Iver Knudsen Lykke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Iver Knudsen Lykke (født 19. september 1790 på gården Nylykken i Kvikne, død i Trondheim 6 juli 1865) var kjøpmann.

Han var av bondeslekt. Navnet Lykke er tatt etter fødestedet. Han fikk sin utdannelse her ved en skole som kobberverket synes å ha holdt. Som ung gutt assisterte han faren ved kobberverket og hjalp til på gården først i Kvikne og senere på Nordmøre. Hans far døde i 1811, og en eldre bror tok da over farsgården. Sommeren 1809 ble han utskrevet som soldat ved 2. Trondhjemske Infanteriregiment. I disse krigsårene var han utplassert på Munkholmen, og han var med i utmarsjen i 1814. Etter krigen i 1815 begynte han som svenn hos en kjøpmann i Kristiansund og våren 1820 samme sted hos Michael Grendahl som drev en betydelig forretning.

Grendahl avviklet året etter og flyttet til Trondheim. Lykke flyttet også til Trondheim og ble ansatt hos en Arnt Solem som var en stor handelsmann på den tiden. Her ledet han i flere år nordlandsekspedisjoner for Solems virksomhet. Da Solem sluttet sin virksomhet i 1825, drev han for egen regning med nordlandshandelen noen år før han i august 1830 ble tildelt borgerskap som høker i Trondheim. Han overtok da bestyrelsen av en forretning som Lars Bache sin enke drev. Året etter den 18 september 1831 ble han gift med enken etter Lars Bache som het Berthe Nesterud. Det var på dette tidspunkt Lykkefamilien kom inn på den adressen de skulle bli kjent for i Munkegata 48. Forretningen drev den gang med nevnte innenlandshandel og herunder med kvern- og møllesteins levering. Lykkes handel med kvernstein var av betydelig omfang. Han hadde to skip i fart på Vest- og Østlandet. På slutten av 1850 årene åpnet han en spesialforretning, visstnok den første i Trondheim, i fetevarer med smør som hovedvare.

Lykkes arbeidsgivere og forretningsforbindelser nevnt ovenfor (Grendahl, Solem, Bache), og dessuten hans første kone Berthe Nesterud, var alle fremtredende haugianere. Historikeren Dagfinn Breistein regner også Lykke selv opp som del av en lang rekke haugianske forretningsmenn i Trondheim.

Lykke ble gift for andre gang med Jacobine Mechalie Tangen i 1840. Hun tok i flere år aktiv del i firmaets ledelse, og en mener det er hennes fortjeneste at spesialforretningen ble etablert. Han var i sine siste år plaget av sykdom.

Kilder og litteratur

  • Breistein, Dagfinn: Hans Nielsen Hauge «Kjøbmand i Bergen». Kristen tro og økonomisk aktivitet, John Griegs forlag, Bergen 1955 (se side 327).
  • Schmidt, Olaus: I.K. Lykke 1836-1936.
  • Iver Knudsen Lykke i Historisk befolkningsregister.