Herre kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Herre kirke
Herre kirke.JPG
Foto: Orf3us (2012).
Sted: Herre
Byggeår: 1905
Endringer: Restaurert i 1955
Nytt skifertak i 2003
Kirkegård: Innviet 2. januar 1898
Kirkesamfunn: Den norske kirke
Bispedømme: Agder og Telemark
Prosti: Bamble
Fellesråd: Bamble
Sokn: Bamble
Arkitekt: Haldor Larsen Børve
Teknikk: Bindingsverk
Materiale: tre
Mål: Lengde: 23,8 m., bredde: 13 m.
Tårn: Ja
Kor: Vinduene har glassmalerier utført av Gustav Adolf Larsen, med symboler for treenigheten.
Prekestol: Blåmalt, plassert til høyre av koråpningen, oppgang fra koret.
Døpefont: Blåmalt, plassert inne i koret foran alterringen.
Altertavle: Viser Jesus som reddet Peter fra å drukne, malt av Lars Osa med inskripsjonen «Forlad eder på ham til enhver tid, I Folk».
Sitteplasser: 275, oppr. 310
Annen informasjon: Orgel levert av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, Klokkene levert av Olsen Nauen klokkestøperi

Herre kirke en stavkirkeinspirert langkirke i tre, beliggende på Herre i Bamble kommune med adresse Hellestvedtveien 6, 3965 Herre.

Kirken ble oppført i 1905, og arkitekt er Haldor Larsen Børve. Da kirken ble innviet 1. november 1905 ble den benevnt som et kapell, men har hatt status som sognekirke siden 1997.

Bakgrunn og oppføring

herre tilhørte før reformasjonen Gimsøy kloster, men ble etter reformasjonen overført til Kronen. Stedet sognet etter hyvert til Bamble kirke rundt 15 kilometer unna, men ble på grunn av de vanskelige kommunnikasjonene overført til i 1786 overført til Østre Porsgrunn kirke. Det var motstand mot dette, og 60 år senere, i 1846 ble kirketilknytningen tilbakeført til Bamble kirke, sannsynligvis på grunn av bedrede veiforhold.

Det hadde vært arbeidet for at stedet skulle få en egen kirken siden siste halvdel av 1800-tallet, men den utløsende faktoren var etableringen av hjørnesteinsbedriften Bamble Aktiecellulose A/S, eller bare «fabrikken» på folkemunne i 1888.

Fabrikken gav tomt til kirkegård og kirke, og et bedehus ble brukt inntil kirken stod klar. Kirkegården ble innviet den 2. januar 1898, hvor det stod et lite kapell med klokketårn ikke langt fra det nåværende gravkapellet.

Børve fikk oppdraget med å planlegge og tegne kirken, og kirken står idag i henhold til hans tegninger. Som en langkirke i stavkirkestil, er den 23,8 meter lang og 13 meter bred. De totale kostnadene ble kr. 23 709,15. Av dette ble kr. 16 109,15 gitt i gave fra fabrikken, 1 200,- i gave og 3 000,- i rentefritt lån fra Bamble sparebank, mens 3 400,- ble samlet inn blant befolkningen. Kirken ble oppført av byggmester O. Thovsen og murmester Tollef Veholt stod for murerarbeidet.

Bygningen

Bygningen var ved innvielsen malt i en lys grønnfarge, men fikk ved opprussingen i forbindelse med 50 årsjubileet i 1955 dagens varme gulfarge.

Orgelet ble levert av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk og har ti stemmer. Det ble innviet 20. september 1963.

De to kirkeklokkene ble støpt av Olsen Nauen klokkestøperi. Den ene ble levert allerede i 1897 og hengt opp i et lite klokketårn i påvente av at kirken skulle bli bygget. Den andre ble levert da kirken var ferdig, og begge ble hengt opp i kirketårnet.

Kirkegården

Kirkegården ble innviet 2. januar 1898 og består av to adskilte områder adskilt av en vei og noe vegetasjon. Sør for kirken er det et bårehus med årstallet 1898, men det gamle gravkapellet ble påtent og brant i 1995, og dagens bygning er oppført etter dette.

Det gamle bedehuset på Herre ble i 2004 flyttet hit og står mellom de to delene av kirkegården, mens et nyere bedehus står i bakken nedenfor kirken.

Vernet

Kirken ble listeført som verneverdig 6. februar 2001 med hjemmel i Kirkerundskrivet T-3/2000.

Kilder


Koordinater: 59.1030° N 9.5626° Ø