Ole Myhrer. Skimaker (Lillestrøm)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ole Myhrer (født i OdalenHedmark i 1845) var en av de første som laget ski for salg i Lillestrøm, og denne virksomheten begynte han med i 1880-årene. Myhrer var til daglig fyrbøter og maskinpasser på et av sagbrukene i Lillestrøm, og om vinteren når sagbruket sto, laget han ski for barn og voksne. I folketellingen 1900 er han oppført bare som skimaker. Produksjonen foregikk på kjøkkenet i huset han bodde i på Sørumsneset. Hvordan produksjonen foregikk hjemme hos skimakerne, og hvordan de solgte skiene, kan en lese om på Kjeldearkivet.

Ole Myhrer gjorde det slik: ”Far kunne i løpet av vinteren lage et par hundre ski som han reiste til Kristiania med og solgte. Omkring 1886 kunne han få ca. 200 kr. For vinterens arbeid. Skiene var den gang furuski med malte roser. Materialene måtte han kjøpe selv, så han reiste rundt i forskjellige skauer og merket. Når det var hugget så måtte det kjøres hjem, og så leiet han sag for å sage materialene. Så skulle råemnene hugges til og grovhøvles. Til bøyingen av skiene hadde far lagd to kroker, lik kjelkemeier, med en hempe i. Disse satte han på spissen av skia. Han holdt så skia over varmen i komfyren, mens han med hånden slo vann på fra en bøtte han hadde ved siden av seg. Så bøyde han skien langsomt til den ble passe, hvoretter han hengte den opp under taket til tørk. Siden skulle den finpusses. Med huggjern lagde han så hull i skia til bindingen som var av vier. En liten lærlapp ble satt tvers over skien til støtte for helen. Senere i tiden ble skiene forandret. De var da av gran med en liten rand rundt og ble oljet og fernisert. Det ble da også bedre betalt for dem.” (Sitert etter Hals: Lillestrøms historie I, s. 117-118)

Kilder og litteratur