Gumpen (Sanna)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gumpen (også Gompen) er et fjellSanna i Træna kommune, Nordland. Det ligger i tilslutning til Saufjellet. Toppen ligger rundt 225 meter over havet. I 1890-årene stod det en gammel, forfalt stenvarde på toppen. Tidligst fra 1970-årene ligger Forsvarets radarstasjon på Sanna der.

Historie

Hilmar Borchgrevink gjennomførte i 1893 landmålinger i Lurøy og i Træna. Han var blant annet på Lovundfjellet på Lovund i Lurøy, og dro deretter opp på Hikelen sør for Husøya i Træna. Men TrænstavenSanna ble i overkant dristig, selv for den fjellvante landmåleren, som avslo tilbudet om å bestige staven. «Fra nordvestsiden er Trænstaven bestigelig, naar man ikke har sit liv kjært», skrev Borchgrevink senere.[1]

Da var Gumpen heller et fjell etter Borchgrevinks smak, som skrev: «Nei, da er «Gompen» et ganske anderledes gemytligt fjeld – der kan man da komme baade op og ned uden bogstavelig helt at nedværdige sig til kryberi. I det hele tror jeg, at det er en misforstaaet æresfølelse med slige vilde bestigninger, hvor man maa klore sig fast i fjeldvæggen baade med øine, arme og ben.»[1]

«Gompen» har – efter mine begreber – ganske andre og mere tiltrækkende betingelser for os tobenede væsener
Hilmar Borchgrevink (1897)

Borchgrevink var også på Gumpen for å måle. Med seg hadde han hjelperne Sefanias og Hans, som i alle fall hadde fulgt ham fra Lovund.[2] Mens Borchgrevink arbeidet, skal Sefanias ha istandsatt varden som da stod på Gumpen, som i Borchgrevinks bok nevnes som «den gamle, forfaldne stenvarde paa toppen». Av fjellene på Sanna er Gumpen det høyeste som kan bestiges uten klatring. Gumpen er også raskest å nå. Derfor er det tilforlatelig at Trænas varde siden gammel tid hadde stått der.

Referanser

  1. 1,0 1,1 1,2 Borchgrevink 1897:19.
  2. 2,0 2,1 Borchgrevink 1897:20.

Litteratur


1835 Trana komm.png
Sanna (gnr. 4 i Træna)

Bruk: 1 Sande · 2 Sande · 3 Sande · 4 Sande · 5 Sande · 6 Sande · 7 Sande · 8 Sande · 9 Sande · 10 Sande · 11 Sande · 12 Sande · 14 Fløtan · 15 Stavheim · Brukere før 1838 · Tomter: 13 Fjellmo · 16 Veium · 17 Staulen · 18 Sjøberg · 19 Nystad · 20 Myrvang · 21 Skoletomten · 25 Rokstad · 26 Sandstøbakken · 27 Nyheim · 28 Soltun · 29 Bakkebu · 30 Bergheim · 31 Solstad · 32 Isstad · 33 Vågen · 34 Sjåhaugen · 36 Bergly · 38 Buvoll · 39-52 Kirkhellaren · 57 Solstad · 59 Trænbu osv. Kirkelige steder: Sanna kirke · Sanna kirkegård · Sanna bedehus · se også: Kirker i Træna · Sagnsteder: Sandflesa · Innbyggere: Olav Dålk · Pål Dålk · Jon Sylgja · Ottar


Øyer: Nord for Sanna: Arværet · Kangvadskjæran · Sannaværet med Likholmen · Sør for Sanna: Brakvad · Flatskjæret · Fløttingen · Froværet · Gjersholmen · Haugøya · Hiøya · Kvaløya · Litjselsholmen · Merra · Reinsøya · Selsholmen · Spanna · Svartskjæret · Søholmen · Fjell: Breitinden · Gia · Gumpen · Kjølen · Mjåtinden med Litjmannen · Nova · Saufjellet · Trænstaven · se også: Fjell i Træna · Hellere: Båthellaren · Geithellaren · Kirkhellaren · Raudhellaren · Stolphellaren · Svalhellaren · Trollhellaren


Næringsliv: A. Jørgensens fiskeoppkjøp på Merrahella · J. Lornsens agenturfirma · Monrad Olsen Ass. landhandel · Foreninger: Sanna Arbeiderparti ·Sanna Barneforening · Sanna beitestyre · Sanna Fiskarlag · Sanna Fiskeriforening · Sanna Kvinneforening · Sanna Misjonsforening · Sanna Småbrukerforening · Sanna Ungdomslag · Sannas Venner · Træna spareparti · Infrastruktur: Kjærlighetsstia · Radarstasjonen på Sanna · Rikstelefonen på Sanna · Rikstelegrafen på Sanna · Sanna poståpneri · Sanna vannverk · Saufjelltunnelen · Træna fyr