Filipstadeksplosjonen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Felles gravminne på Nordre gravlund for tre av brannmennene som omkom i forbindelse med Filipstadulykken 19. desember 1943.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Filipstadulykken var en stor eksplosjon og påfølgende brann i et kullager på Filipstad i Oslo den 19. desember 1943. Brannen spredte seg også fram mot Framnesveien, Leiv Eirikssons gate og Observatoriegata.

Eksplosjonen skjedde da man losset ammuniasjon fra D/S «Selma». 22 havnearbeidere ble drept momentant da rundt 1200 tonn militært sprengstoff eksploderte. Brannen ødela 405 bygninger, og vinduer ble knust helt ved Skjennungstua. Totalt døde 39 nordmenn og omkring 75 tyskere som følge av eksplosjonen eller redningsarbeidet. Fem av de omkomne var brannmenn. Omkring 400 ble skadet.

Skipet ble forsøkt reddet, men den 11. januar 1944 sank det ved Hellviksflua etter en ny eksplosjon.

Sabotasje?

Offisielt ble hendelsen regnet som en ulykke, selv om mange mente at det var sabotasje. Ingen del av den norske motstandsbevegelsen har tatt på seg ansvaret. I tiden rett etter eksplosjonen kan det ha vært ønsket om å unngå represalier som førte til dette, og senere kan man ha ønsket å la det bli med at det var en ulykke på grunn av det store tapet av sivile liv og eiendom. En mulighet er at Wollweber-organisasjonen, som Osvaldgruppa tilhørte, sto bak. Sprengladninger kan ha blitt plassert ombord i skipet i Danzig, der organisasjonen hadde en sabotasjegruppe. Det er dog usikkert om denne fortsatt var aktiv i 1943.

Fra tysk side mistenkte man sabotasje fra egne rekker. Resultatet av undersøkelser rundt dette er ikke kjent, men fraværet av represalier tyder på at man enten kom til at det virkelig var en ulykke eller at det var tyskere som sto bak.

Det er flere ting ved eksplosjonen som tyder på at det var sabotasje som lå bak. Sikkerhetsopplegget rundt lossing av ammunisjon vil normalt forhindre en katastrofal eksplosjon som dette, og den andre eksplosjonen ombord på skipet finnes det ingen god forklaring på. Det er da mest nærliggende å tro at det var tyskere som sto bak.

De omkomne

Tabellen inneholder de norske omkomne; de tyske soldatene finnes det ikke noen sikker oversikt over. Lista er i hovedsak basert på Våre falne.

Navn Født Fødested Bosted 1944 Yrke Merknader Bilde
Trygve Andersen 1913-04-04 Oslo Oslo Bryggearbeider Ikke identifisert.
Paul Andreassen 1910-03-22 Fredrikstad Oslo Brannkonstabel Omkom under redningsarbeidet.
Johan Levin Bergersen 1882-08-21 Oslo Oslo Bryggearbeider Var ombord på «Selma».
Kåre Wilhelm Bordvik 1917-06-03 Oslo Oslo Bryggearbeider
Francis Storm Clausen 1902-04-06 Oslo Oslo Styrmann
Rolf Halfdan Eid 1902-03-07 Sørum Østre Aker Brannkonstabel Omkom under redningsarbeidet.
Einar Evensen 1898-08-31 Oslo Bryggearbeider Alvorlig såra, døde av skadene i sitt hjem mai 1944.
Guston Fageraas 1873-11-10 Trøgstad Oslo Talleymann
Gudbrand Gaustuen 1874-03-14 Lillestrøm Oslo Bryggearbeider
Hjalmar Gundersen 1884-12-10 Oslo Oslo Bryggearbeider
Normann Karelius Gundersen 1895-08-18 Oslo Oslo Blikkenslager Omkom under redningsarbeidet, var røykdykker i brannvesenet.
Karsten William Hansen 1914-07-30 Oslo Oslo Kranfører
Odd van Rothmann Harbitz 1898-05-17 Oslo Oslo Styrmann
Hans Kåre Holter 1912-05-20 Sør-Odal Oslo Bryggearbeider
Adolf Jensen 1893-06-27 Vestre Aker Oslo Bryggearbeider
Arne Johannesen Oslo Skoleelev Omkom i et tilfluktsrom.
Jørgen Adolf Johansen 1890-03-03 Oslo Oslo Bryggearbeider
Karl Reidar Johansen 1905-07-22 Oslo Oslo Rørlegger
Oliver Augustin Jørgensen 1899-06-19 Oslo Østre Aker Bryggearbeider
Ole Sigvard Kristiansen 1885-12-05 Nes på Romerike Oslo Bryggearbeider
Olaf Larsen 1907-11-03 Sarpsborg Oslo Bryggearbeider
Sigvard Kareliussen Nevjen 1901-09-01 Eidskog Oslo Lossearbeider
Anton Kristian Nielsen 1884-11-05 Kragerø Oslo Bryggeriarbeider[1]
Sigurd Emanuel Nikolaysen 1907-01-15 Oslo Oslo Bryggearbeider Ikke identifisert.
Erling Nordby 1898-08-16 Oslo Oslo Kranfører
Karl Arntsen Nyland 1890-01-04 Sørum Rælingen Bryggearbeider
Ole Fredrik Olsen 1887-12-29 Oslo Oslo Bryggearbeider
Georg Olav Martin Orth 1887-12-01 Fredrikstad Oslo Barbermester Fikk alvorlig sjokk, døde på vei til legevakta.
Louise Petrine Pettersen 1873-01-22 Oslo Husbestyrerinne Fikk alvorlig sjokk, døde samme dag.
Christen Reinskou 1858-07-17 Lier Oslo Kontorsjef (pensjonert) Alvorlig såra, døde 24. desember på sykehus.
Laura Røen 1873-12-08 Eidsvoll Oslo Strykerske Brant inne i sitt hjem. Laura Røen Våre falne.JPG
Halvor Olaf Sandbrekke 1892-09-22 Hvaler Østre Aker Besiktigelsesmann
Olaf Emanuel Sjølie 1886-12-15 Oslo Oslo Underbrannmester Omkom under redningsarbeidet.
Harald Adolf Solberg 1884-05-03 Nannestad Østre Aker Bryggearbeider
Adolf B. Sævig 1855-11-29 Høvåg Oslo Skipsfører (pensjonert) Omkom i sitt hjem.
Hartvig Reinholdt Torp 1875-01-12 Oslo Oslo Vaktmester Luftvernsjef på Filipstad. Fikk alvorlig sjokk og overanstrengelse, og døde av dette 13. februar 1944.
Hans Urdal 1897-02-14 Kristiansand Østre Aker Bryggearbeider
Leif Mikkel Vold 1914-09-11 Oslo Oslo Lossearbeider
Jens Trygve Ørmen 1916-07-10 Vestby Råde Forpakter

I tillegg til de omkomne kan det nevnes at flere fikk svært alvorlige skader og varig mén. Slektshistorikeren Henning Sollied var en av disse; han døde som følge av langtidsvirkninger av skadene i desember 1945.

Referanser/noter

  1. Tittelen 'bryggeriarbeider' er oppgitt i Våre falne; kan være feilskrift for 'bryggearbeider'.

Litteratur

Koordinater: 59.908502° N 10.713125° Ø