Nils Parelius

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
En stolt redaktør med siste nummer av sogelagets årsskrift
Foto: Romsdalsmuseets fotoarkiv

Nils Parelius (født i Molde 24. mai 1912, død samme sted 3. april 1995) var statsadvokat og lokalhistoriker, bosatt i Molde. Faren, Morten Parelius, var lege i Molde, moren, Margit, var lærer før hun giftet seg i 1908. Han hadde en eldre søster, Helene. Nils Parelius var engasjert på mange felt og var aktiv medlem i en rekke foreninger og organisasjoner. Men mest var han engasjert i lokalhistorien og var aktivt med i Romsdal sogelag. Under den andre verdenskrig satt han flere år som fange på Grini.

I oppveksten var han ivrig med i speiderarbeidet, og denne interessen fulgte ham resten av livet. Nils Parelius valgte å studere jus, og avla embetseksamen i 1937. Etter noen korte engasjement, ble han dommerfullmektig i Salten høsten 1939, en stilling han hadde til 1941. Etter et kort engasjement hos professor Jon Skeie var Parelius, fra sommeren 1942, sekretær hos Tobakksfabrikkenes Kontrollkontor i Oslo.

Parelius var sterkt politisk engasjert på venstresiden i norsk politikk og under krigen var han også engasjert i motstandsarbeid. Han var med i illegal presse, men ble avslørt og arrestert; den 10. november 1943 ble han arrestert av Sipo, og satt på Grini til krigens slutt. Etter Grini-perioden var han først hjelpedommer i Salten, senere riksadvokatfullmektig, og etterhvert konstituert statsadvokat ved riksadvokatembetet. I 1950 fikk han stilling som statsadvokat i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Han bosatte seg i Molde hadde statsadvokat-stillingen i 30 år, til 1980.

Nils Parelius var engasjert på mange felt både lokalt og mer nasjonalt, blant annet i Molde Kunstforening, Molde og Romsdals Turistforening, Molde Akademiske forening, Molde Vernelag, speiderarbeid og Speidernes Hus i Molde, Romsdal sogelag, Romsdalsmuseet, Molde Rotaryklubb, Molde kommunale kulturvern, Romsdal distriktslag av kommunale kulturvern, Molde kommunale billednemnd, Molde bys historie, Molde og Romsdals Forsvarsforening, Møre og Romsdal forfattarlag, Byvandringskomiteen i Molde, Gatenavnkomiteen i Molde, Kjenn ditt land, Fortidsminneforeningen, Krigsinvalideforeningen og Dyrenes beskyttelse.

Som lokalhistoriker var Nils Parelius aktivt med i Romsdal sogelag og preget laget i en mannsalder. Han var i perioden 195884 formann. Sin første artikkel i et årsskrift skrev han som 15-åring. Margit og Morten Parelius minnefond ble etablert i 1996 etter en testamentarisk gave til Romsdal sogelag, fra søskenparet Helene og Nils Parelius. De var uten arvinger og minnefondet har navn etter foreldrene. Romsdal sogelag har to representanter i styret. Minnefondet gir støtte til lokalhistorisk arbeid i Romsdal. Det er utdelt over 1,4 millioner kroner fra fondet siden etableringen [1].

Nils Parelius døde på Molde alders- og sjukeheim den 3. april 1995, nær 83 år gammal.

Referanser

  1. Tall fra 2009. Årsmelding 2008. Romsdal sogelag.

Litteratur