Flyplassens sammenheng med batteriene i Fet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Høgås_og_Fetsund_batterier.
Kart over den demilitariserte sonen etter Karlstadkonvensjonen med operative og demolerte norske befestninger.
Foto: Forsvarsbygg

Flyplassens etablering på Kjeller kan også ha sammenheng med de nyetablerte batteriene i Fet. Som et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det mot slutten av 1800-tallet anlagt en rekke forsvarsanlegg på norsk side av svenskegrensen. Befestningene var ment å skulle hindre et eventuelt svensk angrep mot hovedstaden om det ble en væpnet konflikt ved løsrivelsen.

Lokale forsvarsverk

Innen dagens Lillestrøm kommune ble det bygd to befestninger. Den første var Fetsund batteri, som i årene 1898-1900 ble anlagt på høyden ovenfor jernbanestasjonen. Batteriet kalles også Vilbergskansen etter gården Vilberg. I 1902 fulgte så Høgås batteri ved gården Svindal nær Fjeldsrud. Det hører med at armerte fartøyer på Øyeren skulle kunne støtte batteriet. I 1905 var Fetsundavsnittet oppsatt med rundt 1450 mann fra Valdres linjebataljon samt en eskadron landstormdragoner. Situasjonen i 1905 var spent, men heldigvis kom det ikke til alvorlige trefninger. Heller ikke ble noen av Øyerens båter utstyrt med kanoner.

Kjeller

Men bare få år senere ble det aktuelt å etablere en flyplass. Det var ikke selvsagt hvor denne burde anlegges, men det kom snart fram forslag om å legge den øst for hovedstaden. Det var bare gått sju år siden 1905, og når vi ser etableringen i sammenheng med batteriene i Fetsund og Bakås er det nærliggende å anta at Kjeller var en egnet lokalisering også ut fra forsvarsvurderingene i forkant av 1905. Avstandene i luftlinje var rundt 5 km fra Høgås til Fetsund, og rundt 7 km videre til Kjeller.

Stortingets begrunnelse for å velge Kjeller

Ved Stortingets behandling av flyplassetableringen avga militærkomiteens leder Mjøen følgende sterke uttalelse: «Hvad flyvepladsen angaar, saa er det særskilte forhold, som har gjort, at man ikke kan vælge den hvorsomhelst. I strategiske henseende er Lillestrøm den heldigste beliggende flyveplads, fordi den ligger saadan til, at de innenfor en dags flyvning kan være paa, hvad man kalder de farlige omraader, det vi sige de omraader, man vil ha undersøkt.»

Kilder


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.