Kristoffer Holst (1884–1909)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Kristoffer Holst (1884)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristoffer Holsts maleri av Samasjøen i 1903.
Kristoffer Holsts maleri fra Trondenes med Måga i bakgrunnen.

Kristoffer Holst (født 12. august 1884 på gården Sama i Trondenes kommune, død 10. juli 1909 samme sted) var kunstmaler.

Han var bror av bl.a. Elias Weltzien Holst og Kristian Holst. Kristoffer var bare 25 år gammel da han druknet under bading i Hagavannet.

Tross sin unge alder var han en aktiv og talentfull maler. Som 17-åring reiste han til Kristiania for å gå på Den kongelige tegneskole. Han var i denne tiden elev av både Knud Bergslien og Eivind Nielsen. Han var også på studietur til München og Bretagne, hvor han jobbet sammen med Severin Grande (1869-1934).

I sitt siste leveår var han elev hos den berømte franske maleren Henri Matisse (1869-1954), som regnes som en av de største blant de tidlige modernistene. Flere av Mathisses elever fra denne perioden ble fremstående norske kunstnere, bl.a. Per Deberitz, Jean Heiberg, Axel Revold, Henrik Sørensen og Per Krohg.

Familieforhold

Begge Kristoffers foreldre var innflyttere til det som den gang var Trondenes herred. Faren, handelsmannen og gårdbrukeren Job Thode Holst (1837-1914), kom til Sama fra Lavangsnes i 1857, og moren Ragnhild Jonette Weltzien (1852-1900) var fra Avaldsnes på Karmøy. Hun var lærerinne og ble guvernante hos presten på Trondenes. De giftet seg i 1874 og fikk etter hvert åtte barn, og Kristoffer var nest eldst. Første hustru til Job Holst, Gunnarine Berg fra Svolvær, døde i 1871 og i dette ekteskap var det fire barn. Av de i alt 12 søsknene døde fire som barn. I disse årene vokste Harstad frem, og stedet var i stor samfunnsmessig utvikling. Kristoffer vokste opp i borgelige og trygge forhold hvor begge foreldrene var sterkt religiøse. Både gårdsdriften og handelsforretningen krevde at alle tidlig måtte delta, store som små. Foreldrene var opptatt av at barna fikk utdannelse og støttet dem i detteså langt det var mulig.

Utdannelse og kunstnerisk utvikling

Kristoffer viste tidlig interesse og anlegg for tegning. Evner som hans foreldre har forstått betydningen av og som de må ha oppmuntert ham til å utvikle. Moren hadde vokst opp sammen med sin yngre fetter, Eivind Nielsen som var blitt maler og tegner og som underviste på Den Kgl. Kunst og Håndverkskole i Kristiania. Han har trolig hatt en stor innflytelse både på Kristoffer selv og foreldrene i hans valg av utdannelse.

Kristoffer tok middelsskoleeksamen, og i 1900 var han 16 år og handelsbetjent hos sin far på Sama. Denne høsten døde moren. Og høsten etter, i 1901, reiste Kristoffer til Kristiania hvor han kom inn på Knud Bergsliens malerskole. Han fortsatte i 1903 på Den Kgl. Kunst og Håndverkskole og malte under Eivind Nielsens veiledning. Flere av hans bilder fra 1903 og 1904 er merket «kopi av EN». Somrene disse årene var han hjemme på gården, arbeidet som handelsbetjent hos faren og fortsatte å male. Høsten 1904 reiste han til München og begynte på Akademie der Bildende Künste den 31. oktober. Fra oppholdet i München foreligger det en rekke portrettegninger. Her studerte han frem til desember 1906, og reiste deretter hjem. Det er uklart om han virkelig var i München i ett eller to år, men flere forhold tyder på at han var der også i 1905/1906. Hjemme hjalp han til med handelsforretningen og malte ved siden av. I 1907 da faren var 70 år og foretok han arveskifte med sine barn. Kristoffer ville studere videre og reiste til Paris sommeren eller høsten 1907. Han har trolig også reist rundt i Europa dette året og besøkt museer både i Madrid og Amsterdam. En mappe med brevkort viser at han har besøkt en rekke museer, og i brev fra Paris skrev han at han hadde stort utbytte av å gå på utstillinger. Det foreligger ikke noen nedtegnelse over hva han gjorde den første høsten i Paris. Ingeborg Jensen var elev på Academie Colarosi høsten 1907. De møttes, og det ble etter hvert et nært vennskap mellom dem. Året etter at han omkom malte hun et stort portrett av Kristoffer. Han kan ha kjent Severin Grande fra tidligere, som også gikk på Academie Colarosi den høsten, og i følge brev fra Kristoffer var de mye sammen. Alle han ble kjent med studerte på Academie Colarosi høsten 1907 under Chr. Krogh, og det kan derfor være en mulighet for at også Kristoffer var student her. Severin Grande malte i 1908 et portrett av Kristoffer mens han sto ved staffeliet, og sommeren dette året reiste begge til Concarnaeu i Bretagne for å male. Fra dette oppholdet er det en rekke malerier. Når han begynte på Academie Matisse, er heller ikke klart. Det kan ha vært så tidlig som vinteren 1908. En rekke skissebøker fra januar 1908 og frem til februar 1909 tyder på at han begynte på Academie Matisse langt tidligere enn det som hittil er antatt. Han kan ha begynt samtidig med Jean Heiberg i februar 1908. Heiberg og Kristoffer var samtidig i München og de kjente sannsynligvis hverandre også fra Kristiania. Om de gikk på samme skole her er usikkert. Men høsten 1908 var Kristoffer i alle fall elev hos Matisse. Det skrev han i et kort til Grande. Det norske miljøet var stort hos Henrie Matisse, og ved siden av Jean Heiberg var Henrik Sørensen og Axel Revold elever her samtidig med Kristoffer Holst. Fra vinteren og våren 1909 er det flere malerier som viser en annen stil enn tidligere. Etter å ha studert først to-tre år i Oslo, deretter to år i München og så to år i Paris, ønsket han nå å stille ut. Og den 15. mai 1909 var han og Ingeborg Jensen begge med på utstillingen «De unge» hos Blomquist. Han hadde sendt inn 10 bilder og sju ble antatt. Etter utstillingen reiste han hjem og fortsatte å male.

Først oppdaget etter sin død

Lørdag 10. juli dro han og en av gårdsguttene fra gården til Hagavannet for å bade, og under en svømmetur over vannet, druknet han. Da han døde var Kristoffer Holst nettopp ferdig med sine studier, men som maler var han verken anerkjent eller kjent. Etter hans død ble rommet i bårdsstua på Samagården hvor han hadde et atelier, delvis stående med hans skissebøker og uferdige malerier nedpakket. De fleste av Kristoffer Holst sine malerier og tegninger ble tatt vare på av hans søsken og de er i dag for en stor del fortsatt i familiens eie. I 1936 fikk Jardar Lunde låne dette atelieret og underviste her medlemmer i Harstad Kunstforening. Jardar Lunde var nok ikke ukjent med Kristoffer Holst siden han hadde vært elev hos Axel Revold. Etter dette ble hans skissebøker og uferdige malerier på ny pakket ned inntil de igjen ble funnet ved opprydding høsten 2000 etter at gården var overtatt av nye eiere. Dette funnet fikk stor omtale og skapte ny interesse for maleren Kristoffer Holst.

Karl Erik Harr «oppdaget» Kristoffer Holst i 1964 og han er den som har gjort mest for at hans liv og arbeider er kommet frem i lyset. Harr har skrevet bøker og artikler om Kristoffer Holst, bl.a. boken «Vals i Concarneau», og han har bidratt til at hans malerier er kommet med på flere utstillinger. Uten Karl Erik Harrs interesse for denne unge maleren som døde vel 25 år gammel, ville han ha forblitt ukjent for de fleste. Kristoffer Holst er også med i Marit Werenskiolds bok «De norske Matisse-elevene» som kom ut i 1972.

Utstillinger

Kristoffer Holst har vært representert på flere utstillinger. Den første utstillingen var som nevnt «De unge» i 1909 hos Blomquist hvor han hadde sendt inn 10 bilder og sju ble antatt. På midten av 1930 tallet var det utstilling i Sangerhallen i Harstad hvor bilder av han ble vist, og ved Harstad bys 50 års jubileum i 1954 var det en større utstilling av Harstad-malere hvor i alt ni av hans bilder var med. Han var med på «Fire Harstad-malere fra århundreskiftet frem til i dag» under Festspillene i Nord-Norge 1965 og på utstillingen «Matisse-elevene» i Oslo Kunstforening i 1970. Denne utstillingen ble også vist i Trondheim og Bergen. Malerier av Kristoffer Holst har også vært med på utstillingen «Kunstnere i Harstad» i forbindelse med Harstad som markeringsdistrikt under Festspillene i 1994, og utstillingen «Nordnorsk kunst i historisk perspektiv» under Festspillene i 1999. Ved Harstad bys 100 års jubileum i 2004 var det en stor utstilling av hans arbeider i Galleri NordNorge. Det er i dag registrert vel 70 malerier og tegninger etter han fra 1902 til 1909. De fleste er fortsatt i familiens eie.

Kilder