Michael Conrad Sophus Emil Aubert (1811–1872)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Michael Conrad Sophus Emil Aubert (født 1811, død 1872) var jurist og embetsmann. Han ble bare kalt Emil Aubert. Som ung var han medlem av kretsen omkring Henrik Wergeland.

Han var sønn av offiser og landmåler Benoni d'Aubert (1768–1832) og Jacobine Henriette Thaulow (1776–1833).

Han var sorenskriver i Lofoten og Vesterålen (1847–52) og i Nordre Jarlsberg (1866–72), amtmann i Nordre Bergenhus amt (1852–60) og borgermester i Trondheim fra 1860. Her var han også en del av borgerklubben Klubselskabet Harmonien. 1846–47 foretok han med offentlig understøttelse en reise til England, Skottland, Frankrike, Belgia og de prøyssiske rhinprovinsene for å studere juryvesenet i disse landene. Resultatet av reisen ble det store arbeidet Om mundtlig rettergang og edsvoren (1849)

Han var stortingsrepresentant for Nordlands amt 1851.

Litteratur og kilder