Gunnar Tjostulvsson Holk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gunnar Tjostulvsson Holk (født omkring 1410Østlandet, død ant. nær 1483) var biskop av Oslo fra 1453 til 1483.

Gunnars far Tjostulv Gunnarsson var væpner, storbonde og lagrettemann. Han førte slekten Bolts våpen, og skal ha vært sentral i kretsen omkring Amund Sigurdsson Bolt som ledet et opprør i Oslo i 1436. Gunnar kom dermed fra en slekt som er i ei gråsone mellom adel og odelsbøndene. Tre av hans brødre er kjent, og av dem ble Amund Tjostulvsson rådmann i Oslo mens Gest Tjostulvsson var væpner som faren. Dette var en sosial gruppe hvor man rekrutterte mange av de framstående geistlige i andre halvdel av 1400-tallet.

Han studerte en kort periode fra 1437 i Rostock, men allerede 1439 nevnes han som kannik ved domkirken i Oslo. I 1441 var han prost i Follo, som lå under Mariakirken i Oslo. Som prost ved Mariakirken ble han, senest i 1442, utnevnt til Norges rikes kansler og dermed også medlem av riksrådet. Under de to danske biskopene som satt i Oslo før ham, Jakob Knutson og Jens Jakobssøn Blik, hadde kanslerembetet ligget under biskopen, men i 1439 ble det overført tilbake til prosten i Mariakirken som det hadde vært forbundet med siden 1314.

Han var ikke spesielt framtredende under striden om den norske tronen etter Kristoffer av Bayerns død i 1448. Han deltok på riksrådsmøtet i Marstrand i 1449, der Christian I ble valgt. Han forble lojal mot Christian I, og var en av de 24 riksrådene som i 1450 dømte kroningen av Karl Knutsson Bonde som ulovlig. I 1458 klarte biskopene i riksrådet å få fornyet sættargjerden i Tunsberg fra 1277. I 1478 fikk kirken så godkjent og til dels utvidet sin jurisdiksjon.

I 1483 trakk biskop Gunnar seg tilbake på grunn av alderdom. Han må da ha vært i 70-åra.

Kilder


Forgjenger:
 Helge 
Biskop av Oslo
Etterfølger:
 Nils Audensson Kalib