Innlandet sosialistlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Alfons Johansen fikk partilaget på Sandstrand/Sandemark i gang
Foto: Harstad Tidende.

Indlandet Sosialistlag ble stiftet 1. oktober 1932. Ja, sånn står det i «Julehefte 2005». Lagets nedslagsfelt var TennevikSandemark i Skånland kommune. Sannsynligvis gikk laget opp i herredspartiet fra ca. 1946.

«Nytt partilag»

Tidligere stortingsmann og redaktør Alfons Johansen hadde vært på agitasjonstur for Arbeiderpartiet. Etter møtet med Johansen ble det nye partilaget stiftet der 26 medlemmer tegnet seg. Stiftelsesprotokollen angir ikke hvor møtet var. Det kan meget vel ha vært på Sandstrand skole, men det var også vanlig å avvikle møter i Sandemark. Til partilagets første styre ble valgt Sigvart Isaksen som formann, Karl Torbergsen ble kasserer og til øvrige styremedlemmer valgtes Hans Nilsen, Karl Pedersen og Ole Nilsen Sannemark. Varamenn ble Bjarne Mikalsen og Anders Larsen Sannemark.

Styret konstitueres

På styremøte 17. desember samme år konstituerte styret seg med følgende resultat: Karl Olsen ble sekretær og Edvin Olsen fikk vervet som nestformann. Da Karl Torbergsen «ikke hadde anledning til å fungere lenger» ble Sigurd Sørensen valgt til ny kasserer. Som agitasjonskorps ble valgt Simon Nilsen og Edvin Olsen.

Festkomité

Edvin Olsen foreslo å velge en komité til å ha ansvaret for lagets festlige tilstelninger. Lagets første festkomité ble slik sammensatt: Hans Nilsen, Ingvald Pedersen, Torberg Torbergsen, Sigurd Sørensen, Harriet Nilsen, Rebekka Isaksen, Hildur Olsen og Jenny Sørensen.

Indlandet socialistlag var eldre

Avisa Folkeviljen for 31. mai 1923 hadde en oversikt over partilaga som sto tilsluttet Trondenes kredsparti (av DNA), og der står Indlandet socialistlag oppført med Naftali Nilsen, Sandstrand som formann med Klausen som også var fra «Sandstrand i Trondenes» som kasserer. Dette kan bety at partilaget hadde vært lagt død i noen tid, før det gjenoppsto i 1932. Men det kan også bety at laget som ble stiftet i 1932 var et helt nytt lag - for eksempel etter at Indlandet socialistlag kan ha gått opp i Norges Kommunistiske Parti og seinere ble lagt ned, men mest sannsynlig er det likevel at laget har hensovet en stakket stund og nå fikk ny fødselshjelp av redaktør Johansen.

Naftali Nilsen

Naftali Nilsen - i Arbeidernes leksikon
Foto: Skannet av Gunnar E. Kristiansen

Naftali Nilsen (1890-1968) ble for øvrig en av de sterkt radikaliserte sosialistiske pionerene i Troms. Han var i Amerika fra 1910 til 1917, hvor han ble medlem av den Skandinaviske sosialistforening i Minneapolis. Da han kom tilbake stiftet han og ble formann i Indlandet socialistlag, og vi finner vi ham som utsending fra Trondenes kredsparti til Arbeiderraadenes landskonferance i tiden 24. – 27. mars 1918 hvor det møtte 170 delegater fra det ganske land. De representerte om lag 70.000 medlemmer. Møtet var med hensikt lagt til to dager før det ekstraordinære landsmøtet; Påskelandsmøtet til Det Norske Arbeiderparti som ble avviklet i Kristiania. Resultatet av møtet var at Landssammenslutningen av arbeiderråd ble dannet som et organ som sto til venstre for det som etter Påskelandsmøtet ble et meget radikalisert DNA. Nilsen kom med i landskomiteen sammen med folk som Sigurd Simensen, Elias Volan og Sverre Krogh for å nevne noen. De fleste av dem som sluttet opp om sammenslutningen dannet seinere grunnstammen da Norges Kommunistiske Parti ble stiftet 4. november 1923. Naftali var imidlertid blant de rådskommunistene som ikke brøt med Arbeiderpartiet da NKP ble dannet. Han var også formann i Trondenes kretsparti i noen år, medlem av herredstyre og formannskapet i perioden 1920-1924. I 1920 var han en blant de mer enn 30 radikalere som meldte seg inn i Harstad Arbeidersamfund for å sikre flertallet mot «høyresosialistene» som året før hadde brutt ut av Arbeiderpartiet og dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Samme året ble han sammen med Peder Moen og Kr. Aspenes oppnevnt i den komiteen som sørget for at Harstad Kooperative Forening ble dannet i 1921. I perioden 1922-1924 var han varamann til Stortinget. Han ble også med i den komiteen som overtok redaksjonen av avisa Folkeviljen etter at Sigurd Simensen ble kastet ved at han gikk inn i NKP. Men også før den tid hadde han redigert denne avisa, det var da Simensen ble satt på vann og brød i Tromsø etter at han ledet revoltene i Hammerfest i 1921.

Fra 1924 til 1932 var han redaktør for arbeideravisa Fremover i Narvik. Da ble han i 1931 tiltalt for å ha navngitt fire streikebrytere, men ble frikjent. Han var formann for Nordre Saltens kretsparti av DNA i en årrekke, og medlem av Narvik bystyre. Fra 1935 til 1937 var han sjefsbibliotekar ved Narvik bibliotek og i 1933/34 vikarierte han som redaktør i Folkeviljen da Alfons Johansen var på Stortinget. Han døde i Lillestrøm i 1968.


Kilder