Johan Aagaard Smith

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Aagaard Smith var en prest som var født omkring i Stavanger omkring 1740. Han var sønn av Henning Henriksen Smith og Anna Godtzen Nielsdatter.[1]

Johan Aagaard Smith ble trolig kapellan i Eiker prestegjeld en gang på 1770-tallet. Det er mulig at han kom dit før 1773, mens svigerfaren Peder Jespersen Nyrop fortsatt var sogneprest der, men han kan også ha overtatt denne stillingen etter Søren Lemmich, som sluttet i [1777]].[2]

Ifølge Hans Strøms Egers Beskrivelse deltok han aktivt i driften av prestegården og ble belønnet med Det Kongelige Landhuusholdnings Selskabs gullmedalje fordi han «paa Jordebrug havde anvendt berømmelig Fliid» og dermed gått foran som et godt eksempel for bygdas bønder. Dette var i 1784.[3] Dessuten nevner Strøm at det var kapellan Smith som nedtegnet rekken av sogneprester i Eiker prestegjeld mellom 1552 og 1779, på grunnlag av inskripsjoner på prekestolen i Haug kirke.

Omkring 1790 ble Smith utnevnt til sogneprest i Nannestad. [4]

Smith var gift med Sara Louise Nyrop, som var datter av sogneprest Peder Jespersen Nyrop. De hadde barna:

 • Georgine Smith (1780-1821)[5]
 • Henning Smith (ca.1783-1798)[6]
 • Peder Jespersen Nyrop Smith (ca.1784-1800)[7]
 • Otto Omsted Smith (født cirka 1790)[8]
 • En dødfødt sønn (1792)[9]
 • En dødfødt datter (1793)[10]
 • Anna Magdalena Johanette (født og død 1796)[11]

I løpet av de ti første årene i Nannestad mistet Johan og Sara fem barn, deriblant de to eldste sønnene - Henning og Peter, som døde 15-16 år gamle - samt en nyfødt og to dødfødte. I mai 1800 ble sogneprest Smith ble enkemann, da «min fromme og eyegode hustrue Sara Lovise fød Nyrop» døde, bare 45 år gammel. Selv døde Johan Aalgaard Smith den 28. mars 1806 og ble begravd ved Nannestad kirke.[12]

Referanser:

 1. Geni.com: Johannes Aagaard Smith. Ifølge de fleste slektshistoriske nettsteder var han døpt Johannes, men han brukte selv navnet Johan - blant annet i folketellingen 1801
 2. Kirkeboka fra denne perioden har gått tapt, så det er uklart både når Smith kom til Eiker og når han gift seg med Sara Louise Nyrop. På 1780-tallet hadde sognepresten på Eiker to kapellaner, og dette kan også ha vært tilfelle på 1770-tallet, slik at Smith kan ha komme hit før Lemmich sluttet.
 3. Kongelige danske landhusholdningsselskabs skrifter: Første-syvende deel, Volum 6. Utg.1800
 4. Det er uklart nøyaktig når han ble utnevnt, men denforrige sognepresten i Nannestad, Wexel Hansen Wexelsen, døde 2/12-1790, og Smith overtok trolig som sogneprest kort etter. I hvert fall hadde han begynt i dette embetet våren 1792, da en dødfødt sønn ble begravd der. ( Begravelse 7/4-1792). Se også: Nannestad Historielag: Prestene i Nannestad.
 5. My Heritage: Georgine Smith
 6. Digitalarkivet: Begravelse 9/11-1798
 7. Digitalarkivet: Begravelse 27/3-1800
 8. Folketellingen 1801
 9. Digitalarkivet: Begravelse 7/4-1792
 10. Digitalarkivet: Begravelse 31/10-1793
 11. Digitalarkivet: Begravelse 13/6-1796
 12. Digitalarkivet: Begravelse 10/4-1806Kilder

Eiker Leksikons logo.jpeg Johan Aagaard Smith inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!