Even Nielsen Vold (1709–1759)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Even Nielsen Vold (født 2. januar 1709 i Askim, død 5. oktober 1759 i Asker) var personell kapellan i Asker prestegjeld fra 1736 til 1755 og residerende kapellan samme sted fra 1755 til sin død.

Slekt og familie

Han var sønn av Niels Vold og Maria Brunov. Farfaren var Svend VoldVold i Bærum, og mora var enke etter en sokneprest til Askim prestegjeld.

Han var gift første gang med Maren Jonsdatter Bjørnstad (1712–1738).

I sitt andre ekteskap var han gift med Johanne Magdalene Røring. Med henne fikk han seks barn. Mest kjent er Erich Røring Wold, som ble misjonær i Dansk Vestindia, og som i 1770 ga ut en ABC på kreolsk. Han var også med på å oversette Det nye testamente til kreolsk.

Liv

Han gikk på Christiania katedralskole fra 1719 til 1727, og ble deretter student ved Københavns Universitet. Han avla eksamen med laud der i 1729, og reiste hjem til Norge. Den første tida var han skolelærer i Moss, og så privatlærer hos tollkasserer Peter Smidt. Deretter flytta han til Asker prestegård hvor han var huslærer hos sokneprest Mads Hassing.

Even Volds slekt hadde sterk tilknytning til Asker prestegjeld. Farfaren hadde i 1715 gitt ei lysekrone til Haslum kirke som fortsatt henger der. I 1732 ga faren 700 daler til fattig- og skolevesenet i prestegjeldet, og stefaren hadde bekosta et nytt vindu i Haslum kirke.

Den 11. mars 1736 ble Even Vold ordinert av biskop Peder Hersleb, og den 6. april samme år ble han personell kapellan under Mads Hassing. Han bosatte seg på Ballerud i Bærum, som han hadde arva etter faren.

Da Mads Hassing døde i 1740 ble Even Vold forbigått, og Frantz Vogelius ble ny sokneprest. Vold fortsatte som hans kapellan. I 1742 ble det i kongelig reskript bestemt at personell kapellaner skulle bli residerende kapellaner ved første vakanse. Frantz Vogelius døde i 1755, men allerede i 1752 var han så syk at en etterfølger måtte utnevnes. Even Vold ble igjen forbigått, og ny sokneprest ble Frantz Vogelius' sønn Johan Christopher Vogelius. Først da gamle Vogelius døde i 1755 ble Even Vold residerende kapellan.

Even Vold forsøkte å få seg et sokneprestembete i 1748, da han søkte stillingen i Førde prestegjeld. Han fortalte da at han var fattig, og hadde kone og fem barn å fø på. Til tross for gode skussmål fikk han ikke embetet. Året etter forsøkte han igjen å få et soknekall, men mislyktes igjen. Han måtte i 1753 selge sine arveparter i Jar som han hadde fått etter faren i 1736 og søstera Kirstine i 1745.

Da han ble residerende kapellan fikk han Bjerke nær Tanum kirke som kapellangård. Han drev denne gården, men ble boende på Ballerud.

Even Vold ble gravlagt på Haslum kirkegård den 12. oktober 1759.

Litteratur