Kulturminneområdet kring Lesjaskogskyrkja

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsyn mot kulturminneområdet i 1963. I framgrunnen Mølmshaugen.
Foto: Widerøe's Flyveselskap

Øverlismoen er eit området like vest for StrandeLesjaskog, der det er samla mange kulturminner innafor eit nokså lite område.

Ein finn i alle fall:

Området er under tilrettelegging for oversynsskilt og skilt ved kvart kulturminne. Desse skal berre ha namna på kulturminnet og ein QR-kode som viser til omtalen her på lokalhistoriewiki. Lesjaskog skule deltek i prosjektet, som har fått økonomisk støtte frå Sparebankstiftelsen DNB.