Midlertidig nasjonalt minnesmerke i Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Midlertidig nasjonalt minnesmerke på Johan Nygaardsvolds plass i Oslo.
Foto: Eva Rogneflåten (2018)

Et midlertidig nasjonalt minnesmerke etter 22. juli-terroren ble avduka i Lindealléen på Johan Nygaardsvolds plass i Oslo 22, juli 2018. Til stede var blant annet AUF-leder Mani Hussaini, leder i støttegruppa Lisbeth Røyneland og statsminister Erna Solberg.

Syv år etter det største terrorangrepet i Norge siden andre verdenskrig, fikk Oslo sitt nasjonale, dog midlertidige minnested. Den høyreekstreme Anders Behring Breivik planla og utførte terrorangrepene ved å sprenge en 950 kilos bombe i Regjeringskvartalet, for deretter å dra til AUF sin sommerleir på Utøya i Hole kommune, der han skjøt og drepte 69 mennesker.

Hovedelementet er minneveggen, laga av en transparent akrylvegg som er ramma inn av to glassplater på hver side og belyses på kveldstid av åtte lysarmatur som er plassert bak veggen. På minneveggen er alle ofrenes navn og alder innrissa. Et «gulv» av 17 kubikkmeter resirkulert og tromla glass brukes til å fylle området mellom gangpassasjen og ringmuren. Glass og lys er gjennomgående tema i utforminga. Glass har vært et viktig symbol for manges opplevelse av hendelsen i regjeringskvartalet 22. juli, og derfor har man ønska å benytte dette materialet. Glassbitene symboliserer det knuste glasset i området rundt regjeringskvartalet etter at bomba gikk av. Det tromla glasset er også støpt inn i betongen i passasjen. 150 meter med LED-lys er plassert i glassgrusen og langs gangbaner for å lyse opp plassen.

Inngjerdinga av området er fleksibel, slik at det kan endres utfra byggingsarbeidet rundt. Trærne er også beskytta mot det tromla glasset det omgis av, ved hjelp av stålrammer rundt roten. En profesjonell trebehandler (arborist) har godkjent planen for å beskytte trærne.

Ettersom det vil være byggevirksomhet i området i lang tid, ble det beslutta å legge et midlertidig minnested rett utenfor den kommende byggeplassen. Det er ikke avgjort hvor det permanente minnestedet skal ligge eller hvordan det skal utformes.[1]

Utforming av nasjonale minnesteder

I desember 2011 beslutta Stoltenberg II-regjeringa å opprette nasjonale minnesteder etter terrorangrepene i henholdsvis Hole kommune og Oslo. Regjeringa etablerte en styringsgruppe som fikk som mandat å vurdere minnestedenes innhold, og presentere forslag til lokalisering og hvordan etableringa av minnestedene skulle organiseres. Styringsgruppa ble leda av Åse Kleveland.

Det ble utlyst en konkurranse som den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vant i 2014. Dahlberg skulle utforme tre minnesteder; Memory WoundSørbråten i Hole kommune, "Time and Movement" og "Dialogue for the Future" i Oslo og oppdraget var at de skulle ha en sammenheng. Det kom imidlertid så store protester på Memory Wound og flere naboer gikk til rettssak, slik at hele prosjektet på Sørbråten ble skrinlagt og kontrakten med kunstneren terminert i 2017. Dahlberg har laga video om prosjektene. [2]

Referanser

  1. Davanger, Christer: Midlertidig minnesmerke klart 22. juli. Siste innspurt for minnesmerket etter terroren på Utøya og Regjeringskvartalet er i gang. tungt.no, 29. juni 2018. Besøkt 04.07.2023.
  2. Dahlberg, Jonas: ''Notes on a Memorial. Document of work on the 22 July memorial sites. Med Cecilie Løveid som leser sitt eget dikt Fjordland fra boka Vandreutstillinger. Vimeo, 2018. Besøkt 28.04.2021.

Kilder og litteratur