Gorgus Major Coward (1912–1994)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gorgus Major Coward.
Foto: Ukjent, hentet fra Juul Møller (1955): Studentene fra 1930..

Gorgus Major Coward (født 23. august 1912 i Moss, død 29. juli 1994 i Oslo) var skolemann, ansatt i Oslo-skolen 1939–1979, fra 1961 som rektor ved Fagerborg gymnas. Han utga også flere lærebøker og antologier, samt en riksmålsgrammatikk som utkom i flere utgaver.

Familie

Gorgus Major Coward var sønn av lektor Gorgus Herman Coward (1877–1939) og Olga Jørgensen (1881–1950), og ble gift i 1936 med cand.philol. Hendy Usterud Andersen (1913–2008). Datteren Kirsti Coward (f. 1940) var høyesterettsdommer 1994-2010.

Slekten Coward kom til Norge fra England med James Coward (1779–1864), som anla og drev et garveri ved Kristiansand.

Liv og virke

Gorgus Major Coward tok examen artiumRis gymnas i 1930 og ble cand.philol. i 1935. Han tok deretter pedagogisk eksamen. 1936–1938 var han lektor i norsk ved universitetet i Berlin.

Coward var midlertidig lektor ved Valler skole 1938-1939, og var deretter overlærer ved Oslo Handelsgymnas 1939–1946. 1944–1945 var han dessuten lektor i norsk for den svenske foreningen Norden. Fra 1946 var han lektor ved Hartvig Nissens skole og fra 1955 lektor ved Oslo katedralskole. Fra 1961 til han gikk av med pensjon i 1979, var Coward rektor ved Fagerborg gymnas.

Coward utga også flere lærebøker og antologier, samt en riksmålsgrammatikk som er utkommet i flere utgaver. Han arbeidet for større forståelse og forsoning mellom de to språkformene, og mellom 1972 og 1984 var han medlem av Norsk språkråd. Han var dessuten medlem av Undervisningsrådet 1958–1967 og Kirke- og undervisningsdepartementets gymnas-komité (Gjelsvik-komiteen) 1963–1967, samt formann i Norsk Lektorlags gymnas-komité 1958–1967.

Gorgus Major Coward var ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og æresmedlem av Riksmålsforbundet.

Han var i en årrekke bosatt i Bernhard Herres vei 25c på Smestad i Oslo.

Ettermæle

Gorgus Major Coward er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en nekrolog over Gorgus Coward i Aftenposten 8. desember 1994, av en av hans tidligere elever på Fagerborg gymnas, Terje Bjøro, ble han beskrevet slik (utdrag):

Gorgus Coward var en ener i klasserommet. Det var et privilegium å ha rektor i norsk, han hadde en sjelden evne til å inspirere og engasjere, vanskelig stoff ble forståelig, klassikerne levendegjort og språklig kompetanse oppøvet. ... Rektor Coward skapte en god atmosfære i klassen. Han lyttet til elevene, søkte råd hos dem, oppfordret dem til selv å engasjere seg og ta standpunkt.

I sin artikkel om Gorgus Coward i Norsk biografisk leksikon, beskriver Henrik Aasekjær ham slik (utdrag):

Med sitt elskverdige og beskjedne vesen innbød Coward i all sin ferd til tillit og trygghet. Lærermøter og klasselærermøter ble ledet med usvikelig saklighet. Alle meninger kom frem og fikk den tid til drøfting de trengte.

Gorgus Major Coward er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo sammen med kona, foreldrene og søsteren Tordis.

Kilder