Karl Eystein Kvam

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Eystein Kvam»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Karl Eystein Kvam.

Karl Eystein Kvam (født 30. september 1868 i Steinkjer, død 26. juli 1946 i Drøbak) var major i intendanturen og stadsingeniør. Bosatt i Steinkjer, hvor han var stadsingeniør 1900-1903 og i Harstad, hvor han var ordfører fra 1914-1917, innvalgt i bystyret for Harstad Venstre. Han var døpt Karl Esten Qvam, sønn av skolelærer og kirkesanger Esten Estensen Qvam og Marit Varmbo. Han var gift første gang i Kristiania 21. november 1896 med Magda Carlsen, født i Horten 16. januar 1868, død 20. desember 1926, og de hadde barna Kåre Eysteinson Kvam (1897), Sverre Eysteinson Kvam (1901) og Sigrid Kvam (1907). Gift andre gang i Oslo 26. september 1928 med Hedvig Eid, født på Eid i Blakar 3. desember 1886.

Kvam kom til Harstad i mai 1910 som distriktsintendant med majors grad - sjef for intendanturen for Tromsø Stifts Forsvar, som hadde hovedkvarter i Harstad. Da 6. Brigade ble ble oppsatt i 1911 ble han distriktsintendant her. Han engasjerte seg straks i politisk arbeid og var 1912-1917 formann i skolestyret, formann i brannstyret og medlem av ulike komiteer - blant annet komiteen for bygging av Harstad folkeskole. Vi finner ham dessuten engasjert i avholdsrørsla. Under Harstadutstillingen 1911 var han en av talerne under en demonstrajon i regi av alle avholdskorporationer som protesterte mot at det ble gitt alkoholbevilling under utstillingen.

I tre år var han byens ordfører, og i hans ordførertid ble det ifølge Harstad Tidende fremmet og gjennomført flere store saker. Han var dessuten formann i Haalogaland avdeling av Norske Fortidsminnesmerkers Forening fra den ble stiftet i 1913 og til han flyttet fra byen.

I april 1917 ble han utnevnt til sjef for intendanturen i 2. Divisjon og flyttet til Elverum. I den forbindelse hadde Harstad Tidende 8. april 1917 en avskjedsomtale med mange rosende ord om det arbeidet Kvam hadde utført for Harstad og Forsvaret.

Kvam ga en rekke bidrag om militære spørsmål til dagspressen og fagpressen.

Han var ridder av Dannebrog.

Etter at han gikk av for aldersgrensen, ble han engasjert til å lede omstillingen av intendanturen i Kystforsvaret.

Militær karriere

 • Examen artium 1887
 • Krigsskolens øverste avdeling 1891
 • Statens gymnastikkskole
 • Premierløytnant 1891 i 2. Akershuske Brigade
 • Centralskoleksamen 1897.
 • Premierløytnant i Intendanturen 1897
 • Tjeneste ved Underoffisersskolen i Bergen 1892
 • Premierløytnant i Bergenske Brigade i 1892
 • Premierløytnant i Trondhjemske Brigade 1893
 • Tjeneste ved Underoffisersskolen i Trondhjem 1893
 • Tjeneste som adj. ved 1. Korps av Trondhjems Brigade 1894
 • Tjeneste som adj. Ved Generalintendanten 1898
 • Kvartermester ved 1. Korps av Trondhjemske Brigade (landv. Batj. 1900
 • Kaptein 1900,
 • Kompanisjef 1902
 • Intendanturkaptein 1903
 • Kontorsjef i Generalintendanturen 1903-1910
 • Intendanturmajor 1910.
 • Distriktsintendant ved Tromsø stifts forsvar 1910.
 • Distriktsintendant ved 6. Brigade 1911
 • Distriktsintendant ved 6. Divisjon 1916
 • Distriktsintendant ved 2. Divisjon 1917-1919
 • Distriktsintendant ved 1. Divisjon fra 1919
 • Lærer i naturfag ved 1. Divisjons Underoffisersskole 1921

Kilder

 • Folketellingen 1900.
 • Kirkebok for Steinkjer.
 • Harstad Tidende 8. april 1917.
 • Nordgaard, O.: Stod i fortid og nutid:med supplerende oplysninger om Steinkjer. Anden del. Trondhjem 1920
 • Norges militære embetsmenn 1929. A. M. Hanches forlag. Oslo 1930
 • Aftenposten 30. september 1938 - Kvam 70 år
 • Aftenposten 27. juli 1946 - Dødsannonse
 • Karl Eystein Kvam i Historisk befolkningsregister