Fredrik Wilhelm Kildal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 17. juli 1936: utsnitt av nekrolog over Fredrik Wilhelm Kildal

Fredrik Wilhelm Kildal (født 16. desember 1873 i Kristiania, død 17. juli 1936) var forstmann, utdannet i Norge og i Tyskland. Etter blant annet å ha arbeidet som skogsforvalter i Finnmark og i Rendalen, ble han i 1905 ansatt som forstmester ved Løvenskiolds Nordmarka-eiendommer, hvor han forble livet ut.

Familie

Fredrik Wilhelm Kildal var sønn av Christian Wessel Kildal (f. 1846) og Marie Louise Augusta Meinertz (1851-1933), og giftet seg med Astri Thorbjørnsen (1878-1941) i 1901 i Steinkjer.

Liv og virke

Fredrik Wilhelm Kildal vokste opp i Kristiania. Han tok examen artium i 1893, og vinteren 1893-1894 hospiterte han ved Sem landbruksskole og tok senere anneneksamen. I 1896 tok han eksamen fra Forstakademiet i Eberswalde i Tyskland.

Etter å ha vært skogsassistent ved Inderøen skogsforvaltning, skogplanter ved Romsdal skogforvaltning, skogforvalter i Vest-Finnmark og skogforvalter i Rendalen, ble han høsten 1905 ansatt hos godseier Carl Løvenskiold som forstmester for Nordmarka (Nordmarkens gods). Våren 1909 ble han forvalter også for Hakadal Verks skoger. Kildal forble ansatt hos Løvenskiold til sin død.

På begynnelsen av 1920-tallet var Kildal en kort periode sakkyndig forstmann for statsskogene i Latvia, hvor han demonstrerte norsk skogbruk, hogstmåter og teknologi. Han var ellers i mange år medlem av Norsk Forstmannsforening, hvor han også var styremedlem, og av representantskapet for Det norske skogselskap. Han var også medlem av styret for Norsk Kennelklubb.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1875 er Fredrik Wilhelm Kildal oppført sammen med foreldrene og en bror på adressen St. Olavs gate 21b. Ved folketellingen samme sted for 1885 er familien oppført i St. Olavs gate 21c. Ved folketellingen for 1900 er Kildal oppført som skogsassistent i Steinkjer med bosted på et hotell i Torvgaten. Han var på denne tiden ansatt ved Inderøen skogsforvaltning.

I adresseboka for Aker herred for 1916/17 er Kildal oppført som forvalter med bosted Brække i Maridalen (Brekke gård). Her bodde han livet ut.

Ettermæle

Fredrik Wilhelm Kildals gravminne ved Vår Frelsers gravlund i Oslo.

I en nekrolog i Aftenpostens aftenutgave 17. juli 1936 (usignert), ble Fredrik Wilhelm Kildal beskrevet slik (utdrag):

Som forstmester for disse omfattende og krevende forvaltninger har han ved sin store arbeidskraft, sin innsiktsfullhet og forståelse av skog, dens behandling og ellers hvad dermed står i forbindelse utført et enestående og grunnleggende arbeide for den mest forstlige behandling og utnyttelse av disse veldige skoger. ... Overalt vant han sig mange venner, som nu med vedmod mottar budskapet om hans død.

Fredrik Wilhelm Kildal er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen forstmester er benyttet på gravminnet.

Kilder

Eksterne lenker