiet var det mest innvandringskritiske partiet i Norge, og at det ikke var noen motsetning mellom Pensjonistpartiets innvandringspolitikk og synspunktene til Folkebevegelsen mot innvandring. Dette førte til kraftige reaksjoner fra det politiske miljøet i Asker, og Gjems-Onstad ble ekskludert fra partiet like før valget.

Kilder