Fredrik Christian Steffens Sejersted

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fredrik Christian Steffens Sejersted.
Foto: Ukjent, faksimile fra Studentene fra 1919. Biografiske opplysninger m.v. samlet til 30-års jubileet 1949.

Fredrik Christian Steffens Sejersted (født 5. mai 1901 i Kristiania, død 21. august 1987) var jurist, i en årrekke tilknyttet Norsk Hydro som blant annet personalsjef og sjef for selskapets juridiske avdeling. 1946-1947 var han konstituert dommer i Høyesterett.

Familie

Fredrik Christian Steffens Sejersted var sønn av oberst og direktør for Norges geografiske oppmåling, Nils Johannes Sejersted (1865-1921) og Anna, født Steffens (1871-1938). Han var gift med Nicoline, født Harbitz (1903-2006). De var foreldre til blant andre historie-professor Francis Sejersted (1936-2015).

Liv og virke

Fredrik Christian Steffens Sejersted tok examen artium i 1919, og ble cand. jur. i 1922. Da hadde han allerede rukket å fullføre Krigsskolens nederste avdeling. Etter å ha vært advokat- og dommerfullmektig, og sekretær i Justisdepartementets lovavdeling, samt hadde diverse utenlandsopphold (i England, Frankrike og Sveits), ble han i 1928 ansatt i Norsk Hydros juridiske avdeling. Han forble tilknyttet Norsk Hydro yrkeskarrieren ut. I 1932 fikk han bevilling som høyesterettsadvokat.

Under krigen tjenestegjorde Sejersted som offiser under kamphandlingene i 1940. Krigens sju siste måneder tilbrakte han i Sverige i Polititroppene.

Sejersteds første oppgaver i Norsk Hydro var særlig knyttet til de krevende forhandlingene med den internasjonale gjødningsindustrien på 1930-tallet. Senere utførte han en rekke oppgaver for selskapet, som ikke bare var av juridisk art. I 1953 ble han selskapets første personaldirektør, og i 1960 ble han leder for Norsk Hydros juridiske avdeling.

Utenom arbeidet i Norsk Hydro hadde Sejersted gjennom karrièren en rekke verv. Han satt i tallrike offentlige råd og utvalg, styrer og representantskap, og var sensor ved juridisk embetseksamen fra 1939. 1946-1947 var han konstituert dommer i Høyesterett. Sejersted skrev dessuten flere bøker, hovedsakelig av juridisk art.

Sejersted var ridder av St. Olavs Orden.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Fredrik Christian Steffens Sejersted oppført sammen med foreldrene og en søster på adressen Kirkeveien 7. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Oslo for 1929. I adresseboka for Oslo for 1939 er han oppført i Abbedikollen 36 (villa tegnet av Arnstein Arneberg). Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for 1950. I adresseboka samme sted for 1980/81 er han oppført i Abbedikollen 25.

Ettermæle

Fredrik Christian Steffens Sejersted er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en nekrolog over Fredrik Christian Steffens Sejersted i Aftenposten 1. september 1987, ble han beskrevet slik av Torvild Aakvaag (utdrag):

Det er vel først og fremst som jurist Sejersted spesielt fikk utfolde og utmerket seg, både i og utenfor Norsk Hydro. Med sitt krystallklare og skarpe intellekt og imponerende kunnskapsnivå kombinert med personlig integritet og høye krav til forretningsetikk, satte han sport efter seg som fortsatt kan merkes. ... Fredrik Sejersteds imponerende faglige innsats gikk ikke på bekostning av hans rent menneskelige egenskaper. Tvert imot var han med sin varme omsorg og interesse for sine medmennesker og sitt elskelige vesen, avholdt både som sjef, kollega og venn.

Fredrik Christian Steffens Sejersted er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Høyesterettsadvokat er benyttet på gravminnet.

Kilder

Eksterne lenker