Fant-Karl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fant-Karl (også skrevet «Karl-Fant», «Ka'l-Fant») var en norsk romani/reisende musiker. Han regnes som en sentral formidler av valsemusikken som ble populær fra slutten av 1700-tallet. Det er mest sannsynlig at dette var Karl Johansen Rosenberg som levde ca.1775-ca.1855.


Tradisjonen

Det fortelles at bygdespellmenn var begeistret for hans spill, og at «Fant-Karl» var læremester til storspellmann «Fel-Jakup» Jakob Olsen (Jakup Lom) (1821-1876) fra Skjåk i Gudbrandsdalen. Karl spilte sin tids «gammelmusikk», men han hadde med seg det siste nytt der han reiste, og dansglade ungdommen i avsides bygder strømte til når han og familien kom – det ble dans og moro! Slik ble han en slags katalysator av moderne impulser. I dag betraktes valsen som den eldste blant norske runddanser (gammeldans). Mange eldre valseslåtter i tradisjonene i Gudbrandsdalen, Trøndelag, Møre og Romsdal, Valdres og Østerdalen har historier eller navn som knytter dem til «Fant-Karl». Det finnes også en halling og flere springleiker som knyttes til han.

Hvilken reisende Karl?

Etter hvert, gjennom flere spellmannsgenerasjoner, ble den legendariske «Fant-Karl» noe myteomspunnet, og hans personidentitet ble mer uklart. Mange blant taterne/de reisende har hatt navnet Karl, og flere har utmerket seg som musikere og sangere. På 1960-70-tallet vokste det fram en oppfatning blant folkemusikere at Fant-Karl var identisk med en «Karl Fredriksen Moe» (f. 1823) som bodde noen år i SleggveienRøros. På 1990-tallet ble Romanifolket (taterne/de reisende) anerkjent som en norsk nasjonalminoritet, og da ble også identiteten og musikken til «Fant-Karl» aktuelle temaer. Det ble blant annet funnet et brev fra 1925 i papirene etter Ivar Kleiven som innholdte opplysning om slekten til «Fant-Karl»: 1) at han egentlig het Rosenberg 2) # og at han var farfar til «Karl Fredriksen Moe» (f.1823). Dette inspirerte til videre detektivarbeid.

Karl Johansen Rosenberg (ca. 1755 – ca. 1855)

Mary Barthelemy satte i gang med grundig forskning for å lære mer om spellmannslegenden og personer som kunne omfattes av tilnavnet. Kilder for valsens historie, de reisendes historie, spellmannshistorier, lokalhistorie i norske bygder, lokal-, stats- og riksarkiv samt slektsgransking bidro etter hvert med opplysninger som kunne fastslå Carl/Karl Johannesen/Johansen Rosenberg som en meget sannsynlig kandidat for den legendariske spellmannen «Fant-Karl». Denne mannen, en reisende hesteskjærer/hestegjelder, levde fra like før 1780 og til årene mellom 1850 og 1857. Han var farfar til «Karl Fredriksen Moe» (f. 1823) – egentlig Karl Fredriksen Moe/Moen (1824 Lærdal–1884 Ørland). (Barthelemy 2006)

En musiker av romanifolket

Fødselsdato og fødested for denne Karl Rosenberg, og når og hvor han døde, er enda ikke funnet. Derimot, har det vært mulig å spore Cuursmed og hestedoktor Carl Johansen Rosenberg, sammen med sin kona Magdalena Børresdatter (1777 Flesberg–1859 Røros) og familie, på reiser i Norge (og Sverige) gjennom mer enn 60 år. Deres historie gir en liten glimt inn i historien til Romanifolket (taterne/de reisende). Den kaster også lys på de reisende som kulturformidlere i Norden.

Musikalsk slekt

Karl Johansen Rosenberg tilhørte en stor slekt med mange musikere og sangere. I senere generasjoner finner vi navn som Carl Jularbo, Nils Bakke, Hilmar Alexandersen, Åge Aleksandersen, Spel–Fredrik, Vilhelm Lauritsen, Lasse Johansen, Laila Yrvum, Hilmar «Bussi» Karlsen Rosenborg, med flere.[1]

Referanser

 1. «På sporet av ei spelemannslegende» i Valdres 2008-01-19. Digital versjonNettbiblioteket.

Litteratur

 • Bakke, Eilev O.: "Fel-Jakup", Årbok for Gudbrandsdalen, s.159-166, 1980 (1924).
 • Barthelemy, Mary: Fant-Karl: En vandring i tradisjon og historie etter spor av en elektriserende taterspellmann. Masteroppgave i tradisjonskunst, Høgskolen i Telemark (Rauland) 2006. (upublisert hovudoppgåve)
 • Barthelemy, Mary: Spellmann på dromen: På sporet av den legendariske “Fant-Karl”, Rørosmuseet, Røros, 2007.
 • Barthelemy, Mary: På sporet av en taterspellmann fra ’ingen stad’. Heimen, Nr. 1-2009, Landslaget for lokalhistorie.
 • Kjøk, Erling: Ei Spelmannsoge, Otta, 1995.
 • Kleiven, Ivar "Ein bygdakunstnar", Årbok for Gudbrandsdalen, 1954.
 • Kluften, Pål 1928, "En ærverdig fiolinkasse", Nationen, 31. aug. 1928.
 • Kluften, Pål: "Fant-Karl-Feler - Ole Hjellemo og Gudbrandsdals-musikken", Gudbrandsdølen 24. jan. 1925.
 • Lillehammer, Arnvid: "Kari med kjeften, Per hesteskjerar og slektstilhøva deira", Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind XLI, hefte 1, Oslo, 2007.
 • Nyhus, Sven: 20 valser etter Karl Fant, Musikk-husets forlag A/S Oslo, 1988.

CD

 • FANT-KARL –Spelemannsarven/A Folk Music Legacy TA48 Ta:lik Records (2009) [1]

Eksterne lenker