Mercur (sildoljefabrikk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mercur sildoljefabrikk ble etablert 1919 og gikk konkurs i 1968.
Foto: Ukjent - fra Nord-Norges fiskerier, handel, sjøfart og industri, 1927.
Ivar Frederiksen, adm. dir. fra 1919 til 1958. Han var aktiv i lokalpolitikken og ble valgt til bystyret i 1916, 1922 og 1934.
Foto: Ukjent - fra Nord-Norges fiskerier, handel, sjøfart og industri, 1927.

A/S Merkur ble startet i 1919 på initiativ av Bertheus J. Nilsen og Ivar Frederiksen. Nilsen var styreformann helt til sin død og Frederiksen var adm. direktør helt fra starten til 1958. Da overtok Theis Lundegaard. Fabrikken hadde sitt hovedkontor i Harstad til 1945, da den flyttet sine kontorer til fabrikken på Gangsås. Bedriften, som var Skandinavias største i sitt slag, ga etter hvert mange viktige arbeidsplasser for distriktet. Virksomheten besto til 1968 da firmaet ble slått konkurs.

Aksjekapitalen var fra starten kr 600.000,-. Det ble bygd et anlegg på Gangsås som kostet 1,4 mill. En tid var bedriften landets største i bransjen. Hovedproduksjonen var hele tiden sildmel, sildolje, men beskjeftiget seg også i sildfattige år med torskemel, damptran og guano.

I 1920 ble årsproduksjonen anslått til 4 mill. kroner, men bedriften økte senere kapasiteten ved hjelp av utbygginger og moderniseringer. På 1950-tallet ble det montert et limvannsanlegg for å nyttiggjøre seg limvannet. Det ble stadig investert, og i 1965 bygde fabrikken et fryseanlegg til 900.000 kroner. Noe som førte til press på økonomien og konkurs i 1968.

Det lukter penger

Produksjonen ved bedriften medførte utslipp av gasser som luktet vondt. Når vindretningen sto mot byen, merket folk virkningene av den stygge lukten. Dette var noe man var nødt til å leve med, og trøsta ble at «... nå lukter det penger».

Kroken på døra

I 1966 ble det påvist salmonellabakterien i et parti fiskemel som var levert til Tyskland. Dette ble en kostbar både i penger og omdømme. Fabrikken måtte desinfiseres og store mengder fisk måtte destrueres. Direktør Theis Lundegaard fikk hard medfart i konkursberetningen og i pressen, men det ble ikke reist tiltale mot noen i bedriftens ledelse.

Gjenoppsto som mekanisk verksted

På 1970-tallet ble fabrikkanlegget og eiendommen solgt til Odd og Sverre Bornø. De rev deler av anlegget og startet mekanisk verksted hvor Mercur-navnet gikk igjen. Etter hvert har Mercur blitt et slags uoffisielt stedsnavn for området på Gangsås.

Kilder