Landsknekt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Landsknekt betegner for Norges del en gruppe yrkesmilitære soldater som fantes på 1500-tallet. Særlig kjennes det landsknekter fra striden mellom erkebiskop Olav Engelbrektsson og kong Christian III. Erkebiskopen hadde flere, som for en del hadde lavadelig bakgrunn og liknende. Men erkebiskopens landsknekter var også innleiet fra Nederland, og tok blant annet del i sjøslaget den 8. og 9. april 1537 utenfor Nordmøre. Kongens landsknekter var i hovedsak vervet fra tyskspråklige områder. De var viktige for Christian IIIs erobring av Danmark og Norge, og da samme konge inndro kirkens jord her i landet, var det blant annet for å betale lønn som landsknekter gjorde krav på. Mot 1500-tallets slutt ble landsknekter avløst av pikenérer.

Danske og lybske skip med 6 000 landsknekter skal ha kommet høvedsmann Mogens Gyldenstierne til unnsetning da Akershus festning fra 1531 til 1532 var beleiret av Christian II.[1] Under den nordiske sjuårskrigen var Akershus i 1567 igjen under beleiring, og var i ferd med å gi tapt mot svenske angripere da 26 skip med landsknekter fra Tyskland gikk i land.[2] Det ble blodig rundt festningen og oppover mot Ekeberg, hvor landsknektenes fremferd skal være opphav til navnet Svenskesletta.

Lister

Bekreftede landsknekter

Mulige landsknekter

Landsknekter i fiksjon

Referanser

  1. Tschudi-Madsen & Moberg 1999: 37-38.
  2. Tschudi-Madsen & Moberg 1999: 39-40.

Litteratur