Smestad (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Handelssentralen, bedre kjent som Bakkekroen.
Foto: Aslak Kittelsen (2012).
Øvre Smestaddam en vårdag.
Foto: Aslak Kittelsen (2012).
Smestad stasjon i 2009
Foto: Wasielgallery

Smestad er et boligområde i bydelene Vestre Aker og Ullern, Oslo. Navnet er opprinnelig et gardsnavn, og kommer av norrønt Smiðsstaðir, av mannsnavnet Smiðr, «smed». Smestad grenser mot Makrellbekken i vest, Hoff og Skøyen i sør, Borgen i øst og Holmen i nord. Sørkedalsveien utgjør grensa mellom bydelene, slik at nordsida tilhører Vestre Aker, sørsida Ullern.

Deling og utparsellering

Smestad gard tilhørte i høymiddelalderen Hovedøya kloster, og ble senere krongods, hvilket den var til 1682. I 1700 ble garden sjøleiergard, etter at oppsitteren Jacob Olssøn Smestad kjøpte den. Det er fastslått at det har stått stavkirke på Smestad i middelalderen, denne er omtalt i Jens Nilssøns visitasbøker, men var ute av bruk i 1598.[1]

I 1728 ble garden delt i to; Øvre Smestad (gnr. 32/3), og Nedre Smestad (gnr. 32/1). Førstnevnte lå omtrent der Holmenveien 81 ligger nå. Den brant i 1914, ble kjøpt av Aker kommune i 1922, og er helt utparsellert. Rester av muren kan sees midt i gangveidelen av Helleveien. Sistnevnte har adresse Hoffsveien 67, er også stort sett utparsellert, men våningshuset, som er i sveitserstil, er bevart. Gardene hadde følgende husmannsplasser i 1771: Øvre og Nedre Makrellbekken, Trasop og Hougerud. senere Heggeli og Jøtulstuen. Makrellbekken, opprinnelig Markskillebekken, markerte gardenes vestgrense.

Utvikling av området

Nedre og Øvre Smestaddam ble anlagt i henholdsvis 1886 og 1899. Disse ble blant annet nyttet til iskjæring, helt fram til 1932. I 1912 ble Smestadbanen (som gikk Majorstua-Smestad) åpnet, og utparselleringen kom for alvor i gang da, og fortsatte utover mellomkrigstida. I dag betjener Smestad stasjon både Røabanen og Kolsåsbanen. I tillegg er Smestadkrysset mellom Sørkedalsveien og Ullernchauseen (Ring 3) særdeles trafikkert.

Smestad har barneskole (åpnet 1938) og en del forretningsgårder fra 1930-årene ved Smestadkrysset. Disse omfatter den funksjonalistiske Handelssentralen (arkitekt Peter Daniel Hofflund), der Bakkekroen har drevet i 2. etasje siden begynnelsen. I 1. etasje har Saga eiendomsmegling holdt til siden 2011.

Andre verdenskrig

Under andre verdenskrig ble Smestadleiren anlagt i strøket, i området rundt Smestaddammene. Øvre Smestaddam ble nedtappet. Leiren var en av de største tyske militærleirene, og brakkeleiren var i første rekke for mannskaper fra Luftwaffe som hadde en antiluftskytsskole her.

Brannstasjon

Dalsveien 1: Nye Smestad brannstasjon.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Smestad hadde opprinnelig en brannstasjon i krysset Dalsveien/Store Ringvei. Brannstasjonen var en del av Aker brannvesen. Senere ble det påbegynt en ny brannstasjon i Ullernchauseen 26 (påbegynt i 1947), men arbeidet med denne ble forsinket som følge av sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948, og ikke ferdigstilt før i 1954, da som en av Europas mest moderne brannstasjoner. Denne ble vedtatt revet i 2010, og det ble siden etablert en miljøstasjon på stedet. Den nye brannstasjonen ble bygget i Dalsveien 1 (tidligere Viggo Hansteens vei 26), og ble åpnet i 2011.

Folketallet

I 1930 bodde det 1010 personer i 152 hus på Smestad.[2]

Se også

Referanser

  1. Jens Nilssøns visitasbøker, side 5.
  2. Norsk Allkunnebok (1948).

Kilder