Hjuksebø

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra åpningen av Sørlandsbanen til Hjuksebø stasjon (1920). Fremst i køen av gratulanter er Kong Haakon VII, i lys frakk.
Foto: Norsk Jernbanemuseum

Hjuksebø er et tettsted lengst øst i Sauherad kommune i Telemark. Tettstedet, som pr. 1. januar 2016 har 295 innbyggere, ligger på østsida av Heddalsvatnet. Hjuksebø ligger omtrent sju kilometer sør for Notodden sentrum, mens avstanden til kommunesenteret i Sauherad, Akkerhaugen, er omkring 18 kilometer.

Stedsnavnet Hjuksebø er belagt fra ca. 1400, da i forma «Hiuxwbø». Førsteleddet er trulig det samme som gardsnavnet Hjukse, som kommer av elvenavnet Hjuksa. Dette er ikke sikkert tolka.

Hjuksebø stasjon var et lite jernbaneknutepunkt, der Sørlandsbanen møtte Bratsbergbanen og Tinnosbanen. Stasjonen mista passasjertrafikken i 2004, da toga på Bratsbergbanen slutta å stoppe på Hjuksebø. I dag er Hjuksebø en fjernstyrt forgrenings- og kryssingsstasjon. Hjuksebø var også viktig for godstrafikken. Det gikk godstog fra Oslo V og Drammen til Hjuksebø, der vognene til og fra industrivirksomheten på Notodden ble skifta ut og sendt videre i egne tog. I 1950 omkom 14 personer i den såkalte Hjuksebø-ulykken sør for Hjuksebø stasjon.

Hjuksebø har egen barneskole, som er en del av Hjuksebø oppvekstsenter (kombinert skole og barnehage), men kommunestyret i Sauherad bestemte i november 2012 at skolen skal legges ned. Elevene på Hjuksebø skal overføres til Gvarv skole, ca. 20 kilometer unna. Vedtaket i kommunestyret førte til opprør blant folk på Hjuksebø, og i februar 2013 skreiv 323 personer under på et brev som ble sendt til fylkesmannen i Telemark. I brevet krever de at Hjuksebø overføres til Notodden, dit det er langt kortere avstand både til skole, butikker, lege, brannvesen o.l.

Hjuksebø ligger på østsida av Heddalsvatnet.
Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 2. juli 2018 at grensen mellom Sauherad og Notodden kommuner blir justert slik at grunnkretsene Angard og Hjuksebø blir flyttet fra Sauherad til Notodden kommune. Endringen vil skje fra 1. januar 2020. Vedtaket innebærer at 466 innbyggere i disse grunnkretsene bytter kommune fra Sauherad til Notodden kommune. Da sammenslåingen av Bø og Sauherad kommune til nye Midt-Telemark kommune ble vedtatt, søkte Sauherad om utredning av en justering av grensen mellom Sauherad og Notodden. Initiativet kom opprinnelig fra innbyggerne i Hjuksebø-området.

Kilder og litteratur