Gudbrandsdal fogderi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gudbrandsdalen fogderi hadde i hovudsak uendra utstrekning frå seinmellomalderen til 1815. Det omfatta bygdene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Østre Gausdal, Vestre Gausdal og Fåberg. Ved kongelig resolusjon 3. juni 1815 vart Gausdals-bygdene og Fåberg lagt til «Toten og det sydlige Gudbrandsdal fogderi» (snart forenkla til Totens fogderi). Ved delinga av Gudbrandsdalen futedømme i 1860 vart Gausdal og Fåberg lagt til Søndre Gudbrandsdalens fogderi.

Øvre Folldal høyrde til Gudbrandsdalen til 1863, Sollia (nå i Stor-Elvdal) til 1890.

Futar (førebels)

 • Lars Gram signerer futerekneskap til og med 1612
 • Søren Jakobsen signerer futerekneskap fra og med 1613
 • Mads Nilsen signerer futerekneskap fra og med 1618
 • Jørgen Jørgensen signerer odelsjordebok 1624
 • Hans Eggertss. Stockflet, 1630-1635
 • Kristen Mogensen ?-1653
 • Jørgen Fillipsen, signerer jordebok over gods som tilhører andre 1653-1659
 • Jens Madsen, 1659-1664
 • Fredrik Davidsen 24.7.1664 - 1666
 • Christen Hansen til 9.12.1681
 • Cordt Coldevin 9.12.1681 til 1711
 • Peter Albrecht Busch utnemnt 30.4.1707
 • Christopher Brun utnemnt 12.12.1707
 • Svend Stenersen 1.10.1718 - 1737?
 • Christen Pram 21.5.1737 - 1762, sonen:
 • Johan Adolph Pram 26.7.1762 til 17.9.1770
 • Anders Hartmann frå 17.9.1770
 • J. V. Steenstrup 23.12.1795
 • Jens Vogelius Steenstrup til 27.9.1797
 • Marcus Sodemann Lyng utnemnt 27.9.1797

Kjelder

 • Eyben, August von 1929: Stamtavle over Slægten Stockfleth ... med biografier. Trykt som manuskript.
 • Innleiing i katalogen for fogderiene i Gudbrandsdalen og for Toten fogderi, Statsarkivet i Hamar.
 • Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814 på www.genealogi.no
 • Thomle, E. A. 1927: Tolstadslægten fra Vaage. Bygd og Bonde årgang 9 s. 105-131.
 • Vigerust, Tore: Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700, besøkt 18.11.2009.
 • Gudbrandsdal sorenskriveri, Nord-Gudbrandsdal tinglag, Tingbok I 3 , 1664-1664 [1], sist aksessert 25.2.2013.