Jørgen Christopher von Klenow

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Christopher von Klenow (født i Mecklenburg i Tyskland, død 27. januar 1723 i København, Danmark) var en dansk/norsk offiser som var kommandant på Akershus festning i perioden 1714-1719. Klenow tilhørte en gammel mecklenburgsk adelsslekt og var sønn av herugelig güstrowsk overførster Heinrich von Klenow og Sophie Clara von den Osten.

Klenow kom som ung til Danmark, der han ble satt ved Prins Frederiks regiment (fra 1699 prins Christians regiment). Han ble sekondløytnant 1691, kaptein 1692, major 1702 og oberstløytnant 1706. Som visekommandant ved citadellet i Fredrikshavn ble han oberst 1712.

Til Norge kom han som kommandant på Akershus festning fra 1. oktober 1714. I perioden som kommandant på Akershus, 8. mars 1716, ble festningen beleiret av den svenske kongen Karl XII med 10 000 mann, men Klenow klarte å samle 3 000 forsvarere og holdt ut en 39 dagers lag beleiring før svenskene til slutt måtte trekke seg tilbake.

2. september 1719 fratrådte han som kommandant over Akerhus og ble istedet kommandant over Kastellet i København, som var byens viktigste befestning. Han holdt denne kommandoen fram til sin død.

Navnet Klenow staves også Klenaw og Klenau i kildene.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier. Den norske hærs officerer fra 18- januar 1628 til 17. mai 1814, bd II (Oslo, 1949), s. 38.