Matrikkelgarder i Blaker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det ligger 31 matrikkelgarder i Blaker. Blaker var opprinnelig del av Aurskog kommune fram til 1919, var så egen kommune i 43 år, før det ble sammenslått med Sørum kommune i 1962. Fra 1. januar 2020 hører mesteparten av Blaker til Lillestrøm kommune, med unntak av matrikkelgarden Sandnes (gnr 315) og deler av matrikkelgardene Eid (gnr 317) og Svarstad (gnr 318), som er lagt til Nes kommune.

Gardsnummer gjennom tidene

Kolonnen «Gnr. 1886-1962» oppgir gards- og bruksnummer da Blaker var egen kommune. Disse er brukt i Eyvind Lillevolds Aurskog og Blaker. Før sammenslåinga mellom Blaker og Sørum var gardene i Blaker og Aurskog nummerert etter samme system, slik at gardene i Aurskog hadde gardsnumrene fram til og med 50, og gardene i Blaker hadde gardsnumre fra 51 til 81. Etter sammenslåinga med Sørum ble gardene i Blaker nummerert etter gardene i gamle Sørum, og har fått numrene fra 97 til 127. Disse er gjengitt i kolonnen «Gnr. 1962-2020», og er brukt i det nyeste bygdebokverket, Sørum bygdebok (2018-2020). I Lillestrøm kommune har alle gardene i Sørum kommune fått lagt til 200 til gardsnummeret sitt, og dermed er Blaker-gardene nummerert fra 297 til 327. De delene som er overført til Nes kommune, er også likevel nummerert etter samme system.

Matrikkelgarder

Navn Gnr. Gnr. 1962-2020 Gnr. 1886-1962 Merknader Bruk 1838 Bruk 1886 Bruk 1904 Bruk 1950
Kville 297 97 51 2 4 5 6
Ånnerud 298 98 52 4 8 8 19
Armoen 299 99 53 2 2 2 3
Hogset 300 100 54 2 2 2 78
Kamperud 301 101 55 1 1 1 6
Øst-Mork 302 102 56 5 6 6 39
Vest-Mork 303 103 57 9 9 14 20
Lille Jødal 304 104 58 2 2 3 7
Store Jødal 305 105 59 2 5 5 21
Store Kvevli 306 106 60 6 20 22 44
Lille Kvevli 307 107 61 1 2 2 2
Nebbenes 308 108 62 1 1 1 1
Skukstad 309 109 63 5 14 17 27
Mo 310 110 64 1 2 2 2
Kjølstad 311 111 65 5 8 8 21
Fjuk 312 112 66 8 18 23 34
Stagrim (Stagrum) 313 113 67 5 10 11 18
Toreid 314 114 68 8 17 20 54
Sandnes 315 115 69 Ligger i Nes kommune. 3 7 9 27
Nitteberg 316 116 70 2 2 2 10
Eid 317 117 71 Ligger delvis i Nes kommune. 5 9 12 50
Svarstad 318 118 72 Ligger delvis i Nes kommune. 6 22 28 78
Lille Huseby 319 119 73 3 4 4 18
Store Huseby 320 120 74 4 9 12 36
Nordre Foss 321 121 75 8 14 15 63
Søndre Foss 322 122 76 3 3 4 6
Nordre Fossum 323 123 77 8 20 27 96
Søndre Fossum 324 124 78 8 16 21 68
Olerud 325 125 79 2 4 4 10
Monsrud 326 126 80 1 1 1 24
Krokstad 327 127 81 1 2 1 2

Kilder