Marius Røhne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 24. april 1963: utsnitt av omtale av Marius Røhne ved hans 80-årsdag.

Marius Ingolf Røhne (født 25. april 1883 på Løten, død 30. august 1966) var gartner og hagearkitekt, mangeårig bygartner og sjef for parkvesenet i Kristiania/Oslo.

Familie

Marius Røhne var sønn av bonde Mons Røhne (1839-1925) og Inger Marie Jakobsdatter Helseth (1845-1919). Røhne var først gift med Ingeborg Marie Gundestrup (1881-1957), ekteskapet oppløst i 1938, deretter med Astri Alfrida Mathilde Viddal f. Thunberg (1900-1978).

Liv og virke

Etter å ha vært lærling i gartnerfag ved planteskolen i Larvik, tok Røhne en toårig utdannelse ved Den Kgl. Have- og Gartnerlæreanstalt ved Rosenborg Slott i Danmark. Han hadde deretter praksis hos landskapsgartner Edv. Glæsel i København. Røhne ble opptatt ved Norges Landbrukshøgskole i 1909 og ble cand.hort. i 1911.

Etter to år med praksis i Danmark og Tyskland etablerte Røhne seg som privatpraktiserende hagearkitekt i Kristiania i 1913. Allerede året assisterte han anleggsgartner Josef Nickelsen i utførelsen av den parkmessige planleggingen av jubileumsutstillingen på Frogner.

Da Parkvesenet ble opprettet som kommunal etat i 1916 ble Røhne etatsjef og bygartner. Han ønsket at parkene skulle være et velferdsgode som skulle brukes, og sto blant annet bak etableringen av en rekke lekeplasser over hele byen. Han sto også bak et nettverk av turveier fra bebyggelsen og ut i marka.

Blant Røhnes største prosjekter var anleggelsen av anlegget i Frognerparken, Solvang kolonihager (ferdigstilt 1929/1930), og arbeidet med å sikre den 2000 dekar store Ekeberg-eiendommen som friareal, et arbeid som ikke ble sluttført før i 1948, da Aker herred ble slått sammen med Oslo.

Røhne gikk av i forbindelse med kommunesammenslåingen i 1948, og ble etterfulgt av Akers herredsgartner, Karl Flod. Han skrev deretter Oslo parkvesens historie.

Røhne var med og opprettet Norsk Gartnerforening i 1910, hvor han var formann i tre år og senere æresmedlem. Han var også med på å stifte Norsk Hagearkitektlag (senere Norske landskapsarkitekters forening) i 1929, og ble lagets første æresmedlem i 1938. Han var også en pådriver for å få opprettet Statens Gartnerskole i 1917.

I adresseboka for Oslo for 1955 er Røhne oppført som forhenværende bygartner på adressen Kvernstien 16 på Vinderen. Det samme er han i adresseboka for 1965/66, like før han døde.

Ettermæle

Marius Røhne er gravlagt på Ris kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog i Aftenposten 31. august 1966 av signaturen K. H. ble Marius Røhne beskrevet slik (utdrag):

Røhne var en mann med sine meningers mot, mannen med de store planer og syn for de store linjer, og som menneske elskverdig og hjertevinnende. Han holdt aldri seg selv frem – det var saken det gjaldt, og sist og ikke minst hans kjære by, som han stadig arbeidet for å få alltid penere. Det var menneskene i byen han bestandig hadde i tankene.

I 1951 ble Røhne tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for parksaken, og i 1958 fikk St. Hallvard-medaljen.

Marius Røhne er gravlagt på Ris kirkegård i Oslo.

Kilder og referanser