Harstad SV

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Harstad SVs nasjonale moderparti, Sosialistisk Venstreparti (SV) har sitt utspring i partiene Demokratiske Sosialister (AIK), Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Sosialistisk Folkeparti (SF), som ble dannet 1961 av folk som var blitt ekskludert fra Arbeiderpartiet på grunn av uenighet med partiets utenrikspolitikk, bl.a. når det gjaldt forholdet til norsk tilslutning til EF (EU) og NATO. Ved stortingsvalget dette året fikk SF inn to representanter: Finn Gustavsen, Oslo og Asbjørn Holm, Nordland. Disse to kom i en viktig vippeposisjon mellom Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene på tinget.

Foran stortingsvalget 1973 dannet de tre nevnte partiene et vellykket valgteknisk samarbeid under navnet Sosialistisk Valgforbund (SV), noe som førte til at man fikk 16 representanter på tinget. I 1975 ble det besluttet å videreføre valgsamarbeidet i ett parti – Sosialistisk Venstreparti. NKP fortsatte imidlertid som eget parti, selv om sentrale personer i partiet valgte å bli med i SV.

Partidannelsen i Harstad

Den 29. oktober 1961 ble det dannet et lokallag av Sosialistisk Folkeparti (SF) i Harstad, som ble forløperen til Harstad SV. Det fikk navnet «Harstad og omegn lag av SF». Blant initiativtakerne til var kjøpmann Wilhelm Kaarbø; småbruker og lærer Steinar Albrigtsen og reisende Jan Kristiansen. Virkeområdet skulle være Harstad, Kvæfjord, Trondenes, Sandtorg og Skånland kommuner. Følgende styre ble valgt: Formann: Wilhelm Kaarbø, Seljestad (Sandtorg kommune); nestformann: Karl T. Karlsen, Trondenes Hageby (Trondenes kommune); Sekretær: Ragnar Solstad, Seljestad (Sandtorg); informasjonsleder: Oddvar Luther, Sama (Trondenes); ungdomskomtaskt: Hans M. Johnsen, (Sandtorg); kasserer: Jan Kristiansen, Tr. Hageby (Trondenes); varamenn: Markus Lagesen, Elling Paulsen; revisorer: Ludvig Holte og Gunnar Portvik.

Ved kommunevalget i Harstad 1963 fikk partiet en representant i det «nye» kommunestyret etter kommunesammenslutningen mellom Harstad, Trondenes og Sandtorg kommuner.

SV-stortingsrepresentanter fra Harstad:

 • Hanna Kvanmo – født og oppvokst i Harstad, men representerte Nordland på tinget.
 • Bjørn Jacobsen – født og oppvokst i Harstad, men representerte Møre og Romsdal på tinget.


SF-representanter ved kommunevalget i Harstad 1963

 • Perioden 1964-1967: En representant: Kjøpmann Wilhelm Kaarbø.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1963: Ap 27, H 18, Krf 2, SF 1, Sp 2, V 5, sum 55.

SF-representanter ved kommunevalget i Harstad 1967

 • Perioden 1968-1971: To representanter: Stein Østring, Sama; Mikal Berg, Harstad
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1967: Ap 25, H 21 Krf 1 SF 2, Sp 2, V 4, sum 55.

SF-representanter ved kommunevalget i Harstad 1971

 • Perioden 1972-1975: Tre representanter: Stein Østring; Mikal Berg; Grete Stangvik
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1971: Ap 24, H 19, Krf 2, SF 3, Sp 4, V 3, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 1975

 • Perioden 1976-1979: To representanter: Mikal Berg; Mildrid Dyring
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1975: Ap 19, H 22, Krf 5, SV 2, Sp 4, V 3, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 1979

 • Perioden 1980-1983: To representanter: Mildrid Dyring; Grethe Stangvik.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1979: Ap 20, Frp 1, H 23, Krf 4, SV 2, Sp 2, V 2, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 1983

 • Perioden 1984-1987: Tre representanter: Ann Kristin Theodorsen: Grethe Klæboe; Bjørn Jacobsen.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1983: Ap 20, Frp 4, H 21, Krf 3, RV 1, SV 3, Sp 1, V 2, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 1987

 • Perioden 1988-1991: Tre representanter: Odd Kollien; Marthe Thoresen; Ann Kristin Theodorsen.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1987: Ap 20, Frp 7, H 18, Krf 2, RV 1, SV 3, Sp 1, V 3, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 1991

 • Perioden 1992-1995: Seks representanter: Inger Johanne Dybvad; Bjørn tranås; Marthe Thoresen; Svein Olafsen, Unni Soltveit; Lars Borge-Andersen.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1991: Ap 18, Frp 3, H 19, Krf 2, RV 1, SV 6, Sp 4, V 2, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 1995 1996-1999: To representanter: Svein Olafsen; Marit Rustad; Marthe Thoresen.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1995: Ap 22, Frp 5, H 16, Krf 3 RV 1, SV 2, Sp 4, V 2, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 2001 2000-2003: Tre representanter: Marit Rustad; Kjersti Storvik; Per Ove Hovland.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 1999: Ap 22, Frp 6, H 14, Krf 3, RV 2, SV 3, Sp 3, V 2, sum 55.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 2003 2004-2007: Seks representanter: Marit Rustad; Edvin M. Eriksen; Soheila Pourabedin; Per Ove Hovland.

 • Mandatfordeling alle partier ved valget 2003: Ap 14, Frp 8, H 7, Krf 2, RV 1, SV 6, Sp 4, V 1, sum 43.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 2007

 • Perioden 2008-2011: To representanter: Britt Olga Myrvang; Kai Joar Kristensen.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 2007: Ap 13, Frp 10, H 10, Krf 1, RV 2, SV 2, Sp 4, V 1, sum 43.

SV-representanter ved kommunevalget i Harstad 2011

 • Perioden 2012-2015: En representant: Synnøve Jørgensen 1957.
 • Mandatfordeling alle partier ved valget 2011: Ap 10, Frp 12, H 5, Krf 1, Rødt 1, SV 1, Sp 3, V 1, sum 35.

Kilder