Olaus Larsen Faraasbrænden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Olaus Larsen Faraasbrænden (født 17. januar 1825 på Kongsberg, død 16. november 1869 i Østre Toten) var småbruker.

Han var sønn av Lars Johansen Nøkleby og Johanne Corneliusdatter Skindstad. Faren var gardbrukersønn fra Nistuggun Nøkleby på Toten, mens mora opprinnelig kom fra Drammen. Begge bodde på Toten rundt 1820, da Olaus' storesøsken ble født. Ifølge kirkeboka for Eiker ble imidlertid Olaus født på Kongsberg, den 17. januar 1825, og hjemmedøpt der av jordmora (Rude?). Den 9. oktober samme år ble dåpen stadfesta i Haug kirke på Eiker. I kirkeboka står det at mora bodde på «Hougset Eye», altså en plass som lå under garden Haugset ved Hokksund. Faren bodde derimot på Nøkleby. Foreldrene var på dette tidspunktet fortsatt gift, men noen år seinere skilte de seg.

Olaus vokste sannsynligvis opp på garden Skinstad, Lensbygda i Østre Toten. Der bodde han da han 6. oktober 1839 ble konfirmert i Hoff kirke. Presten på Eiker hadde da sendt dåpsattesten til Toten, der kollegaen noterte: «[Døpt] 9 Octb. 1825 efter Att. fra Pallud. til Eger dat. 10de f. Maaned.»

Den 2. april 1845 ble Olaus gift med nabojenta Dorthe Johnsdatter Opsahl (1821-87), og de fikk i hvert fall fire barn:

  • Johannes (født 1845).
  • Karl (født 1847).
  • Anton (født 1851).
  • Anne Jørgine (født 1856).

Ved folketellinga 1865 var han bruker og sjøleier på bruket Lilleløkken i Lensbygda, der han bodde med kona og tre av ungene.

Olaus Larsen kjøpte i 1868 bruket Faråsbrenna i Skreien, men han døde alt året etter, bare 44 år gammal. Enka fortsatte å drive småbruket noen år med hjelp av sønnen Karl. Karl Faraasbrænden ble i 1876 gift med nabojenta Johanne Beate Skullerud, og de bygde opp bruket Røyse.

Kilder og litteratur