Kjelsås (Oslo gnr. 13/13)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjelsås
Oslo Langliveien 261-263 110212.jpg
Foto: (Leif-Harald Ruud).
Alt. navn: Kjelsaas
Først nevnt: 1649
Utskilt: Lyse nedre
Sted: Sørkedalen
Kommune: Oslo
Gnr.: 13
Bnr: 13
Folketellinger: 1910
Adresse: Langliveien 162-169
Kjelsås i Sørkedalen er den høyest beliggende gården i Nordmarka.
Foto: Leif-Harald Ruud (2011).

Kjelsås, gnr. 13/13, Sørkedalsnummer 882, ligger i en sørvendt skråning lengst nord av gårdene i Sørkedalen med adresse Langliveien 261–269.

Den ligger rundt 300 moh. og er slik Oslo høyst liggende gård. Den har siden 1942 hatt vannuttaket fra Langlivannet og vannet blir pumpet opp til reservoaret på Holmenkollen. Først for Aker vannverk, deretter som en del av Oslos vannforsyning. Fra Langlivannet er det en 2450 meter lang tunnel til inntaket ved Kjelsås og vannet pumpes videre til i en 10 km lang ledning til reservoaret på Holmenkollen.

Den var krongods til 1649 da den ble overtatt av Morten Lauritzen etter at kong Christian IV hadde pantsatt store deler av krongodset for å finansiere sine dyre og ikke vellykkede kriger. Lauritzen overtok denne gården sammen med en rekke andre eiendommer som områdene langs Lysakerelva og store deler av Lysakervassdraget, Bogstad med utskipningshavnen på Vækerø, gårdene i Sørkedalen og skogeiendommene oppover mot Heggelivannene og la slik grunnlaget for Nordmarksgodset. Det kan se ut som at Kjelsås på denne tiden hadde vært en husmannsplass under Lyse nedre, men var på denne tiden ubebodd.

Det er imidlertid indikasjoner på at det bodde folk som var brukere på Kjelsås allerede i 1702/1703, og to skifteprotokoller bekrefter at stedet var bebodd i 1712.

Gården forble i samme eie fram til leilendingen Iver Pedersen 1878-1959, som hadde vært leilending her siden 1908, fikk kjøpt gården fri fra Løvenskiold i 1940/1941. Ved folketellingen i 1910 bodde Pedersen på plassen med hustru Anna, fire sønner og en datter, Oline Iversen som innerst, samt en tjenestejente og en tjenestegutt.

Gårdsanlegget er ikke fredet, men følgende bygninger er kommunalt listeført for bevaring:

  • Våningshuset fra andre kvartal av 1800-tallet
  • Stabbur fra tredje kvartal av 1800-tallet
  • Bryggerhus fra fjerde kvartal av 1800-tallet
  • Driftsbygning fra første kvartal av 1900-tallet
  • Hønsehus fra tredje kvartal av 1800-tallet
  • Sommerfjøs fra tredje kvartal av 1800-tallet

Kilder


Koordinater: 60.03714° N 10.59980° Ø