Finn Bader

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 11. mars 1971: Utsnitt av nekrolog over Bader.

Finn Bader (født 14. oktober 1897 i Kragerø, død 6. mars 1971) var prest. Han var sønn av kontorfullmektig Aksel Bader (født 1860) og Harriet Cathrine (født Wibe 1858), og ble gift i 1925 med Kristiane Broen (1894-1974).

Bader tok examen artium i Kristiania i 1917 og teologisk embetseksamen i 1923. Han var deretter bestyrer for Svanviken arbeidskoloni for Norsk misjon blant hjemløse fram til 1926. Han var så sogneprest i Mo i Telemark (nåværende Tokke kommune), før han kom som sogneprest til Risør i 1928. I 1934 ble Bader sogneprest i Botne i dagens Holmestrand kommune.

Sin lengste tjenestetid fikk Bader ved Kampen menighet i Oslo, hvor han kom som residerende kapellan i 1947. Han ble sogneprest her i 1953, og ble til han gikk av med pensjon i 1964.

Bader utga for øvrig en håndbok for arbeid ved prestekontorer.

I folketellingen for 1900 er Bader oppført sammen med foreldrene og fire søstre på Løkken og Thomesheien 13 i Kragerø. Ved folketellingen i 1910 er Bader og familien fortsatt bosatt her. I adresseboka for Oslo for 1948, året etter at han hadde tiltrådt ved Kampen menighet, er han oppført på adressen Fagerborggata 11. I adresseboka for Oslo for 1965/66 er han oppført på adressen Etterstadsletta 13a.

I en nekrolog i Aftenposten 11. mars 1971 ble Bader omtalt slik (utdrag):

Sogneprest Bader var en virksom og arbeidsglad prest som vil bli husket i takknemlighet av de menigheter han virket i. Med sin store innsikt i kirkerettslige og kirkelig-administrative spørsmål var han en meget nyttet rådgiver for kolleger.

Finn Bader er gravlagt på Østre gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Finn Bader er gravlagt på Østre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Eksterne lenker