Johan Bernitz Hygen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Bernitz Hygen.
Foto: Hentet fra Studentene fra 1929 (1954)

Johan Bernitz Hygen (født  16. juli 1911 i Kristiania, død  28. februar 2002 i Oslo) var teolog og billedkunstner. Han var  professor i teologi ved Universitetet i Oslo 1954-1978, men dyrket også interessen for å lage kunst, særlig relieffer og byster av personer.

Familie

Johan Bernitz Hygen var sønn av domprost Johannes Hygen (1876–1965) og Borghild, født Dahl (1883–1968), og ble gift i  1941 med Ragnhild Wølner (1916-2014). Han var bror av botaniker, professor Georg Hygen (1908-1994) og kjemiingeniør og næringslivsleder Hans Kristian Hygen (1910–1987).

Liv og virke

Johan Bernitz Hygen Hygen begynte i billedhuggerlære hos Andreas Enderlé allerede som 15-åring. Etter examen artium i 1929  begynte han  på teologistudiet ved universitetet i Oslo, hvor han ble cand. theol. i 1935 med innstilling til Kongen. Etter å ha gjennomgått det praktisk-teologiske seminar i 1936 studerte han etikk og filosofi i Berlin, Zürich, Tübingen og Leipzig mellom 1936 og 1939. 

Etter hjemkomsten fra Tyskland i 1939 ble Hygen ansatt som universitetsstipendiat ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fra 1942 til 1954 var han dosent i systematisk teologi samme sted. I 1948 ble han dr. theol. på avhandlingen Moralen og Guds rike.

Hygen ble i 1941 ordinert til hjelpeprest i Prestenes kirke (Majorstuen menighet) i Oslo, en stilling han hadde til 1945 ved siden av universitetsstillingen.  I 1954 ble han utnevnt til professor i etikk og religionsfilosofi ved Universitetet i Oslo, en stilling han hadde han til han gikk av med pensjon i 1978.

Parallelt med sitt teologiske virke var Hygen billedkunstner, og lagde en rekke  relieffer og enkelte byster av både kjente og mindre kjente personer, mange av dem finnes på gravminner over hele landet. Etter at han ble pensjonist fikk han rundt 20 år hvor han fikk tid til å dyrke sin interesse mer fullt ut.  Blant Hygens arbeider kan nevnes:

Enkelte av Johan B. Hygens kunstneriske arbeider

Ettermæle

Johan Bernitz Hygen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo sammen med foreldrene og kona.
Foto: Stig Rune Pedersen (2022)

I en nekrolog over Johan Bernitz Hygen i Aftenposten 8. mars 2002, signert Svein Aage Christoffersen, Trond Skard Dokka, Kjetil Hafstad og Inge Lønning, ble han beskrevet slik (utdrag):

Professor emeritus Johan B. Hygen sovnet inn 28. februar, vel 90 år gammel. En markert og respektert talsmann for humanisme og kristendom i vårt land er dermed gått bort. ... Hygens evne til å komprimere komplekse problemer i enkle og innsiktsfulle vurderinger ble utmyntet i en rekke populære artikler, lærebøker og foredrag. Stilen er nøktern og klar, med en undertone av humor. ... Johan B. Hygen var personlig et beskjedent menneske. Han var en universitetslærer av den gamle skole, kunnskapsrik, usnobbet og klarttalende. Å delta i en doktordisputas der Hygen opponerte, var en fest.

Johan Bernitz Hygen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo sammen med foreldrene og kona.

Kilder