Kjeldearkiv:Brukere på Sanna (Træna gnr. 4)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brukere på Sanna (Træna gnr. 4) viser brukere på Sanna i Træna kommune, Nordland, frem til 1838. Opprinnelig hadde Sanna ingen bruk i dagens forstand, herunder med faste jordmengder eller -grenser, men hadde kun brukere (bygslere, oppsittere). Derfor kan Sannas brukshistorikk bare gjenskapes gjennom å påvise og følge slektsforbindelser mellom brukere. Med denne tilnærmelsen vil det til slutt fremtre sammenhengende brukerrekker som strekker seg over et gitt tidsrom, og man kan da blant annet snakke om «Eilif Persen-folket sitt bruk». Likevel vil et mindretall brukere forbli løse tråder.

Følgende oversikt omfatter kun data fra primærkilder eller fra avskrifter av det samme. Alle navn normeres, for eksempel Nilss. for Nilssøn og Nielsen.

1610-årene

1620-årene

1630-årene

1640-årene

1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
Jon (4 p.)
Nils Nilss. (4 p.)
Nils Ols. (4 p.)
Nils Pers. (4 p.)
Per Anderss. (3,5 p.)
Jens Durup (0,5 p.)
Tor (2 p.)
Per Hanss. (2 p.)

1650-årene

1660-årene

1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
Nils Nilss.
Jon Nilss.
Per Haagens.
Ole Jons.
Per Anderss.
Gregorius Gulliks.
Per Ols.
Nils Petters.

1670-årene

1680-årene

1690-årene

1700-årene

1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
Ole Nilss.
Ole Pers.
Jens Nilss.
Nils Jenss.
Anders Greguss.
Per Erlands.
Erland Pers.

1710-årene

1720-årene

1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
Jens Ols. (1-1-0)
Jon Kristens. (1-1-0)
Hans Pers. (0-2-12)
Jens Nilss. (0-2-0)
Jon Ols. (0-2-0)
Ole Jons.(0-2-0)
Gregus Erlands. (1-1-0)
Anders Erlands. (0-1-18)
Gabriel Jons. (0-1-18)

1730-årene

1740-årene

1750-årene

1760-årene

1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
Kristen Pers.
Eilif Pers.
Ole Ols.
Melchior Hanss.
Abraham Villass.
Anders Anderss.
Jon Gabriels.
Gabriel Anderss.
Erland Greguss.
Hans Gabriels.†

1770-årene

1780-årene

1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
Gabriel Hanss. (0-1-6)
Jens Jørgens. (0-1-18)
Johannes Ols. (0-2-12)
Anders Pers. (0-2-0)
Jens Haagens. (0-1-6)
Benoni Jons. (1-1-0)
Iver Jons. (0-1-18)
Anna Jonsd. (0-1-18)
Ole Jons. (0-1-18)
Gabriel Jons. (0-2-0)
Daniel Jakobs. (0-2-0)

Bemerk: For Gabriel Jons. finnes det to like oppføringer som hver viser 0-2-0, nemlig en i 1788 og en i 1790.

1790-årene

1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
Gabriel Jons. (0-2-0)
Kristen Pers.

1800-årene

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
Ole Larss.
Ole Sjurs.
Daniel Jakobs.
Kristen Eilifs.
Iver Jons.
Ole Eilifs.
Benjamin Benonis.
Per Eilifs.
Jens Haagens.
Gabriel Jons.

1810-årene

1820-årene

1830-årene

Landskyld

Følgende tabell viser bruk med landskyld i 1786-90 og 1838.

Bruk i 1786 Bruk i 1838
1-1-0 1-1-0
0-2-12
0-2-0 0-2-0
0-2-0 0-2-0
0-2-0 0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-1-18 0-1-18
0-1-18 0-1-18
0-1-18 0-1-18
0-1-18
0-1-10
0-1-8
0-1-6
0-1-6
ukjent


1835 Trana komm.png
Sanna (gnr. 4 i Træna)

Bruk: 1 Sande · 2 Sande · 3 Sande · 4 Sande · 5 Sande · 6 Sande · 7 Sande · 8 Sande · 9 Sande · 10 Sande · 11 Sande · 12 Sande · 14 Fløtan · 15 Stavheim · Brukere før 1838 · Tomter: 13 Fjellmo · 16 Veium · 17 Staulen · 18 Sjøberg · 19 Nystad · 20 Myrvang · 21 Skoletomten · 25 Rokstad · 26 Sandstøbakken · 27 Nyheim · 28 Soltun · 29 Bakkebu · 30 Bergheim · 31 Solstad · 32 Isstad · 33 Vågen · 34 Sjåhaugen · 36 Bergly · 38 Buvoll · 39-52 Kirkhellaren · 57 Solstad · 59 Trænbu osv. Kirkelige steder: Sanna kirke · Sanna kirkegård · Sanna bedehus · se også: Kirker i Træna · Sagnsteder: Sandflesa · Innbyggere: Olav Dålk · Pål Dålk · Jon Sylgja · Ottar


Øyer: Nord for Sanna: Arværet · Kangvadskjæran · Sannaværet med Likholmen · Sør for Sanna: Brakvad · Flatskjæret · Fløttingen · Froværet · Gjersholmen · Haugøya · Hiøya · Kvaløya · Litjselsholmen · Merra · Reinsøya · Selsholmen · Spanna · Svartskjæret · Søholmen · Fjell: Breitinden · Gia · Gumpen · Kjølen · Mjåtinden med Litjmannen · Nova · Saufjellet · Trænstaven · se også: Fjell i Træna · Hellere: Båthellaren · Geithellaren · Kirkhellaren · Raudhellaren · Stolphellaren · Svalhellaren · Trollhellaren


Næringsliv: A. Jørgensens fiskeoppkjøp på Merrahella · J. Lornsens agenturfirma · Monrad Olsen Ass. landhandel · Foreninger: Sanna Arbeiderparti ·Sanna Barneforening · Sanna beitestyre · Sanna Fiskarlag · Sanna Fiskeriforening · Sanna Kvinneforening · Sanna Misjonsforening · Sanna Småbrukerforening · Sanna Ungdomslag · Sannas Venner · Træna spareparti · Infrastruktur: Kjærlighetsstia · Radarstasjonen på Sanna · Rikstelefonen på Sanna · Rikstelegrafen på Sanna · Sanna poståpneri · Sanna vannverk · Saufjelltunnelen · Træna fyr