Forside:Landbruk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om Landbruk
Hauger i Lørenskog.
Foto: André Clemetsen
Landbruk, jordbruk eller agrikultur er en primærnæring som omfatter en rekke næringsgrener basert på kultivering av jord eller beite for husdyr. Landbruk brukes også som en fellesbetegnelse for jordbruk, skogbruk, seterbruk, hagebruk og husdyrbruk.

Innføringen av landbruket markerte en overgang fra nomadisk tilværelse til bofaste befolkningsgrupper. Omkring 8800 f.Kr. ble landbruk etablert i Midtøsten, i et område kjent som Den fruktbare halvmåne. Til Nordvest-Europa kom landbruket omkring 5000 f.Kr., og til Norden først omkring 4000 f.Kr.

Det første jordbruket erstattet på ingen måte jeger- og samlersamfunnene. Den nordiske traktbegerkulturen var lik i hele Norden fra Danmark og opp til Trøndelag. Den marker seg ved funn av spesielle økser av stein og flint spesielt på Jæren. Beinrester vitner om husdyrhold som sau, geit og kyr., var forholdet mellom landbrukseiendommer og bosetning i tettbygd strøk det motsatte frem til folketellingen 1835.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Holm i 1961. Gården er nå fullstendig utsletta fra landskapet av senere bebyggelse.
Foto: Truls Teigen
Holm i 1941
Foto: Anders Beer Wilse
Holm (Oslo) var en gård i Oslo. Den ble omkring 1699 slått sammen med Ås, og de to ble siden drevet sammen. Da matrikkelnummer ble gitt til gårdene fikk de felles nummer, og i siste matrikkel er Holm nr. 191/3, mens Ås er 191/1.

Gården ga navn til strøket Holmlia i Bydel Søndre Nordstrand. Hele området er bebygd, så man finner ingen synlige spor etter gården.

Første gang Holm nevnes i kildene er i lensregnskapet for 1560/1561. I 1577/1578 var den eid av Hovedøya kloster, og i 1617 var gården krongods. Den ble i 1667 solgt sammen med Hvitebjørn i Oppegård til Michael Opitz.   Les mer …

Nesland Der heime 1965.
Foto: Fjellanger-Widerøe

Der heime var hovudbølet på Nesland i Bykle kommune.

Ved jordebytet i 1682 (sjå bolken om den udela garden) tykkjest Gunnar Knutsson, som vart sitjande med det største bruket, ha vore ein mann i 70-årsalderen. Han hadde likevel nokså unge søner, går det fram av manntalet frå 1666, men sannsynlegvis var han to vender gift. Kva konene hans heitte, veit me ikkje.

  • Gunnar Knutsson Nesland, f ca 1609-1613, d fyre 1683
g 1. m ukj. Born, iallfall:
  • Bjørgulv, f ca 1635, n 1664-1668, 1712, g m ukj., sjå Valle III, 628
  • Olav, n 1683, g m Tore Jonsdotter, sjå nedanfor
  • Vetle, f ca 1644, d ca 1720, ug, sjå Sygard, jfr nedanfor
  • Tone, g m Torleiv Olavsson Stavenes (e.), sjå Utistog Stavenes, gnr 16, bnr 4-5
g 2. m ukj. Born:
  • Åsmund, f ca 1651, sjå Mosdøl
  • Nottov, f ca 1653, n 1664, lagnad ukj.
  • Knut, f ca 1654, ug., «død udi armod» fyre 1700, sjå Mosdøl
  • Gunnulv, f ca 1659, sjå Mosdøl
Gunnar åtte i 1670 attåt Nesland Der heime også 1/2 hud i Mosdøl. Me reknar med at dette er forklaringa på at tre av sønene hans sidan budde der.   Les mer …

Paulsberg
Foto: Ukjent
(ca 1960)
Paulsberg (Stenslivegen 105, gnr. 51, bnr. 11) er et småbruk i grenda Dalborgskolonien i Gjøvik kommune (tidligere Vardal kommune inntil 1964). Ifølge 1957-utgaven av Norske Gardsbruk hadde Paulsberg 18 mål dyrka jord og 22 mål annet jordbruksareal. Nye arealoppgaver (2009) viser at bruket nå består av rundt 15 mål dyrka jord og 40 mål skog (skogen er i to teiger, bnr. 36 og 71). Arealøkningen skyldes kjøp av skog fra gården Mattisrud.
Paulsberg ble et eget bruk i 1894. Før det var jorda en del av storgården Dalborgen som i 1894 bestod av to bruk, Øvre og Nedre Dalborgen. Fra 1894 og i noen år framover ble det skilt ut mange bruk og hus tomter i dette området som ble Dalborgskolonien og dette ble et relativt stabilt område med noe mindre utbygging de neste hundre åra fram til ca. 2000 da det er blitt satt i gang en større utbygging på feltet som kalles Skoglundfeltet.   Les mer …

Vestby er en gård i Lillestrøm kommuneRomerike. Før kommunesammenslåinga 1. januar 2020 tilhørte gården Skedsmo kommune. I Skedsmos historie er Vestby, Ryen, Stalsberg og Bråte omtalt slik: ”…. gårder som fra tidlig tid og inntil midten av det 19. århundre hadde en hel del vannsage.” (Skedsmo I, s 136). Gårdsnavnet Vestby er omtalt fra ca 1400. Først som halv gård, og senere i bygningsmanntallet fra 1594 som full gård. I kvegtellingslistene 1657 har gården 4 hester, 11 storfe, 6 gjeter, 9 sauer og 3 svin. Skrivemåtene var flere, også Wessbye og Westby.   Les mer …

Låven og hovedbygningen på Øver-Kallrustad rundt første verdenskrig. Bygningen står, men låven ble revet i 2009.
Øver-Kallrustad er en gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 122, bnr. 1). Eiendommen Øver-Kallrustad ble oppretta i 1832, da matrikkelgarden Kallrustad ble delt i to bruk, øvre og nedre Kallrustad. I 1919 ble jordet Ringstad kjøpt innåt. Garden har i 2012 ca. 90 mål dyrka jord, 5 mål eng (tidligere beite) og 85 mål skau. De nåværende husa ble bygd nederst på eiendommen rundt 1970. Det gamle tunet, ca. 300 meter lenger opp i bakken, ble fradelt som boligeiendom i 2005. Det er ingen husdyr på garden lenger. Mjølkeproduksjonen opphørte ca. 2000, da garden gikk over til ammeku. I 2006 forsvant også kjøttfeet. Etterpå har jorda blitt brukt til kornproduksjon. Garden har sia 1970-tallet forpakta småbruket Ringelien, fra 80-tallet også Kvam.   Les mer …

Ein strange er ein tynn trestamme, f.eks. av bjørk eller rogn, som er kappa av rot og kvista. Ein del strangar blir gjerne frakta heim og kappa til småved. Tynne strangar kan for eksempel brukast til styrestong når ein renner på kjelke. Noko tjukkare og stivare strangar kan brukast som rajer i skigardar eller hesjer. I samisk samanheng kan strangar brukast til kåter — både som innvendige mellomstenger utanpå grunnramma og som ytterdekke utanpå never og eventuell torv. Tørkestativet som blir kalla luovve blir gjerne bygd av bjørkestrangar.   Les mer …
 
Eksterne ressurser
Forside:Landbruk/Eksterne ressurser
 
Kategorier for Landbruk
 
Andre artikler