Michael Sars

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Michael Sars (1805–1869)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Michael Sars fotografert rundt midten av 1860-tallet.
Foto: Wilhelm Peder Daniel Cappelen/Oslo Museum.

Michael Sars (født 30. august 1805 i Bergen, død 22. oktober 1869 i Christiania) var prest, zoolog og havforsker. Han var blant landets mest betydelige naturforskere i første halvdel av 1800-tallet, og var professor i zoologi fra 1854.

Familie

Michael Sars var sønn av skipper og kjøpmann Michael Sars (ca. 1758–1829) og Divert Henriche Heilman (1768–1844), og ble gift i 1831 med Maren Cathrine Welhaven Sars (1811–1898), som var søster av dikteren Johan Sebastian Welhaven (1807–1873). Han var far til blant andre historikeren Ernst Sars (1835-1917), havforskeren og zoologen Georg Ossian Sars (1837-1927), sangeren Eva Nansen (1858-1907), som var gift med Fridtjof Nansen (1869-1930), og Marie Christine "Mally" Sars Lammers (1850-1929), som var gift med komponisten og sangeren Thorvald Lammers (1841-1922). Han var morfar til arkitekten Odd Nansen (1901–1973) og farmors far til legen Ragnar Nicolaysen (1902–1986).

Liv og virke

Michael Sars vokste opp i Bergen. Han var elev ved Bergen katedralskole 1818–1823. Tross sterk interesse for naturfag, valgte han det teologiske studiet da han begynte på universitetet i Christiania i 1823.

Sars ble cand.theol. i 1828, og var først lærer i Bergen. I 1830 ble han sogneprest i Kinn i nåværende Flora kommune, og i 1839 fikk han samme stilling i Manger i nåværende Radøy kommune i Nordhordland.

Parallelt med sin prestegjerning drev Sars med omfattende naturforskning. Han fikk i 1837 stipend til en reise i Europa der han fikk møte flere av samtidens kjente naturforskere. I større avhandlinger publisert i 1835, 1846 og 1856, samt i en rekke artikler i norske, engelske, tyske og franske tidsskrifter, beskrev Sars mangfoldet av virvelløse dyr langs kysten av Norge. Han navnga også noen nye arter og slekter.

Sars var på forskningsreiser til Lofoten og Finnmark i 1849, sommeren 1851 til Adriaterhavet og vinteren 1852–1853 til Napoli og Sicilia. Sammen med geologiprofessor Theodor Kjerulf studerte han rundt 1860 faunaen i kvartærtidens avsetninger i Norge.

Michael Sars ble utnevnt til ekstraordinær professor i zoologi ved universitetet i 1854, og familien flyttet da fra Manger til hovedstaden. Professoratet var en ren forskerstilling, med anledning til å holde forelesninger etter eget ønske.

Sønnen Georg Ossian, også zoolog og havforsker, la etter farens død ned et omfattende arbeid med å redigere og publisere hans etterlatte manuskripter. Sars store samling av invertebrater (virvelløse dyr) finnes i dag i Zoologisk museum på Tøyen.

Bosteder

Da familien Sars flyttet til Christiania i 1854, bodde de først i et eldre hus på hjørnet av Rosenkrantz’ gate og Pilestredet, den såkalte Kvæstor Colletts gård. Her bodde de til rundt 1860, da de flyttet til det såkalte Bakkehuset, som sto på tomten der Rikshospitalet senere ble etablert. Dette var et hus oppført i 1825, hvor komponisten Halfdan Kjerulf og professor Theodor Kjerulf vokste opp.

Rundt 1865 flyttet familien videre til statsråd Stangs løkke ved Drammensveien, til eiendommen Fredriksgave (Fagertun).

Ettermæle

Michael Sars er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

I O. Nordgårds bok Michael og Ossian Sars fra 1918, ble Michael Sars virke som forsker oppsummert slik (utdrag):

Michael Sars’ zoologiske virksomhet var mangesidig, men det er ikke vanskelig for den opmerksomme iakttager at finde hovedlinjerne i hans arbeide. Han begyndte med utviklingshistorie og gik over til en systematisk undersøkelse av vort lands marine dyreliv. Han opdaget forskjellen mellem den fauna, som lever ved landets sydkyst og sydvestkyst paa den ene side, og den, som optrær ved de nordlige kyster paa den anden. … Ut fra sin faunahistoriske interesse kastet han sig tilslut med stor iver over undersøkelser av dyphavsfaunaen.

Michael Sars er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo sammen med kona Maren og de ugifte sønnene Georg Ossian og Ernst.

Landets første havforskningsskip fikk navn etter Michael Sars i 1900. Også senere havforskningsskip har hatt navn etter ham. Flere dyrearter har fått navn etter Sars.

Sars gate i Oslo fikk navn etter ham i 1879. Også Michael Sars gate i Stavanger, Michael Sars gate i Andenes og Michael Sars gate i Florø har navn etter ham.

Sars ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1856.

Kilder og referanser