Hjelp:Forsideartikler (retningslinjer)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Retningslinjer på Lokalhistoriewiki

Brukerkontoer

Innhold og samskriving

Juridiske spørsmål

Tekniske/praktiske spørsmål

På lokalhistoriewiki.nos forsider presenteres smakebiter av artikler. Disse er merket med utplukksmalen {{F1}} eller {{F2}} (F for forside). Malene gjør at kategoriene F1 og F2 legges inn i artikkelen og at artikkelen kommer med i det utvalget av smakebiter som sirkulerer dynamisk på forsidene. Når noen skriver eller redigerer i en artikkel merket F1 eller F2, vil den automatisk havne på wikiens hovedside eller på en annen forside. For at en artikkel f.eks. skal havne på Forside:Harstad, forutsetter det også at artikkelen er merket med en relevant kategori, f.eks. Kategori:Harstad kommune.

Dersom du ønsker at en artikkel som du selv eller andre har skrevet skal F-merkes, putt på malen {{F-merkingsforslag}}.

Hvilke artikler kan merkes med F1 og F2?

Hovedpoenget med utplukksmerkingen er altså å kunne presentere levende forsider, der man stadig kan finne nye og spennende artikler. Hvor lista ligger styres av hvor mange artikler det finnes om et tema eller område. Er det mye å velge mellom, vil kravene til artiklene naturlig nok være høyere enn om det er lite å velge mellom. Leservennlighet er viktig!

F1-artikler kan være kortere og enklere utstyrt enn F2-artikler. Med hensyn til lengde kan en tommelfingerregel være at F1 bør ha tekstmengde tilsvarende en maskinskrevet A4-side, mens F2 bør tilsvare cirka to-tre sider. F1 bør og F2-artikler skal ha bilder, såfremt det er mulig. Overskrifter og liknende må være på plass. Det samme gjelder kildehenvisninger. For at en artikkel skal kunne plukkes ut til forsider, er det også viktig at den har en poengtert ingress som inneholder en essens av hva artikkelen handler om. Det er nettopp denne ingressen som blir utdraget eller «smakebiten» leserne møter på forsida.

For at vi skal ha mulighet til å samle alle F-artikler, uavhengig av om de er merket med F1 eller F2, er de i tillegg merket med F0. Dette er gjort av tekniske grunner.

Etter hvert som antallet artikler i wikien stiger, vil det bli aktuelt å innføre kategorien F3 (og kanskje også F4). For disse kategoriene vil det faglige innholdet i artiklene bli enda mer avgjørende.

Grunnen til at artiklene merkes med en mal i stedet for at man skriver inn kategorien direkte, er at det er enklere å gjøre endringer gjennom en mal enn ved å gå inn på hver enkelt artikkel.

Avgrensning av smakebitene

Du bestemmer hva som skal vises som smakebit ved å legge inn <onlyinclude> foran utvalget, og </onlyinclude> etter. Dette kan du gjøre ved å merke utvalget og deretter klikke på koden for onlyinclude som ligger nedenfor redigeringsvinduet. Dersom det skal være med tekst fra flere avsnitt i artikkelen, merker du med onlyinclude i flere omganger.

Referanser skal ikke være med i utplukket. Det ordner du best ved å merke det som skal med på hver sin side av referansen, slik: <onlyinclude>Denne setningen har en referanse</onlyinclude><ref>Her er referansen</ref><onlyinclude> som må utelates fra utplukk.</onlyinclude>.

Bilder som skal være med i visningen bør legges inn med malen {{thumb}}, slik at de vises riktig. Denne kan man også bruke i artikler som ikke skal med på forsider.

Oppslagsord

I artikler som kommer på forsider skal det lenkes til oppslagsordet i artikkelen. Hvis tittelen på artikkelen er noe annerledes enn oppslagsordet som er oppgitt i teksten (f.eks. hvis det er med et stedsnavn i tittelen) må man sørge for at lenken viser dette riktig, f.eks. '''[[Andre slag om Moss|Det andre slaget om Moss]]'''.

F-merka artikler uten bilde

F1-merka artikler bør, om mulig, ha bilde. Nedenfor er ei liste over F1-merka artikler som enten ikke har bilde i det hele tatt eller som ikke bruker bildemalen {{thumb}}. For at bildene skal bli vist riktig på forsiden, må malen legges inn. For unntak knyttet til infobokser, se hjelpesiden for forsideutplukk.