Kilder i Oslo byarkiv

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittelsida fra skatterestanseregisteret for Christiania 1680.
Foto: Oslo byarkiv

Kilder i Oslo byarkiv er en oversikt over en del av de arkivsamlingene som befinner seg i Oslo byarkiv.

Oslo kommunes arkiv

Oslo byarkiv er ikke bare en institusjon som tar vare på historiske arkiv; det er også Oslo kommunes arkivetat, som betjener både administrasjon og innbyggere med arkivtjenester. Alle kommunale arkiv blir derfor oppbevart i byarkivet. Dette gjelder også arkivene for Aker herred fram til den kommunen ble slått sammen med Oslo i 1949.

Blant de kildene man kan finne er:

  • Bystyresaker.
  • Kommunale etaters arkiv.
  • Branntakster.
  • Kommunale folketellinger.
  • Skattemanntall.
  • Fattigvesenets arkiv.
  • Foto- og filmarkiv.
  • Kartsamling.

Kilder i Arkivportalen

Et betydelig antall arkiv har blitt registrert i Arkivportalen; pr. mai 2015 er det 401 arkiv som oppbevares i Oslo byarkiv som ligger i portalen. Det totale antall arkiv er pr. april 2015 omkring 1100, hvilket vil si at lista dekker omkring en tredjedel av arkivene.

Størsteparten av kildene i Arkivportalen er privatarkiv, det vil si arkiv fra foretak, institusjoner, foreninger og enkeltpersoner. I tabellen er arkivskaperne delt inn etter type, og tabellen kan sorteres slik at det dermed er lettere å finne relaterte arkiv. Det er ikke alltid en helt presis beskrivelse; hensikten er å gjøre det mulig å finne relaterte kilder, ikke å klassifisere arkivskaperne. For eksempel vil lokale velforeninger, foreninger til byens vel og beboerforeninger alle stå oppført som velforeninger. En del arkivskapere vil kunne regnes inn i flere typer; vi har da valgt den typen som best beskriver det. Et eksempel her er sosiale foreninger for innvandrere fra Pakistan, som settes opp som innvandrerforeninger, ikke sosiale foreninger, fordi en kan anta at det er der flest vil lete etter dem. Når sosiale foreninger først er nevnt; overgangen fra fattigvesen til sosialvesen, og fra fattigforeninger til sosiale foreninger, er ikke lett å tidfeste, og enkelte arkiv kan like gjerne være i den ene gruppa som den andre - en bør derfor se både under fattig* og sosial* for å finne alle arkiv som dekker temaet. Ordet «forening» er også brukt løst; stiftelser, ressurssentre og lignende settes opp som foreninger dersom det dreier seg om frivillige tiltak.

Innholdet kan variere, fra fullstendige arkiv som dekker alle sider ved arkivskaperens virke til fragmentariske arkiv. Enkelte av de personlige arkivene er svært små, i noen tilfeller bare noen digitaliserte bilder. Informasjon om innholdet finnes på Arkivportalen, og vil også på sikt komme inn i artikler om arkivskaperen her på Lokalhistoriewiki - da innholdet også kan være svært omfattende, og det er veldig varierende hva arkivene inneholder, er det ikke hensiktsmessig å beskrive dette i tabellen.

Første og siste år for arkivet er oppgitt, men det er ikke alltid at alle mellomliggende år er dekka. Ved å sortere tabellen - hold nede shift-tasten mens du velger kolonner for å sortere etter flere kriterier samtidig - kan man for eksempel finne ut hvilken periode det er mulig å finne kilder for en spesiell type foreninger fra.

Se også oppføringene i arkivportalen for mer fullstendig informasjon om det enkelte arkiv. Noen arkiv er klausulert; dette opplyses det om på Arkivportalen.

Arkivskaper Type arkivskaper Arkivnummer Første år Siste år Hyllemeter Arkivportalen
Akers sogneselskap Velforening OBA/A-20006 1807 1933 70 OppføringArkivportalen
Akerselvens båtforening Båtforening OBA/A-10065 1918 1969 0,5 OppføringArkivportalen
All Pakistani Workers Organisation in Norway Innvandrerforening OBA/A-10500 1987 1990 OppføringArkivportalen
Tove Andersson Personlig OBA/A-10431 OppføringArkivportalen
Arbeiderminner Arbeiderhistorie OBA/A-10113 0,7 OppføringArkivportalen
Arbeidsløses forening i Oslo/Akershus Sosial forening OBA/A-10079 1983 1986 0,4 OppføringArkivportalen
Arnt Hansen A/S Foretak OBA/A-10395 1941 2001 1,3 OppføringArkivportalen
Bang, Beate Personlig OBA/A-70077 OppføringArkivportalen
Bazm-e-Ahbabe Pakistan Norway Innvandrerforening OBA/A-10454 1993 1997 OppføringArkivportalen
Berg, Ole Christian Personlig OBA/A-10492 OppføringArkivportalen
Bislett teglverk Foretak OBA/A-20073 1853 1853 OppføringArkivportalen
Breder, Inga Personlig OBA/A-10384 1900 1931 OppføringArkivportalen
Bull, Brynjulf Personlig OBA/A-20058 OppføringArkivportalen
Bærumsbanen A/S og Kristiania Elektriske Sporveier A/S Transport/kommunikasjon OBA/A-40208 1890 1988 23
Central Jamaat-eAhl-e Sunnat Norway Trossamfunn OBA/A-10503 2006 2007 OppføringArkivportalen
Chat Noir A/S Teater OBA/A-10391 1954 1979 OppføringArkivportalen
Christiania borgerlige enkepensjonsfond Fond/legat OBA/A-20038 1820 1880 OppføringArkivportalen
Christiania Roklub Idrettsforening OBA/A-10394 1877 2003 5 OppføringArkivportalen
Collett Børs' Hjem for eldre tjenestepiger Alders-/sykehjem OBA/A-10400 1922 1970 OppføringArkivportalen
Comiteen for Reisningen av Harald Haardraades Monument Velforening OBA/A-10348 1895 1899 OppføringArkivportalen
Cosmopolite Foretak OBA/A-10425 1997 2001 1 OppføringArkivportalen
De Forenede Trelastutsalg A/S Foretak OBA/A-10376 1951 1972 0,2 OppføringArkivportalen
Den norske Landsforening for Teglverker Næringsforening OBA/A-20219 1917 1992 0,25 OppføringArkivportalen
Den venskabelige Forening af 1846 Brorskap OBA/A-10342 1846 1994 0,6 OppføringArkivportalen
Effata arbeiderforening Arbeidersamfunn OBA/A-11007 1897 1897 OppføringArkivportalen
Elektrisk sveisning A/S Foretak OBA/A-10038 1930 1932 OppføringArkivportalen
Falck-Ytter, Oluf V. - fotoalbum Personlig OBA/A-10408 1865 1865 OppføringArkivportalen
Fangeerstatning til norske sigøynere Nasjonale minoriteter OBA/A-10020 1959 1979 0,1 OppføringArkivportalen
Finansrådmannen Kommunal forvaltning OBA/A-20051 1922 1986 139 OppføringArkivportalen
Foreningen Oslo Velforening OBA/A-10087 1928 1977 1 OppføringArkivportalen
Fossgården/Ungdomsgården - Norges kristelige studenterbevegelses sociale settlement i Oslo Studentforening OBA/A-10073 1937 1981 0,1 OppføringArkivportalen
Fremmedarbeiderforeningen Innvandrerforening OBA/A-10420 1972 1979 0,4 OppføringArkivportalen
Friis, Jacob Personlig OBA/A-10435 1918 1918 OppføringArkivportalen
Frysja, elevlag ved Vahl skole Elevforening OBA/A-11004 1935 1937 OppføringArkivportalen
Frysja Brukskunstsenter Foretak OBA/A-10061 1968 1986 4,8 OppføringArkivportalen
Gamlebyen beboerforening Velforening OBA/A-10393 1977 2003 0,1 OppføringArkivportalen
Gamlebyen Gamlehjem Alders-/sykehjem OBA/A-10339 1918 1960 2,6 OppføringArkivportalen
Grønland menighetsråd / Tøyenkirken Trossamfunn OBA/A-20069 OppføringArkivportalen
Grønland byfornyelse A/S Foretak OBA/A-40064 1978 1990 3 OppføringArkivportalen
Grønt Lilleaker Velforening OBA/A-10097 1995 1999 0,8 OppføringArkivportalen
Gundersen, Edvard Personlig OBA/A-10075 1941 1941 0,1 OppføringArkivportalen
H.A.I. Buchold Foretak OBA/A-10428 1895 1922 0,7 OppføringArkivportalen
Hans Eriksens sykkelfabrikk Foretak OBA/A-10022 1917 1970 OppføringArkivportalen
Haug, Bjarne Personlig OBA/A-10012 1947 1959 OppføringArkivportalen
Heiens spareforening Spareforening OBA/A-10481 1904 1935 OppføringArkivportalen
Holmenkolbanen A/S Foretak OBA/A-40203 1894 1975 62 OppføringArkivportalen
Hotell Svea og Hotell Carl Johan Foretak OBA/A-11003 1870 1880 0,1 OppføringArkivportalen
Husarmeselskapet Fattigvesen OBA/A-10072 1947 1983 0,1 OppføringArkivportalen
Husmødrenes Barnehager Barnehage OBA/A-10379 1937 2002 10 OppføringArkivportalen
Hvorfor ble Jøtuls støperi i Oslo lagt ned? Materiale til hovedoppgave i historie 1984 Næringshistorie OBA/A-10433 1974 1984 0,5 OppføringArkivportalen
Haabet Blåkorsforening Avholdsforening OBA/A-70170 1915 1970 OppføringArkivportalen
IK Tjalve Idrettsforening OBA/A-10460 OppføringArkivportalen
Ingeniør Sigurd Wessel Foretak OBA/A-10413 1913 1923 0,4 OppføringArkivportalen
Interessentskapet Setra skog Foretak OBA/A-10359 1918 1968 0,1 OppføringArkivportalen
Islamabad / Rawalpindi Welfare Society Norway Innvandrerforening OBA/A-10502 2005 2006 OppføringArkivportalen
Jakobs kristelige ungdomsforening Ungdomsforening OBA/A-40010 1906 1934 0,05 OppføringArkivportalen
Jensen, Fritz Personlig OBA/A-10374 1941 1944 0,1 OppføringArkivportalen
Jøtuls jernstøperi, samtidsdokumentasjon Foretak OBA/A-10353 1982 1982 0,4 OppføringArkivportalen
Kirkevesenets tjenestemannsutvalg Ansattutvalg OBA/A-10351 1933 1957 OppføringArkivportalen
Klemetsrud vel Velforening OBA/A-10478 1 OppføringArkivportalen
Komiteen for Tordenskioldsmonumentet Kommunal forvaltning OBA/A-10118 1889 1901 OppføringArkivportalen
Kommunale Kontorfunksjonærers forening Fagforening OBA/A-10328 1947 1954 OppføringArkivportalen
Kong Karl Johans Forsørgelsesanstalt Fattigvesen OBA/A-10440 1883 1943 OppføringArkivportalen
Korbøl, Aud Personlig OBA/A-10421 1969 2003 OppføringArkivportalen
Kristensen, Karoline Personlig OBA/A-40011 1947 1947 0,05 OppføringArkivportalen
Kristiania Elektriske Sporvei A/S Tranport/kommunikasjon OBA/A-40205 1894 1924 2,4
Kristiania Skysstasjon Transport/kommunikasjon OBA/A-20110 1881 1905 OppføringArkivportalen
Kristiania Sporveisselskab A/S Transport/kommunikasjon OBA/A-40204 1875 1924 0,1
Kristiania Teater Teater OBA/A-20112 1835 1836 OppføringArkivportalen
Kunstnernes Restaurant Blom Foretak OBA/A-70173 1930 1959 OppføringArkivportalen
Lakkegatens Blåkorsforening Avholdsforening OBA/A-70168 1909 1995 OppføringArkivportalen
Lambertseter idrettsforening Idrettsforening OBA/A-70174 1947 2006 OppføringArkivportalen
Lie, Harald (gårdeier) Personlig OBA/A-10506 1931 1946 OppføringArkivportalen
Lium, Marit (dr.) Personlig OBA/A-10083 1874 1987 0,05 OppføringArkivportalen
Luftforsvarets byggelag A/S Boligbyggelag OBA/A-10336 1946 1996 0,3 OppføringArkivportalen
Magistraten Kommunal forvaltning OBA/A-20125 1811 1922 182 OppføringArkivportalen
Mannskoret Heimkvad Kor OBA/A-10074 1910 1976 0,2 OppføringArkivportalen
Mannskoret Sela, avdeling i Oslo KFUM Kor OBA/A-10357 1912 2001 3 OppføringArkivportalen
Marienlyst husmorlag Husmorforening OBA/A-10457 1946 1989 OppføringArkivportalen
Bernhard L. Mathisen Personlig OBA/A-70193 1960 1970 OppføringArkivportalen
MiRA-Senteret Innvandrerforening OBA/A-10430 1945 2006 2 OppføringArkivportalen
Møllergatens Blåkorsforening Avholdsforening OBA/A-70167 1906 1933 OppføringArkivportalen
Nappegarden Gårdsarkiv OBA/A-10459 1639 1955 OppføringArkivportalen
Nederlanse Club Oslo Innvandrerforening OBA/A-10494 2001 2005 OppføringArkivportalen
Norges Landslag for barne- og ungdomsforsorg Sosial forening OBA/A-10124 1923 1924 OppføringArkivportalen
Norsk Hygienisk forening Helseforening OBA/A-10349 1918 1979 OppføringArkivportalen
Norsk Kolonihageforbund Hageforening OBA/A-10479 1931 2000 4 OppføringArkivportalen
Norsk Kolonihageforbund, Oslo krets Hageforening OBA/A-10480 1952 2000 0,6 OppføringArkivportalen
Norske Sporveiers og Lokalbaners Forening (NSLF) Næringsforening OBA/A-10504 1917 1989 1 OppføringArkivportalen
Nydalens Compagnie Foretak OBA/A-10093 1845 1987 7 OppføringArkivportalen
Næss, Helge R. Slektshistorie OBA/A-10485 OppføringArkivportalen
Omejer, Ester Odegard Personlig OBA/A-10450 1917 1952 0,3 OppføringArkivportalen
Oppsal/Bøler Nei til EU Politikk OBA/A-40035 1993 1995 0,1 OppføringArkivportalen
Organisasjonskomiteen for de VI. olympiske vinterleker Arrangementskomité OBA/A-20130 1945 1953 17 OppføringArkivportalen
Oskar Rasmussens manufakturforretning Foretak OBA/A-10401 1895 1898 OppføringArkivportalen
Oslo Byfornyelse A/S Foretak OBA/A-10003 1939 1993 100 OppføringArkivportalen
Oslo Helseråds Sportskomite Idrettsforening OBA/A-10350 1937 1951 OppføringArkivportalen
Oslo Idrettslags liga Idrettsforening OBA/A-40032 1908 1995 0,1 OppføringArkivportalen
Oslo Jernvarehandleres Forening Næringsforening OBA/A-10380 1932 1994 4,5 OppføringArkivportalen
Oslo Rotary Klubb Brorskap OBA/A-10098 1921 2003 22 OppføringArkivportalen
Oslo Sporveier A/S Foretak OBA/A-40202 35 OppføringArkivportalen
Oslo Taxi A/S Foretak OBA/A-10444 1911 2004 0,3 OppføringArkivportalen
Oulie, Anne Lise Personlig OBA/A-70039 1910 1960 OppføringArkivportalen
Pakistan Advisory Council Innvandrerforening OBA/A-10499 1977 1981 OppføringArkivportalen
Pakistan Norwegian Welfare Organisation Norway Innvandrerforening OBA/A-10452 1978 1992 OppføringArkivportalen
Pallas film Foretak OBA/A-10033 1952 1952 10 OppføringArkivportalen
Peder Michelsens enkestue Fattigvesen OBA/A-10387 1879 1954 0,1 OppføringArkivportalen
Primærmedisinsk verksted Sosialvesen OBA/A-10429 1994 2004 OppføringArkivportalen
Rausjømarka, skogbestyrer Framgården Skogforvaltning OBA/A-10399 1912 1976 0,4 OppføringArkivportalen
Ris pleiehjemsforening Helseforening OBA/A-10090 1959 1998 0,5 OppføringArkivportalen
Rolf Bjerke, konditormester Foretak OBA/A-70188 1930 1990 OppføringArkivportalen
RVs repr. i barnehagenemnda i bydel 5 Politikk OBA/A-40019 1984 1991 0,1 OppføringArkivportalen
St. Hanshaugen idrettsforening Idrettsforening OBA/A-70160 1933 2005 OppføringArkivportalen
Skoleskipet Christian Radich Utdanningsinstitusjon OBA/A-70175 1877 2007 25 OppføringArkivportalen.
Rolfsen, Erik Personlig OBA/A-10081 1955 1971 0,1 OppføringArkivportalen
Sagene Østre Aktiebakeri Foretak OBA/A-10082 1894 1940 0,1 OppføringArkivportalen
Skogsrud, Ester Personlig OBA/A-10377 1938 1944 OppføringArkivportalen
Smestad isforretning Foretak OBA/A-40000 1916 1938 OppføringArkivportalen
Sporveismuseet, Lokaltrafikkhistorisk forening Historielag OBA/A-70036 10 OppføringArkivportalen
Stiftelsen Homansbyen, Oslo Vasarely-center Kunstforening OBA/A-10080 1981 1993 1 OppføringArkivportalen
Storgata Blåkorsforening Avholdsforening OBA/A-70171 1974 1984 OppføringArkivportalen
Styret for skibsreder C. Bjørnstads og hustru Sophie Bjørnstads gave Fond/legat OBA/A-20075 1921 1948 OppføringArkivportalen
Støttegruppa for byfornyelsesofre Sosial forening OBA/A-10356 1979 1998 1,15 OppføringArkivportalen
Søberg, Per Personlig OBA/A-10493 1889 1918 OppføringArkivportalen
Tandberg, Edward Personlig OBA/A-10085 1860 1876 1,7 OppføringArkivportalen
Theodor Henrichsens sjømannshjem Sjømannshjem OBA/A-10416 1902 1998 0,3 OppføringArkivportalen
Thoresen Foto Foretak OBA/A-10446 1975 1990 OppføringArkivportalen
Toftes Gaves venner Helseforening OBA/A-20330 1952 1995 OppføringArkivportalen
Trosterud Carl (gårdeier) Personlig OBA/A-40107 1931 1935 OppføringArkivportalen
Tryvandsbanen A/S Transport/kommunikasjon OBA/A-40212 1911 1920 0,9
Tveten gård Gårdsarkiv OBA/A-10084 1802 1945 5 OppføringArkivportalen
Ungarsk venneforening Innvandrerforening OBA/A-10495 2005 2005 OppføringArkivportalen
Vern av Maridalen Miljøvernforening OBA/A-10361 1970 1990 0,5 OppføringArkivportalen
Vestre Bolteløkken Eiendomsforvaltning OBA/A-20080 1860 1863 OppføringArkivportalen
Vibeke - Vi betaler ikke Sosial forening OBA/A-10375 1982 1994 0,3 OppføringArkivportalen
Vika Blåkorsforening Avholdsforening OBA/A-70169 1926 1959 OppføringArkivportalen
VINOF, Vietnamesisk-norsk forbund Innvandrerforening OBA/A-10501 OppføringArkivportalen
Villabygg I A/S Foretak OBA/A-40103 1947 1957 OppføringArkivportalen
Wessels kirkebokavskrifter Slektshistorie OBA/A-10327 OppføringArkivportalen

Kilder