Generalkrigskommissariatet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generalkrigskommissariatet, i begynnelsen gjerne omtalt som generalkommissariatet, blei oppretta i 1647. I 1643 hadde stattholder Hannibal Sehested utnevnt en generalkommissær som fikk ansvar for de militære regnskapsvesen og for forsyningene til hæren, og fire år senere ble det oppretta et kollegialt kommissariat med tre generalkommissærer.

Ved Sehesteds fall i 1651 ble kommissariatet avskaffa, men under Karl Gustav-krigene ble det mellom 1657 og 1660 oppretta to landsdelskommissariater. De ble i 1661 erstatta av en generalkrigskommissær, som måtte levere regnskap for hele militærvesenet til Rentekammeret.

Ut over regnskapsansvaret framgår det av bestallingsbrevet til Erik Ottesen Banner av 1. juli 1661 at kommissæren også skulle føre tilsyn med offiserer og mannskap så de oppførte seg tilbørlig både i sine kvarterer og overfor allmuen. Han skulle levere regnskaper og militære ruller kvartalsvis, og underveis skulle han rådføre seg med stattholder og kommanderende general.

Fra 1661 til tidlig i 1680-åra hadde kommissariatet også en zahlkommissær. Det kom så en egen zahlkommissær nordafjells i 1668 og en i Bergen i 1669; begge disse embeter fikk bare én embetsinnehaver før det ble nedlagt.

I 1680/1681 ble funksjonene overført til det yngre landkommissariatet, som så ble nedlagt i 1691.

Embetsinnehavere

Krigskommissær sønnafjells

Krigskommissær nordafjells

Generalkrigskommisær

Overkommissær

Zahlkommissær

Zahlkommissær nordafjells

Zahlkommissær Bergen distrikt

Kommissær og bokholder

Kilder