Kjell Arild Pollestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjell Arild Pollestad (født 27. mai 1949) er forfatter, skribent og tidligere dominikanerprest innen Den katolske kirke. Fra tidlig i 1980-årene har han vært en av de mest profilerte katolikkene i Norge. I oktober 2018 ble Pollestad løst fra sine preste- og ordensløfter (laisert), og sluttet dermed som prest.

Oppvekst og konvertering til katolisismen

Kjell A. Pollestad er sønn av Arthur Pollestad og Kari Laland. Han vokste opp like ved slektsgården på Jæren. Faren var landbruksutdannet, moren hadde folkehøyskole og husmorskole. De startet et kyllingoppdrett, som snart utviklet seg til et stort hønseri med eggproduksjon og rugeri.

Kjell Arild Pollestad hadde ingen særlig religiøs oppvekst. Som 21-åring var han i Roma, og besøkte kirken Santa Maria Maggiore. Under besøket kom han til konklusjonen: "Her er Gud". I 1975 konverterte Pollestad til Den katolske kirke, og gikk samme år inn i Dominikanerordenen.

Utdanning og virke

Pollestad tok videregående utdanning ved Bryne gymnas. Etter dette var han blant annet lærervikar og avtjente siviltjeneste. Han ble deretter student ved Universitetet i Oslo, fikk graden cand.theol. i 1977, med en hovedoppgave om Martin Luther. Pollestad studerte katolsk teologi i Toulouse 1975–79, så koptisk og syrisk i Roma 1979–81. Han leser for øvrig om lag 20 språk.

Pollestad ble viet til katolsk prest i 1980. I 1981 ble han ansatt som leder for informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme, noe som blant annet innebar å fungere som kontaktperson utad mot medier og samfunnet for øvrig. Gjennom dette arbeidet og ved sine mange bøker og essayer har han ofte vært et "katolsk ansikt" i offentligheten.

I 1988-1996 var Pollestad sogneprest i St. Olav menighet i Tønsberg.

Til gode kritikker utkom i 2012 Pollestads utgave av Snorres kongesagaer i tre bind, oversatt fra gammelislandsk til moderne norsk.

Beskyldninger om voldtektsforsøk

I 2010 gikk daværende sogneprest i Vår Frue kirke i Porsgrunn, Reidar Voith, ut med beskyldninger om at Kjell Arild Pollestad ved to tilfeller skulle ha forsøkt å voldta han. Dette skulle angivelig ha skjedd på 1990-tallet, da Voith var i 20-årene og studerte teologi. Pollestad var da prest i Tønsberg og fungerte som mentor for Voith.

Pollestad avviste anklagene totalt, og mente de egentlig var satt i scene av to tjenestemenn i den biskopelige administrasjon som ønsket å få han avsatt. Saken ble henlagt av politiet som foreldet.

Laisering

Kjell Arild Pollestad søkte avskjed som prest i 2010. Dette ble innvilget av Vatikanet i 2015, men meddelt Pollestad først tre år senere.

Kilder og eksternt stoff